אז אמרו

זהירות, דמוקרטיה לפניך

"הסכנה המיידית שהמגמה החדשה של ההתאזרחות עלולה להביא היא הגדלת הכוח האלקטורלי של תושבי העיר הערבים"

(יוני רוטנברג מזהיר מפני זכות הצבעה לתושבי מזרח-ירושלים, "בשבע", 16.1.2020)

תגובות