אז אמרו

פרנולוגיה

"אויבינו רפי המצח בחרו לעסוק ברצח ויישאו במחיר עוולתם"

(חיים שיין, "ישראל היום", 3.7.2016)

תגובות