ארגון העיתונאים של הסתדרות העובדים הוא ארגון העובדים היציג של עיתונאי ynet, כך קבע היום השופט דורי ספיבק מבית-הדין לעבודה בתל-אביב–יפו. בכך קיבל השופט ספיבק את בקשת ארגון העיתונאים בישראל ודחה את טענות הנהלת ynet ואגודת העיתונאים בתל-אביב.

ארגון העיתונאים טען, באמצעות עורכי-הדין אמיר בשה, מורן סבוראי וענת גוטמן-מרום, כי הנהלת אתר ynet סירבה בעקביות לנהל דו-שיח עם ועד הפעולה הזמני שקם באתר ולהכיר בו כוועד יציג, וזאת שעה שמתוכננים שינויים מבניים מקיפים בקבוצת "ידיעות אחרונות". הנהלת העיתון, באמצעות עורכי-הדין אריאל שמר ואשר סלע, העלתה שלל טענות באשר לכשירות ארגון העיתונאים לפעול כארגון עובדים והכחישה כי גייס שליש מעובדי האתר. אגודת העיתונאים בתל-אביב הגישה גם היא את עמדתה לבית-הדין, באמצעות עורכי-הדין אילן בומבך ויריב רונן, וטענה כי ראוי היה להתחשב בה ולפנות אליה בטרם ההכרזה על הנציגות, משום שהיא "הארגון הפרופסיונלי היציג בכל מערכות העיתונים בישראל".

השופט ספיבק דחה את הטענות הרבות שהעלתה הנהלת ynet בדבר אי-כשירותו של ארגון העיתונאים לפעול כארגון עובדים. בין היתר נדחו הטענות ביחס לאי-תשלום דמי חבר, אי-קיומו של תקנון ואי-קיומן של בחירות בארגון (אף כי השופט העיר שעדיף לארגון לזרז את מהלכי הדמוקרטיה הפנימיים שלו). השופט דחה גם את טענות הנהלת האתר באשר לתקינותם של טופסי ההצטרפות שהציג הארגון וקבע שהפגמים בהם "מינוריים וטכניים" ברובם ואינם מהותיים. משום כך מצא השופט ספיבק כי הארגון הוכיח כי גייס לשירותיו למעלה משליש מהעיתונאים.

השופט ספיבק אף ביקר את הנהלת האתר על שבמשך תקופה ארוכה לא הבהירה לארגון מהם הפגמים שנפלו לדעתה בטפסים שהעביר לה. "אין להשלים עם מצב שבו מעסיק שומר את קלפיו בעניין זה קרוב לחזה, בניסיון לשלוף אותם כקלפים מנצחים אם וכאשר מביא ארגון העובדים את נושא היציגות להכרעה בפני בית-דין זה", נכתב בפסק הדין.

מנגד קיבל השופט ספיבק את עמדת הנהלת האתר כי יש לראות בכלל עובדי ynet יחידת מיקוח אחת, בלי הפרדה בין עיתונאים לעובדים שאינם עיתונאים. "פיצולו של גוף ynet, שכאמור מועסקים בו כיום 242 עובדים, לשתי יחידות מיקוח, האחת של עיתונאים והשנייה של עובדים שאינם עיתונאים, תחייב את ההנהלה לנהל משא-ומתן קיבוצי, ובסופו של יום אף לחתום על הסכמים קיבוציים עם שני ועדים שונים, באופן שלדעתנו אכן מעורר חשש בדבר יציבות יחסי העבודה", קבע השופט.

"[...] יתר על כן, פיצול יחידת המיקוח פועל לרעת העובדים החלשים בארגון, ואילו שמירה על מקום העבודה כולו כיחידה אחת פועלת לטובתם. הקמת ועד עובדים אחד גדול ב-ynet תאפשר לעובדים החלשים יותר – אלה שאינם עיתונאים – להיבנות מהיותם חלק מהתארגנות כלל העובדים, כדי להשיג גם לעצמם הסכם קיבוצי משופר".

אולם, השופט ספיבק קבע עוד כי יש להכיר בינתיים, בשנתיים הקרובות, ביחידת מיקוח זמנית שכוללת את העיתונאים בלבד, בין היתר משום שעובדי האתר שהתארגנו יצאו מתוך נקודת הנחה שהחלוקה המסורתית ליחידות מיקוח תיוותר על כנה. "אנו סבורים שהסתמכות זו מקימה לפחות את ההיתר הזמני לפיצול יחידת המיקוח ב-ynet"', כתב השופט ספיבק.

בהמשך פסק דינו מתח השופט ספיבק ביקורת על הנהלת ynet, משום שזו לא תיקנה את דרכם של העובדים המתארגנים. "חובתו של מעסיק שעובדיו מתארגנים ביחידת מיקוח 'לא נכונה' לשיטתו להעמיד את עובדיו המתארגנים על טעותם", נכתב בפסק הדין. לפי השופט ספיבק, "ניתן לדרוש שהמעסיק יעשה שימוש גלוי ב'חרב' הזו, ולא ישתמש בה כנשק סודי, שיוסתר מהעובדים המתארגנים במשך תקופה ארוכה כמו במקרה שלפנינו, רק כדי להישלף ברגע האחרון, בניסיון להטות את הכף לצד המעסיק".

בשל כל האמור לעיל קבע השופט ספיבק כי ארגון העיתונאים הוא הארגון היציג באתר בשנתיים הקרובות. השופט הביע תקווה כי עוד בטרם תסתיים תקופת הביניים יצטרפו לעבודה המאורגנת באתר עובדים נוספים, שאינם עיתונאים, כך שיהיה ארגון שיפעל בשם כלל עובדי ynet.

"על ynet לנהל משא-ומתן קיבוצי עם ארגון העיתונאים שבהסתדרות על תנאי עבודת עיתונאי ynet", קבע השופט, והוסיף כי "במסגרת זו, על ynet להידבר עם עיתונאי ynet בקשר להשלכות של כל שינוי מבני או ארגוני צפוי על עבודתם".

נוסף לכך דחה השופט ספיבק את טענות אגודת העיתונאים. "לכאורה, אין בסיס לטענת אגודת העיתונאים בדבר היותה 'הארגון הקיים'", קבע. לדבריו, התעלמות האגודה מהליכים משפטיים קודמים (פרשת פיטורי תני גולדשטיין) והתעקשותה רק כעת על מעמדה באתר "אינה ראויה והיא מעוררת, כטענת ההסתדרות, את החשש שמדובר בניסיון לדחות את הקץ ולמנוע הכרעה לגופה בשאלת היציגות של הארגון". כדי לאפשר לאגודה לפנות לבית-הדין הארצי בהליך של סכסוך בין-ארגוני, דחה השופט ספיבק את כניסתו של פסק הדין לתוקף בשלושה שבועות.

נציגת העובדים, עדנה גרוס, נתנה הסכמתה לפסק הדין. נציג המעסיקים, רן ורדי, העיר כי אין זה נכון להכיר ביחידת מיקוח זמנית "כפלטפורמה מקלה וזמנית לעקיפת כלל השליש", אולם ציין כי במקרה זה ניתן להבין מדוע פעל הארגון על-פי יחידות המיקוח המסורתיות בענף. "המעסיק לא פעל בתום לב בגישתו כלפי ההתארגנות לאורך שנה וחצי של מגעים, כשעד ליום התביעה לא העלה כלל טענה באשר למחלוקת בנושא יחידת המיקוח", הדגיש נציג המעסיקים, ונתן גם הוא את הסכמתו לפסק הדין.

44297-08-13

להורדת הקובץ (PDF, 465KB)