"המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, מר תדי קולק, שיגר הבוקר מכתב חריף אל מנהל קול-ישראל, מר חנוך גיבתון, בו נזף בהנהלת קול-ישראל על ששידור המשחק בין ישראל לקפריסין נוצל לצורכי פרסומת לחברת פזגז והפריע לתיאור השוטף של המשחק למאזינים בישראל.

"מר קולק הורה להימנע להבא משידורים מסחריים כאלה.

"הנזיפה הזו של מר קולק, וההוראה שלא לערבב שידור פרסומת בתיאור מאורע ציבורי, באו בעקבות תלונות רבות שהגיעו מצד הקהל על שמהלך השידור מניקוסיה הופסק מדי פעם לצורכי פרסומת מסחרית.

"לדעת מר קולק, חרגה הנהלת קול-ישראל מסמכויותיה ושידרה שידור מסחרי מחוץ לשעות המיועדות לכך. מלבד זאת הופרה גם ההוראה הברורה שאין להפסיק שידור תוכנית כלשהי באמצע למען שידור פרסומת".

ידיעה מאת יהושע ביצור, סופר "מעריב" בירושלים. "מעריב", עמ' 1, 14 בנובמבר 1960

ובינתיים, באילת

"בעוד שרבבות ישראלים הקשיבו לשידור המחצית השנייה של משחק הכדורגל בין ישראל וקפריסין בקול-ישראל, ניתנה לאילתים אפשרות להאזין לשידור המשחק ברדיו ניקוסיה, ללא 'תיווך' של קול-ישראל.

"דבר זה נעשה אחרי שרבים מתושבי העיר ביקשו לאפשר להם לשמוע את השידור של המשחק, כי עוצמתו של הגל-הקל [לימים רשת ב'], בו הועבר המשחק, חלשה ואינה מגעת עד אילת.

"מזכיר העיר מר ישעיהו שטיין פנה טלפונית לקול-ישראל ומשם נמסר לו כי ייעשה הכל כדי לאפשר קליטת השידור של ניקוסיה. ואמנם, לאחר שהועברה הבקשה לדואר, הצליח מהנדס הדואר מר יהושע שלף לקלוט את ניקוסיה ולהגבירה בתחנת ההגברה הנקלטת באילת".

ידיעה מאת יעקב העליון, סופר "מעריב" באילת. "מעריב", עמ' 1, 14 בנובמבר 1960