מאז שנפתלי בנט נעדר ממליאת הכנסת בהצבעה על "חוק 'ישראל היום'", היחס כלפיו ב"ידיעות אחרונות" ו-ynet השתנה בבת אחת. במקום שבחים ותצלומים מחמיאים, החל לספוג ביקורת וסיקור שלילי.

ביום חמישי העלה האתר ידיעה על דברים שאמר בנט תחת הכותרת "בנט: ועדי העובדים – כישלון ניהולי". לטענת בנט, כפי שכתב בעמוד הפייסבוק שלו, הכותרת מעוותת את דבריו כיוון שהוא תומך בעבודה מאורגנת, אולם מתנגד לוועדי עובדים בחברות הייטק. נוסף לכך טוען בנט כי הכתבת החתומה על הידיעה, בילי פרנקל, העידה שקבלה על כך בפני העורך, וזה סירב לשנות את הכותרת.

כותרות בראש דף הבית של ynet בגנות השר נפתלי בנט על רקע התבטאותו בגנות עבודה מאורגנת

כותרות בראש דף הבית של ynet בגנות השר נפתלי בנט על רקע התבטאותו בגנות עבודה מאורגנת

גם מי שמחזיק בדעה כי אין להבדיל בין עובדי הייטק לבין עובדים אחרים ביחס לזכות ההתארגנות יבחין בוודאי בפער בין האופן שבו מוסגרו דבריו של שר הכלכלה לבין יחס הנהלת האתר כלפי זכות ההתארגנות של עובדיו. בדף הבית של ynet הוגדרה אמירתו של בנט כ"התבטאות מעוררת מחלוקת", ובאופן כללי האמירה מוסגרה כראויה לגינוי. ידיעת המשך נתנה הד לביקורת שהשמיעו חברי-כנסת מהאופוזיציה על דברי בנט.

האמירה של בנט אכן מעוררת מחלוקת, אולם ספק אם ynet הוא כלי התקשורת שיכול למתוח עליה ביקורת, שכן הנהלתו נלחמה בשנים האחרונות נגד עובדיה שהחליטו להתארגן והקימו ועד. תחילה פיטרה כמה מהמארגנים, אחר-כך נמנעה מלהכיר בוועד הזמני שהוקם, וכשבית-הדין חייב אותה להכיר בו, הגישה הנהלת ynet ערעור.

כך קבע לפני כשלוש שנים בית-הדין האזורי לעבודה בפסק הדין על פרשת פיטורי מארגני העובדים מ-ynet:

אין בשיקולים הכלכליים שהציגה ynet להסביר את העובדה שמתוך ועד פעולה בן עשרה חברים, שמם של ארבעה חברים בו עלה בהקשר של סיום עבודה בדיוק בשבוע שבו החלה התארגנות העובדים אצלה. גם אם משלוח מכתבי שימוע והפסקת עבודה לארבעה מחברי ועד הפעולה נעשה בשל צורך כלכלי עסקי אמיתי וגם אם ההחלטה לגבי כל אחד מחברי הוועד היא עניינית, יש במהלך משולב זה, המתרחש ביום אחד, איתות לעובדים אחרים במערכת שהתארגנות עלולה לפגוע במי שיבקש להצטרף לארגון החדש".

והנה מה שהיה לבית-הדין האזורי לעבודה להגיד על הנהלת ynet לפני כשנה וחצי, כשעובדיו דרשו להכיר בוועד שהקימו והנהלת האתר נלחמה בהם והסתירה מהם כמה מטענותיה:

אין להשלים עם מצב שבו מעסיק שומר את קלפיו בעניין זה קרוב לחזה, בניסיון לשלוף אותם כקלפים מנצחים אם וכאשר מביא ארגון העובדים את נושא היציגות להכרעה בפני בית-דין זה".

נציג המעבידים בבית-הדין הוסיף באותה הזדמנות על הנהלת ynet את הביקורת הבאה:

המעסיק לא פעל בתום לב בגישתו כלפי ההתארגנות לאורך שנה וחצי של מגעים".

הנהלת ynet המשיכה ועירערה לבית-הדין הארצי לעבודה נגד הכרה בוועד שהקימו עובדיה במסגרת ארגון העיתונאים בישראל, אולם גם שופטות הארצי עמדו לצד העובדים וביקרו את התנהלות ההנהלה, ששיתפה פעולה עם אגודת העיתונאים בתל-אביב במטרה לעכב את ההכרה בוועד של הארגון.

נסיבות המקרה הנדון, בהן ברור על פניו כי אין סכסוך בין-ארגוני אותנטי, וארגון העובדים הטוען ליציגות באותה יחידת מיקוח אינו ארגון עובדים יציג ופועל בשיתוף פעולה עם המעסיק כדי להדוף את ההתארגנות באותו מקום עבודה, הן בדיוק הנסיבות בהן על בית-הדין האזורי להמשיך לקדם את הדיון בהליך שהגיש ארגון העובדים להכרה בו כארגון יציג ביחידת המיקוח, ולא לאפשר למעסיק ולארגון העובדים הפועל בשיתוף פעולה עימו להשתמש לרעה בהליכי משפט ולעכב את ההכרעה במחלוקת האמיתית בין ארגון העובדים לבין המעסיק.

"גם בהליך לפנינו ניכרה העדפתה הברורה של  ynetאת אגודת העיתונאים על פני ארגון העיתונאים. נציין כי התנהלות זהה נקטה ידיעות אחרונות בע"מ, השייכת כמו Ynet  לקבוצת ידיעות אחרונות, בסכסוך הבין-ארגוני בעניין היציגות בידיעות אחרונות בע"מ".