ועדת הטלוויזיה (הרשות השנייה) רסס - הכל

16.09.2013