רסס הגל הקל

תחנת רדיו. שמה הקודם של רשת ב'ראו הרחבה