משטרת ישראל הודיעה היום (16.10) לבג"ץ כי ניסחה נוהל מבצעי חדש להסדרת התנהלות כוחותיה מול עיתונאים וצלמים במהלך אירועים מבצעיים. המשטרה נאלצה לנסח את הנוהל החדש בעקבות עתירות שהוגשו לבג"ץ לאחר שבקיץ שעבר כוחותיה הגבילו את תנועת העיתונאים בעיר העתיקה בירושלים ואף הפעילו אלימות כלפי עיתונאים וצלמים שניסו לבצע את עבודתם.

משטרת ישראל היתה אמורה להגיש את הנוהל כבר בתחילת חודש מאי האחרון, אך היא ביקשה ארכה אחר ארכה, עד שלאחרונה הבהיר לה בג"ץ כי אינו שש לתת לה שהות נוספת ואילץ אותה להגיש את נוסח הנוהל שגיבשה.

לפי הנוהל החדש, כוחות המשטרה יוכלו להמשיך ולמנוע גישת עיתונאים לזירות אירוע בשלל נסיבות וממגוון סיבות, ובהן אם קיים לדעת מפקד האירוע חשש שכניסת העיתונאי לזירה תביא לפגיעה בחיי אדם או בשלומות גופו, לשיבוש מהלכי חקירה, לפגיעה חמורה בפרטיות או להפרה של צו לסגירת השטח.

קצין בדרגת תת-ניצב יוכל למנוע גישת עיתונאים לזירות אירוע גם אם קיים לדעתו חשש שכניסת העיתונאי לזירה תביא לפגיעה בעיתונאי עצמו, להסלמת האווירה במקום עד כדי סיכון חיי אדם או בכל מקרה אחר שבו מתקיימות לדעתו "נסיבות מיוחדות" המצדיקות את מניעת כניסת העיתונאי לזירת האירוע.

בנוסף, לפי הנוהל החדש, למפקד האירוע בשטח יש סמכות להגביל הכנסת אמצעי צילום לזירת האירוע אם הגיע למסקנה שהצבת ציוד הצילום תהווה "חסימה משמעותית של המעבר במקום", באופן שיפגע בתפקוד הכוח המשטרתי או יפר את הסדר הציבורי.

עם זאת, לצד הגבלת הגישה של העיתונאים הנוהל מחייב את מפקד האירוע לשקול כמה חלופות כדי לצמצם את הפגיעה בחופש העיתונות. כך, עליו לשקול את האפשרות להקצות כוח משטרתי לליווי העיתונאים אל תוך זירת האירוע, להגביל את המיקום בזירה שאליו יורשו העיתונאים לגשת אך לא למנוע את הגישה כליל, ולהגביל את פרק זמן הגישה. בנוסף, הנוהל מחייב כל מפקד אירוע שהורה על מניעת גישה לדווח על הוראתו זו למפקדיו.

בנוסף, הנוהל מבהיר כי באופן כללי, פרט לנסיבות שצוינו לעיל, "משטרת ישראל תאפשר לגורמי תקשורת לגשת לזירות אירועים, גם במקרים שבהם הגישה לאזרחים הינה אסורה או מוגבלת". עוד נקבע כעיקרון כי "משטרת ישראל רואה בגורמי התקשורת כבעלי תפקיד מיוחד בהבאתו של מידע לידיעת הציבור, שכן התקשורת משמשת כזרועו הארוכה של הציבור בשטח לקבלת מידע", וכי היא "מכירה בחשיבות תפקידם של גורמי התקשורת במימוש זכות הציבור לדעת ובחשיבות נוכחותם של אנשי תקשורת בשטח".

הנוהל החדש הוא שיפור קל מבחינת יחס כוחות המשטרה לעיתונאים לעומת נוהל קודם שהציגה המשטרה לבג"ץ בחודש נובמבר האחרון. בנוהל הקודם לא הוגבלה הסמכות למניעת גישת עיתונאים לזירות אירועים לדרגת תת-ניצב ומעלה, ומפקדי האירוע לא חויבו לשקול את האפשרויות השונות שצוינו בנוהל החדש בטרם הורו על מניעת הגישה. בנוסף, בנוהל הנוכחי מובהר במפורש כי לא רק בעלי תעודות לע"מ יוכלו להיכנס לזירות אירוע הסגורות בפני אזרחים, אלא גם בעלי תעודות של ארגון עיתונאי החוץ בישראל (FPA) ותעודות של ארגון העיתונאים בישראל.

בעקבות ניסוח הנוהל החדש מבקשת משטרת ישראל מבג"ץ למחוק את העתירות שהגישו נגדה האגודה לזכויות האזרח, ארגון העיתונאים וארגון עיתונאי החוץ. "הנוהל, אשר גובש בשיתוף עם כלל הגורמים הרלבנטיים, נותן מענה מספק לסוגיות שהועלו במסגרת העתירות ומאזן בצורה ראויה בין השיקולים השונים הצריכים לעניין, אשר כוללים את הזכות לחופש הביטוי, ובכללה חופש העיתונאות וזכות הציבור לדעת, ואת חובתה של משטרת ישראל לשמור על בטחון הציבור ועל הסדר הציבורי", טוענים באי-כוח משטרת ישראל, עורכי-הדין ד"ר יובל רויטמן ושי כהן מפרקליטות המדינה.

בג"ץ 6118/17
בג"ץ 6196/17
בג"ץ 6192/17

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 172KB)