מאבק עובדים שהחל לפני למעלה משנתיים וחצי הגיע היום, כך נראה, לסיומו: בית-הדין הארצי לעבודה דחה את הערעור שהגישו באי-כוחו של האתר ynet על פסיקת בית-הדין האזורי וקבע פעם נוספת כי ארגון העיתונאים הוא הארגון היציג של עיתונאי האתר מבית "ידיעות אחרונות".

בית-הדין הארצי לעבודה: "צדק בית-הדין האזורי בקביעתו כי ההסתדרות היא הארגון היציג של העיתונאים ב-ynet"

העימות בין עיתונאי ynet להנהלתו פרץ בתחילת 2012, כאשר ביום אחד הוחלט לפטר שלושה מבין העיתונאים הבכירים באתר על רקע פעילותם בארגון העיתונאים: הכתב הכלכלי תני גולדשטיין, עורך ערוץ המחשבים יהונתן זילבר והעורכת הראשית של דף הבית אראלה גניסלב. "זו הכרזת מלחמה", הצהירו באותו היום ראשי ארגון העיתונאים בישראל, שקם זמן קצר קודם לכן. ואכן, אחרי שהמאבק המשפטי הארוך של הארגון על השבתו לעבודה של גולדשטיין הסתיים בניצחון, החל לפני כשנה מאבק משפטי חדש, על עצם ההכרה של הנהלת ynet בארגון העיתונאים כארגון היציג של העובדים.

באוקטובר האחרון פסק בית-הדין האזורי לעבודה לטובת ארגון העיתונאים וקבע כי הוא הארגון היציג של עיתונאי ynet, אולם בתוך זמן קצר הגישו באי-כוחה של הנהלת האתר, עורכי-הדין אריאל שמר, אשר סלע וענת בש, ערעור על ההחלטה לבית-הדין הארצי. במקביל הגיש ארגון העיתונאים, באמצעות עורכי-הדין מורן סבוראי, אמיר בשה וענת קוטמן-מרום, ערעור שכנגד על הקביעה של בית-הדין האזורי שלפיה כל עובדי ynet הם יחידת מיקוח אחת. לטענת הארגון, ראוי היה להכיר בעיתונאי האתר כיחידת מיקוח נפרדת באופן קבוע, ולא לתקופת ביניים של שנתיים, כפי שנקבע בבית-הדין האזורי.

יעקב כפיר, המשנה למנכ"ל "ידיעות אחרונות", ואבי בן-טל, מנכ"ל ynet, בבית-הדין הארצי לעבודה, 26.11.13 (צילום: "העין השביעית")

יעקב כפיר, המשנה למנכ"ל "ידיעות אחרונות", ואבי בן-טל, מנכ"ל ynet, בבית-הדין הארצי לעבודה, 26.11.13 (צילום: "העין השביעית")

בית-הדין הארצי החליט היום לדחות את הטענות של הנהלת ynet ולקבל את הערעור שכנגד מטעם ארגון העיתונאים.

"צדק בית-הדין האזורי בקביעתו כי ההסתדרות היא הארגון היציג של העיתונאים ב-ynet", נכתב בפסק הדין שפירסמו היום שופטות בית-הדין הארצי לעבודה, סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה, השופטת רונית רוזנפלד והשופטת לאה גליקסמן, לצד נציגי הציבור שי צפריר ומשה מרבך.

אחת לאחת מונה פסק הדין את הטענות של הנהלת ynet נגד קביעה זו, החל בטענות הקשורות למועד הודעת היציגות הראשונה וכלה בפגמים שלטענת הנהלת האתר נפלו בטופסי הרישום של העיתונים שהצטרפו לארגון – ודוחה אותן.

באי-כוחה של הנהלת ynet טענו עוד כי ארגון העיתונאים אינו יכול להיחשב לארגון עובדים יציג, בין היתר מפני שאין לו תקנון, חבריו אינם משלמים דמי חבר ואין הוא מקיים הליכים דמוקרטיים פנימיים. בית-הדין האזורי דחה גם טענות אלה, ושופטות הארצי אימצו את הכרעתו.

שופטות בית-הדין הארצי דחו גם את טענת הנהלת ynet שלפיה לא היתה לבית-הדין האזורי הסמכות לפסוק בסוגיה, משום שאגודת העיתונאים ביקשה להצטרף להליך וטענה כי היא הארגון היציג באתר. שופטות הארצי פסקו כי צדק שופט האזורי דורי ספיבק כשקבע כי בידיו הסמכות לפסוק, שכן מהראיות שהוצגו בפניו עלה כי "אין סכסוך בין-ארגוני אמיתי בין ארגון העיתונאים לבין אגודת העיתונאים, וכי טענה זו הועלתה על מנת למנוע או לכל הפחות לדחות את הדיון וההכרעה בעניין היותו של ארגון העיתונאים ארגון העובדים היציג ב-ynet".

הארצי: "המאפיינים הייחודיים של מקצוע העיתונאות דורשים הסדרה של יחסי העבודה שתאפשר לעיתונאים לקיים את חובותיהם המקצועיות ותסייע לשמור על חופש העיתונות"

לפי פסק הדין של הארצי, "נסיבות המקרה הנדון, בהן ברור על פניו כי אין סכסוך בין-ארגוני אותנטי, וארגון העובדים הטוען ליציגות באותה יחידת מיקוח אינו ארגון עובדים יציג ופועל בשיתוף פעולה עם המעסיק כדי להדוף את ההתארגנות באותו מקום עבודה, הן בדיוק הנסיבות בהן על בית-הדין האזורי להמשיך לקדם את הדיון בהליך שהגיש ארגון העובדים להכרה בו כארגון יציג ביחידת המיקוח, ולא לאפשר למעסיק ולארגון העובדים הפועל בשיתוף פעולה עימו להשתמש לרעה בהליכי משפט ולעכב את ההכרעה במחלוקת האמיתית בין ארגון העובדים לבין המעסיק".

בהמשך פסק הדין ציינו השופטות כי "גם בהליך לפנינו ניכרה העדפתה הברורה של ynet את אגודת העיתונאים על פני ארגון העיתונאים".

נתנאל שלומוביץ, לשעבר עורך ב-ynet, בדיון בבית-הדין הארצי לעבודה. ברקע: עו"ד אילן בומבך, בא-כוחה של אגודת העיתונאים, מנכ"ל האגודה יוסי בר-מוחא והיו"ר רותם אברוצקי (צילום: "העין השביעית")

נתנאל שלומוביץ, לשעבר עורך ב-ynet, בדיון בבית-הדין הארצי לעבודה. ברקע: עו"ד אילן בומבך, בא-כוחה של אגודת העיתונאים, מנכ"ל האגודה יוסי בר-מוחא והיו"ר רותם אברוצקי (צילום: "העין השביעית")

מנגד, בית-הדין קיבל את הערעור שהגישו באי-כוחו של ארגון העיתונאים וקבע כי יש להכיר בעיתונאי אתר ynet כיחידת מיקוח נפרדת באופן קבוע, ולא זמני כפי שקבע בית-הדין האזורי. שופטות הארצי מנו שלושה טעמים להחלטתן: "האחד – יש למעשה הסכמה של ynet כי העיתונאים הם יחידת מיקוח נפרדת, וטענותיה בעניין יחידת המיקוח הועלו על מנת לסכל את ההתארגנות הראשונית של העיתונאים; השני – יש לעיתונאים 'אינטרס מיוחד' – מאפייני העסקה ייחודיים המצדיקים להכיר בהם כיחידת מיקוח נפרדת; השלישי – מדובר בנסיבות של התארגנות ראשונית, בהן משקלה של זכות ההתארגנות גובר על האינטרסים של המעסיק".

לגבי הטעם השני שנמנה לעיל כותבות השופטות: "עיתונאות הוא מקצוע בעל מאפיינים ייחודיים. בבסיס מקצוע העיתונאות עומד עקרון היסוד של חופש הביטוי. לעיתונות, הכתובה והמשודרת, תפקיד מרכזי וחשוב במשטר דמוקרטי, הן בביקורת על רשויות השלטון והן במתן במה למגוון דעות רחב בציבור. לצד חובותיו וזכויותיו של העיתונאי כעובד, מוטלות על העיתונאי חובות ייחודיות הנובעות ממקצועו. [...] מטבע הדברים, עלול להיווצר קונפליקט בין חובותיו המקצועיות של העיתונאי וזכותו ל'חופש העיתונאי' לבין חובותיו למלא אחר הוראות הממונים עליו והבעלים של אמצעי התקשורת. עיתונאי גם עלול להיות חשוף ללחצים שונים, לרבות לחצים להימנע מדיווחים או דברי ביקורת שעלולים לפגוע באינטרסים של מפרסמים גדולים באמצעי התקשורת או באינטרסים של העיתון או של הבעלים של העיתון.

"[...] אנו סבורים כי מאפיינים ייחודיים אלה של מקצוע העיתונאות הם 'אינטרס ייחודי' המצדיק התארגנות של העיתונאים ביחידת מיקוח נפרדת. המאפיינים הייחודיים של מקצוע העיתונאות דורשים הסדרה של יחסי העבודה שתאפשר לעיתונאים לקיים את חובותיהם המקצועיות ותסייע לשמור על חופש העיתונות. קביעה כי העיתונאים הם יחידת מיקוח נפרדת תביא למניעה או לפחות לצמצום חשיפתם של העיתונאים ללחצים שיש בהם כדי לפגוע ביכולתם לקיים את חובותיהם המקצועיות".

בסיום פסק הדין מזכירות השופטות להנהלת ynet כי עליה לנהל משא-ומתן עם ארגון העיתונאים, כפי שקבע כבר לפני קרוב לשנה בית-הדין האזורי לעבודה.

59352-10-13