אז אמרו

אין לדעת אם סתם השמצתי

"אין לדעת האם האווירה האנרכית במגרש הפוליטי והתקשורתי־משפטי השפיעה בדרך כלשהי על המחבלים להוסיף את המכה שלהם"

(אמנון לורד, "מקור ראשון", 9.6.16)

תגובות