חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) רסס - הכל