הבוקר, בעקבות הפצרה נוספת מצד בית-המשפט, הסכימה לבסוף ענת קם לפתוח בהליך גישור עם עיתון "הארץ". קם, שהדליפה מאות מסמכים מסווגים לעיתונאי "הארץ" אורי בלאו, נחשפה כמקורו, הורשעה וישבה בכלא, הגישה בשנה שעברה תביעה נגד העיתון בטענה כי התרשלותו היא שהביאה לחשיפתה.

בכל הדיונים שהיו עד כה בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב הומלץ לצדדים לבחור בדרך הגישור ולא לקיים את ההליך המשפטי במלואו. פעם אחר פעם אחר פעם הדגישה השופטת ענת ברון את היתרונות שיש להליך גישור בתיק כמו זה שהונח לפניה. אולם רק היום, לאחר שקם הגיעה לראשונה לבית-המשפט ושמעה את דברי השופטת באופן אישי, היא העניקה את הסכמתה להליך.

גם להסכמה זו קדמה הסתייגות. עו"ד אילן בומבך, בא-כוחה של קם, הודיע בתחילת הדיון כי מרשתו תסכים לגישור אך ורק בתנאי ש"הארץ" יממנו. "יש להם כיס עמוק הרבה יותר", הסביר. עו"ד מיבי מוזר, בא-כוח העיתון, סירב לכך מכל וכל. השופטת ברון הבהירה לעו"ד בומבך כי אם אין הסכמה מרצון של צד אחד לממן את הגישור כולו, דרך המלך קובעת ששני הצדדים יתחלקו בהוצאות.

בשלב זה פנתה השופטת ברון ישירות לקם ואמרה לה: "יש יתרון גדול להליך הגישור בעיני בתיק הזה. אני חושבת שצריך להנמיך פרופיל כאן". בהמשך רמזה השופטת כי כדאי לקם להסכים לגישור. "אני חושבת שזה [הליך הגישור] דבר שיכול לתרום מבחינת הסבירות והתוחלת שהתיק הזה יסתיים במגמה חיובית מבחינת התובעת", אמרה.

לאחר התייעצות קלה הודיע עו"ד בומבך על הסכמת קם לגישור. אם הגישור לא יצלח ובכל זאת יתקיים משפט, הוא עתיד להתנהל מול שופט אחר, שכן השופטת ברון מונתה באחרונה לשופטת בית-המשפט העליון.

6373-04-13