עיקרי הפסיקה

בבית המשפט המחוזי בתל – אביב יפו
בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים עתמ 001608/06

בפני: כב' השופטת ד"ר דרורה פלפל/ס. נשיא 22/02/2007

בעניין:
1. איגוד במאי קולנוע וטלוויזיה בישראל
2. איגוד התסריטאים בישראל
ע"י ב"כ עוה"ד ס' בן נתן
העותרים

נ ג ד

משרד התקשורת - המועצה לשידורי כבלים ולוויין
ע"י ב"כ עוה"ד א' לוי
המשיב

עתירה בה התבקש בית המשפט להורות למשיב – משרד התקשורת הממונה על המועצה לשידורי כבלים ולוויין (להלן: "המועצה"), להעביר לעותרים באופן שוטף העתקי פרוטוקולים של ישיבות המועצה וכן לפרסמם לציבור, עפ"י חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.

בית-המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה מן הטעמים הבאים:
העתירה הוגשה מכוח הוראות חוק חופש המידע; ראשית, לבימ"ש זה סמכות לדון בעתירה. לגופו של עניין, מהוראות החוק עולה, שהמידע אליו מתייחס החוק הוא מידע המצוי כבר בידי הרשות, כאשר על מנת לקבלו ממנה יש לפעול לפי המנגנון שקובע החוק; דהיינו, יש להגיש בקשה לקבלת המידע, כשעל הרשות מוטלת חובה של בדיקת המידע לפני העברתו למבקש והתחשבות בצדדים שלישיים. החוק איננו מאפשר קבלת מידע ללא הגשת בקשה, הוא גם לא מסדיר אפשרות לחייב את הרשות לתת מידע באופן שוטף, גם לגבי מידע שעדיין לא נוצר ולא קיים אצלה ואין זה המקרה המצדיק סטייה מהוראות החוק.

באיזון בין האינטרס של העותרים לבין אינטרס המשיב, נראה כי הכף נוטה לטובת המשיב: בעוד שעל המשיב תוטל משימה לא פשוטה הכרוכה בעלויות מערכת, טענתם של העותרים כי לא ניתן לפקח על פעילות המשיב משום שהפרוטוקולים לא מפורסמים, הנה טענה כללית, לא הוכחה פעילות בלתי תקינה או בלתי סבירה של המשיב, הדורשת רמת פיקוח גבוהה מהרגיל. כמו כן לא ניתן להקיש מהפרסום השוטף של פרוטוקול הכנסת, שכן המקור הנורמטיבי לכך הוא תקנון הכנסת בעוד המקור הנורמטיבי היחיד בענייננו הוא חוק חופש המידע.

מתוך פסק הדין

העותרים הם איגוד התסריטאים ואיגוד הבמאים בישראל, האיגודים המקצועיים המייצגים את היוצרים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה בישראל.
המשיב משרד התקשורת ממונה על המועצה לשידורי כבלים ולוויין (להלן: "המועצה").

העותרים פנו ביום 26.1.06 (נספח א' לכתב העתירה) למועצה בבקשה למסירת פרוטוקול מהיום בו קיבלה המועצה החלטה המנוגדת לעמדת העותרים, לאשר פרסומת סמויה בערוצים הייעודיים המצויים תחת פיקוחה. העותרים שחששו כי יתכן ולא קיים קוורום חוקי להחלטה זו, בקשו לבדוק את טענותיהם.

לקריאת פסק הדין המלא