בועז ביסמוט על שער מוסף "אתנחתא" של "בשבע", 29.3.2018