הנהלת "הארץ" מרעננת את הנוהל האוסר על עיתונאי קבוצת התקשורת לעבוד בעבודות אחרות ללא אישור, ומורה להם לדווח על עבודות כאלה גם אם ניתן להן אישור בעבר. במכתב שנשלח על-ידי סמנכ"לית המינהל של "הארץ", נורית דרנגר, ל"חברות וחברי מערכת 'הארץ'", מוזכר כי הן בחוזים האישיים והן בהסכם הקיבוצי "נאסר על עבודות נוספות מחוץ לעיתון", וכי בעיתון מעוניינים "לבחון מחדש" את כל העבודות הנוספות של עובדים בעיתון.

"המטרה אינה לסגת מאישורים שניתנו (אלא במקרים של ניגוד עניינים, אם ישנם כאלה), אבל כן להכיר את המציאות שנוצרה ולקבוע נוהל עבודה לעתיד", נכתב במכתב. לפי הסעיף המצוטט במכתב, על עובדי העיתון נאסר לעסוק ללא אישור גם בהוראה אקדמית, אסורה הופעה תקשורתית ללא אישור, וכמו כן אסורים ללא אישור גם עבודה כלשהי או הופעה תקשורתית גם אם הן נעשות ללא תשלום.

יש לציין כי לא רק הסכמי העבודה, גם תקנון האתיקה העיתונאית אוסר על עיתונאים לעסוק בכל עיסוק נוסף המעורר "חשש או מראית עין לניגוד אינטרסים או להטעיית הציבור". תופעת החלטורות נפוצה בעולם העיתונות, במיוחד בדרגים הבכירים יותר. עיתונאים עוסקים בהנחיית כנסים או קריינות פרסומות באופן המעמיד אותם בניגוד עניינים ופוגע באמון הציבור.

כך לאחרונה, בעקבות חשיפת החשדות הפליליים השונים נגד אפי נוה, עלה לכותרות הקשר החזק של לשכת עורכי-הדין עם עיתונאים. כפי שדווח ב"דה-מרקר" ובאתר "העין השביעית", הלשכה שילמה לעיתונאים דרך קבע עבור שירותיה הנחיה באירועיה.

לאחרונה, לרגל תקופת הבחירות, עסקו בסוגיה גם בתאגיד השידור הישראלי. ועדת האתיקה של התאגיד החליטה לא לאשר לעובדים לצאת לחופשה ללא תשלום כדי לעבוד בקמפיינים פוליטים: "מאחר ו'כאן' הינו גוף שידור ציבורי, יש טעם לפגם במעורבותם של עיתונאים ועובדים בקידום אג'נדות פוליטיות", קבעה הוועדה.

עדכון, 7.2: לאחר פרסום הידיעה נמסר מארגון העיתונאים כי המכתב אכן נשלח לעובדי העיתון על רקע פרשת אפי נוה, וכי הוא נשלח לאחר התייעצות עם ועד העובדים בעיתון והסכמה שלפיה הוועד ישותף בהחלטות בנוגע להימצאותו של עיתונאי בניגוד עניינים. דובר הארגון מסר גם כי הארגון "תומך בעיקרון שלפיו על כל עיתונאי להימנע בכל עת מניגוד עניינים, ובכך לשמור על אתיקה עיתונאית".

*  *  *

להלן לשון המכתב המלא שנשלח לעובדי "הארץ": "כידוע, בהסכמי העבודה האישיים שלנו וגם בהסכם הקיבוצי (בסעיף 84.3) נאסר על עבודות נוספות מחוץ לעיתון: 'בתקופת עבודתה בחברה לא תהיה רשאית עיתונאית לעבוד בכל עבודה אחרת, או לעסוק בכל עיסוק אחר, בין אצל מעסיק אחר ובין בעבודה עצמאית, לרבות כשכירה, יועצת, סוכנת, מתווכת, מנהלת, שותפה או בצורה אחרת כלשהי, לרבות הופעה במדיה כלשהי או הדרכה, והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם כן קיבלה על כך הסכמה מפורשת של הנהלת החברה, בכתב ומראש'.

"במשך השנים ניתנו אישורים לעבודות מסוימות, כמו הוראה באקדמיה, אולי על-ידי עורכים ישירים ואולי לא בכתב, ואנו רוצים עכשיו לבחון מחדש את כל העבודות הנוספות, בין אם קבועות כמו הוראה ובין אם חד-פעמיות כמו הנחיית כנס, הופעה בפאנל שכרוכה באירוח או כל דבר אחר. המטרה אינה לסגת מאישורים שניתנו (אלא במקרים של ניגוד עניינים, אם ישנם כאלה), אבל כן להכיר את המציאות שנוצרה ולקבוע נוהל עבודה לעתיד. אני מבקשת מכל חברי וחברות המערכת לדווח בלינק המצורף, עד סוף פברואר, את פרטי ההעסקה הנוספת (על מה יש), ואם אין, אז לסמן שאין".