עורך "ישראל היום" בועז ביסמוט הודיע לנשיאת מועצת העיתונות, השופטת בדימוס דליה דורנר, כי עיתונו יקיים את החלטת בית-הדין לאתיקה של המועצה ויפרסם מעל עמודיו את ההודעה שלפיה הורשע בהפרת תקנון האתיקה בגין פרסום סקרים מפלים והטעיית הקוראים.

בהודעה שהופצה הבוקר לחברי מליאת מועצת העיתונות נמסר כי בפגישה שנערכה בין ביסמוט לדורנר ומנכ"ל המועצה, מוטי רוזנבלום, הודיע עורך "ישראל היום" כי כבר ביום שלישי הקרוב, 12.6, יפרסם עיתונו את החלטת בית-הדין כלשונה. "עוד פגישה מעניינת עם השופטת דורנר, ללא חילוקי דעות", צוטט ביסמוט בהודעה שהופצה לחברי המליאה.

לפני כחצי שנה הרשיע בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות את "ישראל היום" וכלי תקשורת נוספים בהפרת תקנון האתיקה של המועצה בעקבות תלונה שהגיש עו"ד אלעד מן (יו"ר "העין השביעית") בשם עמותת הצלחה. במרכז התלונה עמדה הטענה כי כלי התקשורת פרסמו סקרים המתבססים על מדגם מייצג של יהודים בלבד, גם כשאלו באו לבחון סוגיות שנוגעות לכלל אזרחי מדינת ישראל. זאת ועוד, בכמה מהמקרים הדיווח על הסקרים הטעה את הקוראים לחשוב כי אלו התבססו על מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הישראלית.

במסגרת ההרשעה חייב בית-הדין לאתיקה את כלי התקשורת שהפרו את התקנון לפרסם הודעה שלפיה "פרסום סקרים שאינם כוללים את הציבור הערבי מהווה הדרה של הציבור הערבי מהמרחב הציבורי והעיתונאי ועבירה אתית על תקנון מועצת העיתונות". עוד חייב בית-הדין את כלי התקשורת, ו"ישראל היום" ביניהם, להודיע כי פרסמו "כותרות מטעות המדווחות על סקרים המשקפים את דעתם של ה'ישראלים' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה הסקרים דגמו את הציבור היהודי בלבד".

"ישראל היום", 8.6.2018

"ישראל היום", 8.6.2018

מבין כלי התקשורת שהורשעו בבית-הדין לאתיקה, "ישראל היום" הוא היחיד שחבר במועצת העיתונות ומתהדר בחברותו במועצה מדי יום בכפולה הפותחת של העיתון. לא זו אף זו, "ישראל היום" הוא היחיד שהמשיך ופרסם סקרים מפלים ודיווח עליהם באופן מטעה גם לאחר הכרעת בית-הדין לאתיקה. על רקע זה, ובשל טעויות שנפלו לטעמו בהכרעה המקורית, ערער עו"ד מן על החלטת בית-הדין. ביום ראשון שעבר קיבלה ערכאת הערעור של בית-הדין לאתיקה את הערעור, הרשיעה את "ישראל היום" בגין פרסום נוסף, שלא נכלל בהרשעה המקורית, והזכירה לכלי התקשורת כי עליהם לפרסם את דבר ההרשעה בתוך שבעה ימים.

לאחר שחלף שבוע ו"ישראל היום" נמנע מלמלא את החלטת ערכאת הערעור דרש עו"ד מן לדון בהפסקת חברותו של העיתון במועצת העיתונות. בעקבות הדרישה נערך המפגש בין בכירי המועצה לעורך ביסמוט, שהוביל לשינוי ביחס של "ישראל היום" להכרעת בית-הדין.

"חברותה של 'ישראל היום' במועצת העיתונות חשובה מאוד ואין להקל ראש בכך", מצוטטת נשיאת המועצה השופטת (בדימוס) דורנר בהודעה שהופצה הבוקר לחברי מליאת המועצה. "יחד עם זאת אנו חייבים לשמור על בית-הדין לאתיקה ועל קיום החלטותיו". כעת נותר לראות האם לצד פרסום ההודעה יחדל "ישראל היום" ממנהגו לפרסם סקרים מפלים ולדווח עליהם באופן מטעה.