רסס ללא מורא ללא משוא פנים

סיסמתו של השבועון "העולם הזה" מאז החל לערוך אותו אורי אבנרי ב-1950. קודם לכן היתה סיסמת העיתון "ריתמוס החיים – דופק הזמן". העיתון הצטיין בפרסום תחקירים פוליטיים, שהיו נדירים בנוף העיתונות הישראלית של ראשית המדינה ראו הרחבה