חיים ולדר רסס - "העין השביעית"

19.11.2021
16.11.2021