להורדת מגזין החדשות "השבוע" מלוח השידורים של ערוץ 10 לא קדם דיון מעמיק בוועדת הטלוויזיה של הרשות השנייה, כך עולה מפרוטוקול הישיבה שדנה בהורדת התוכנית. הפרוטוקול הועבר לפני ימים אחדים לעו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", קרוב לשנה אחרי שהגיש לרשות השנייה פנייה לפי חוק חופש המידע וכשלושה חודשים אחרי שהגיש יחד עם עו"ד דב גלעד-כהן עתירה מינהלית לבית-המשפט המחוזי בירושלים.

עניינו של עו"ד מן בפרוטוקול שדן בהורדת התוכנית "השבוע" התעורר לנוכח העובדה כי במסגרת תוכנית זו שודרה כתבת התחקיר על שלדון אדלסון, שבעקבותיה נאלץ הערוץ לשדר התנצלות חריגה. בעקבות ההתנצלות החריגה, ולאות מחאה, התפטרו מנכ"ל חברת החדשות ראודור בנזימן ועורכת התוכנית רותי יובל. מאוחר יותר, ולאחר ששונה הרכב דירקטוריון הערוץ, הודיעה הנהלתו כי היא מבטלת את המגזין כולו.

במכתב לרשות השנייה מה-4 ביוני 2012, שקדם לדיון המתועד בפרוטוקול, ביקש עו"ד מן מהרשות לבדוק את ההחלטה להוריד את התוכנית "בדיקה מעמיקה ודחופה", שכן "מן המידע שהתפרסם אודות נסיבות ההחלטה להפסיק את שידור התוכנית וממידע נוסף שהגיע אל מרשתי ממקורות יודעי דבר עולה החשש הכבד כי ההחלטה החפוזה והמיידית שהתקבלה לא התקבלה בהכרח על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד ולאחר בחינת כל החלופות הראויות, אלא שהיו מעורבים בה שיקולים נוספים שייתכן שהינם שיקולים זרים ולא ענייניים בנסיבות העניין‎".

לפי מן, "פרמטרים נוספים הנוגעים להחלטה זו, ובהם תקציב התוכנית הנמוך יחסית ביחס לתוכניות אחרות המופקות על-ידי חברת החדשות עבור הערוץ, מיידיות ההחלטה והאופן הגורף שבו נתקבלה, והעובדה כי מדובר בתוכנית הנכללת בלוח שידורים מאושר על-ידי הרשות, מביאים לצורך בבחינת נסיבותיה ותקינותה גם בהיבטים אלו‎".

אולם לפי הפרוטוקול המתעד את ישיבת ועדת הטלוויזיה של הרשות מה-28.6.12, נושא הורדת מגזין החדשות השבועי של ערוץ 10 כמעט שלא תפס את תשומת לבם של המשתתפים. רוב הדיון עסק בתוכניות ריאליטי ותעודה והסיווגים השונים שיש לייחס להן. חבר המועצה היחיד שהעלה ספקות באשר למניעים של ערוץ 10 בהורדת התוכנית היה עו"ד רו"ח ג'ק בלנגה, שעבורו היתה זו ישיבה ראשונה ברשות.

בתחילת הישיבה, עם הצגתו של בלנגה בפני חבריו החדשים לרשות השנייה, פנה אליו ד"ר אילן אבישר, יו"ר מועצת הרשות השנייה, ואמר לו כי נפלה בחלקו הזכות שהישיבה הראשונה שבה הוא משתתף אינה סתם ישיבה מן המניין, אלא "פורום חשוב, שהוא אמנם ישיבת ועדה, אבל היא ישיבת ועדה שעוסקת בנושאים מאוד חשובים [...] אישור של [לוח השידורים של] ערוץ 10, ואת זה אנחנו עושים פעמיים בשנה לגבי הזכיינים שלנו".

בלנגה: "אני הייתי מבקש קצת יותר... בשיקולים של המגזין להוריד אותו לעומת התוכניות האחרות. יש פה שיקולים... שלא באו על משהו אחר, מאיפה ההמלצה הזאת?"

למרות הגדרתה של הישיבה כחשובה, בהמשכה, כאשר העלה בלנגה תמיהה לגבי הורדת "השבוע", לא נענה בתשובה. "אני הייתי מבקש קצת יותר... בשיקולים של המגזין להוריד אותו לעומת התוכניות האחרות", אמר בלנגה, לפי הפרוטוקול. "אני מניח שזה עניין של כסף, אבל זו שעה שהיא מאוד בעייתית, ששמים, שאין בה שום דבר בעדינות, אז יש פה שיקולים... שלא באו על משהו אחר, מאיפה ההמלצה הזאת?".

"לא הבנתי", העירה אילת מצגר, שכיהנה באותה עת כמנכ"לית בפועל של הרשות. יו"ר ועדת הטלוויזיה, יעקב שחם, הוסיף: "בסדר בסדר".

להורדת הקובץ (PDF, 3.55MB)

בהמשך הישיבה הסבירה מצגר את נסיבות הורדתה של התוכנית כפי שהוצגו בפניה על-ידי ערוץ 10. "לגבי החדשות", אמרה, "זו היתה הבקשה שהם הגישו בפנינו. אנחנו, התפקיד שלנו, אנחנו לא העורך הראשי של הערוץ. לערוץ יש מה שנקרא עורך ראשי, המנכ"ל, שהוא בעצם המחליט איך יהיה לוח השידורים. לנו יש פרמטרים שונים שבאמצעותם אנחנו בודקים אם הלוח הזה עומד בציפיות שלנו, בכללים ובחוק. אבל אם זכיין בא בבקשה לעשות שינוי בלוח השידורים ולבטל או להוסיף תוכנית, גם זה קורה לפעמים, אלא אם כן יש סיבה מהותית מאוד לא לקבל את הבקשה הזאת, ואז אנחנו משתדלים לא להתערב בשיקולים האלה.

מצגר: "אני מניחה שהיו אלה שיקולים כלכליים, אני לא אדע אף פעם מה היו כל השיקולים שלהם"

"במקרה הספציפי הזה, לא בוטלו החדשות, יש מהדורה של 20 דקות, הציבור כן מקבל דיווח חדשותי ביום שישי, גם אם הוא לא מקבל מגזין של 45 דקות. לאחר מכן יש סיכום שבועי של לונדון וקירשנבאום, שזה תוכן שאני גם רואה בו, רואה בו תועלת לציבור, ותרומה [בישיבה שנערכה חודש מאוחר יותר אישרה ועדת הטלוויזיה של הרשות את בקשת ערוץ 10 להחליף את הלקט של "לונדון את קירשנבאום" בלקט של התוכנית "גיא פינס"; א.פ].

"אני חושבת שהם עשו כמיטב יכולתם", הוסיפה מצגר. "מה היו השיקולים שהיו בבסיס הבקשה שלהם לבטל את התוכנית הזו? אני מניחה שהיו אלה שיקולים כלכליים, אני לא אדע אף פעם מה היו כל השיקולים שלהם".

אבישר: "אני בטוח שלהם זה כואב יותר מאשר לנו, לוותר על המגזין הזה, ובאמת, כמעט זה לחתוך בבשר החי"

בהמשך הדיון ביקש אבישר את רשות הדיבור כדי להסביר לבלנגה את מצב העניינים מבחינה רגולטורית. "הכללים הקיימים", אמר אבישר, "דורשים מהם לשדר חדשות. מסגרת חדשות מוגדרת במונחים של מהדורה מרכזית ומבזקים. יכול להיות מאוד שאנחנו נוסיף גם מהדורה שבועית של מגזין, או.קיי? אבל הם תפסו אותנו בדיוק ברגע שהכללים בעצם מאפשרים להם את זה. אין להם שום חובה לעשות את זה. לאור המצב של ערוץ 10, ואני בטוח שלהם זה כואב יותר מאשר לנו, לוותר על המגזין הזה, ובאמת, כמעט זה לחתוך בבשר החי".

עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית של הרשות השנייה, הוסיפה את חוות דעתה. "במבט מראה כללי", אמרה, "אני חושבת שבסופו של דבר הם עונים על מה שערוץ אמור להביא מבחינת החדשות. האינטרס הכללי של הערוץ הוא להרחיב את הדברים האלה. את המגזינים האלה. אבל המצב הכללי שלהם הביא אותם כנראה למקום אחר".

האפשרות כי מניע שאינו כלכלי גרם להורדת מגזין החדשות שבחן את עצמאות מערכת חדשות 10 לא הועלתה עוד.

"בין היתר"

במהלך הישיבה נכנסו אנשי ערוץ 10 והציגו את לוח השידורים שלהם. המנכ"לית מצגר הבהירה לחברי הוועדה מבעוד מועד כי הם יוכלו להפנות שאלות לאנשי הערוץ בנושאים שעל סדר היום. ואכן, משלחת מטעם הערוץ – שכללה את היועצת המשפטית עו"ד דבורה קמחי, מנהל לוח השידורים עודד טל, סמנכ"לית התוכן של הערוץ קרני זיו ואחראית הרגולציה לימור ג'רבי – הגיעה לישיבה, הציגה את לוח השידורים והשיבה על שאלות חברי הוועדה.

ראודור בנזימן, מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 10, שהתפטר בעקבות שידור ההתנצלות בפני שלדון ומרים אדלסון (צילום: משה שי)

ראודור בנזימן, מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 10, שהתפטר בעקבות שידור ההתנצלות בפני שלדון ומרים אדלסון (צילום: משה שי)

חברי הוועדה שאלו לגבי שעת השידור הצפויה של הסדרה "אלנבי", מחשש ששידור בשעה מוקדמת מדי "יביך" את הרשות; היו כמה שאלות לגבי שמה של סדרה קומית בהשתתפות ליטל שוורץ, שכן השם היה לועזי ("טריינינג"), וחברי הוועדה ביקשו לעברת אותו; כשהוצגה סדרת התעודה שהכין צבי יחזקאלי על האסלאם באירופה, נשאלו כמה שאלות בנוגע אליה, וחברת הוועדה ד"ר מירב אלוש-לברון כינתה את הפרשן לענייני ערבים של חדשות ערוץ 10 "פלסטיני חתיך"; היו גם שאלות לגבי השקעות בסרטי קולנוע ודיון ארוך ומקיף על בקשת ערוץ 10 להגדיר את התוכניות "טריני וסוזאנה" ו"מעושרות" כתוכניות תעודה.

אף אחד מחברי הוועדה לא מצא לנכון להעלות ולו שאלה אחת באשר לנסיבות הורדתו של מגזין החדשות של הערוץ, אשר פחות משנה קודם לכן הוביל לרעידת אדמה במערכת חדשות 10. גם המנכ"לית בפועל מצגר, שהתוודתה בפני חברי הוועדה כי "אני לא אדע אף פעם מה היו כל השיקולים שלהם", לא ניצלה את ההזדמנות כדי להפנות לאנשי הערוץ שאלות בנושא זה.

לקראת סוף הישיבה, אחרי שמשלחת אנשי ערוץ 10 עזבה את הישיבה והחברים התכנסו לקראת ניסוח ההחלטות, הציעה היועצת המשפטית של הרשות, עו"ד שמיר, כי השינוי בתוכנית סוף-השבוע של חדשות 10 לא יוזכר בהחלטות הוועדה. "אני מניחה שלא צריך כאן סעיף ספציפי, כי ברגע שאת מאשרת את לוח השידורים [...]", אמרה.

יו"ר הרשות, ד"ר אילן אבישר, דווקא הציע לכלול סעיף שאומר: "מומלץ לאשר את בקשת ישראל 10 לקיצור מהדורת החדשות של יום שישי", והוסיף: "צריך לכלול הנמקה, ובאיזה כאב אנחנו מאשרים את זה, ולאור מצבו של הערוץ". ד"ר מירב אלוש-לברון צידדה בעמדת אבישר וציינה בהקשר זה כי "זה חדשות והמצב הזה הוא מאוד רגיש, ויש התארגנות פנימית בתוך ערוץ 10 גם נגד העניין הזה".

בסופו של דבר קראה החלטת הוועדה הרשמית כך: "[...] כן מאשרת הוועדה את מתכונת שידורי החדשות כפי שפורטו במסגרת לוח השידורים העונתי שהוגש על-ידי 'ישראל 10', ובכלל כך מאשרת הוועדה את בקשת 'ישראל 10' לשדר מהדורת חדשות בת כ-20 דקות ביום שישי במקום מגזין החדשות 'השבוע'. החלטה זו מתקבלת, בין היתר, על רקע מצבו הכלכלי של הערוץ וחוסר הוודאות לעניין אופן המשך פעילותו בחודשים הקרובים".

מי שקרא את ההחלטה בזמן אמת עשוי היה לתמוה, לנוכח הביטוי "בין היתר", מה עוד הוביל להחלטה על אישור ביטול מגזין החדשות של הערוץ. אולם כעת נראה כי תמיהה זו מיותרת, שכן חברי הוועדה כלל לא דנו באפשרות שמניעים שאינם כלכליים הובילו את הנהלת ערוץ 10 לוותר על התוכנית שגרמה לעימות חזיתי בין המולטי-מיליארדר שלדון אדלסון לבעל המניות בערוץ רון לאודר.