ביום חמישי הקרוב אמורה מועצת הרשות השנייה לדון באפשרות לפרסם לציבור את הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הרשות שבהן דנו בהתנצלות ערוץ 10 בפני שלדון אדלסון. במקביל, ביקשה לאחרונה חברת המועצה מירב אלוש-לברון לקבל לידיה את הפרוטוקולים. לקראת הדיון, שייערך ככל הנראה בהעדרה של אלוש-לברון, מתגלים חילוקי דעות מהותיים בין חברת המועצה לבין היו"ר והיועצת המשפטית שלה.

"אבסורדי וחסר תקדים", כך מכנה יו"ר מועצת הרשות השנייה, אילן אבישר, את פנייתה של אלוש-לברון לעורך-דין חיצוני כדי שיסייע לה לקבל את הפרוטוקולים. אלוש-לברון נקטה מהלך זה לאחר שלדבריה נואשה מלחכות שהיועצת המשפטית של הרשות, עו"ד הילה שמיר, תיענה לבקשתה ותעביר לידיה את הפרוטוקולים של הישיבות.

במכתב ששלח אבישר לאלוש-לברון ביום חמישי האחרון הבהיר היו"ר כי מהלכה אינו ראוי בעיניו. "במקרה קיצוני שבו סבור חבר מועצה כי היועץ המשפטי לרשות שוגה באופן קשה, הוא רשאי להפנות את הנושא אלי כיו"ר המועצה, כדי שאשקול את האפשרות לפנות בעניין ליועץ המשפטי לממשלה", כתב אבישר במכתבו.

להורדת הקובץ (PDF, 607KB)

אבישר טען עוד כי אלוש-לברון לא גילתה עד היום עניין בפרוטוקולים של הישיבות, שהתקיימו לפני כשנתיים. "קשה לי לראות מה כה דחוף כעת שגרם לך להביע איומים עם לוחות-זמנים כה נוקשים", כתב. 

אבישר לאלוש-לברון: "אני בוחן את ההשלכות של התנהגותך בעניין זה, בכלל זה האיום לפנות לערכאות משפטיות נגד המועצה, על המשך כהונתך במועצה"

"תמלילי הישיבות זמינים עבורך, כפי שהובהר לך לפני זמן רב, במשרדי הרשות או בחדר מצב שנוכל לפתוח לפני קיום ישיבת מועצה", הוסיף אבישר, וסיים באיום מרומז להדחתה של חברת המועצה.

"הלשון המשתלחת של מכתבך ושל הודעות המייל שלך אינה מקובלת עלי", כתב לאלוש-לברון. "אני בוחן את ההשלכות של התנהגותך בעניין זה, בכלל זה האיום לפנות לערכאות משפטיות נגד המועצה, על המשך כהונתך במועצה".

במקביל למכתבו של אבישר לאלוש-לברון הבהירה היועצת המשפטית של הרשות, עו"ד הילה שמיר, את עמדתה שלה ביחס לדרישת חברת המועצה לקבל את הפרוטוקולים. לפי היועצת, כיוון שאחת הישיבות שהתקיימו על התנצלות ערוץ 10 היתה ישיבה סגורה, ראוי להגן על הדברים שנאמרו בה מפני פרסום. בשל כך הציעה לאלוש-לברון לעיין בפרוטוקול, אך סירבה למסור לה עותק שלו.

ד"ר מירב אלוש-לברון (צילום: יחצנים)

ד"ר מירב אלוש-לברון (צילום: יחצנים)

יחד עם זאת, שמיר הביעה עמדתה כי את הפרוטוקול של הישיבה השנייה שעסקה בהתנצלות ערוץ 10, ואשר לא הוגדרה כסגורה, אין מניעה להעביר לחברי מועצת הרשות השנייה.

למחרת קבלת מכתבו של אבישר השיבה אלוש-לברון במכתב משלה, ארוך ומפורט, ובו דחתה את טענות היו"ר והיועצת המשפטית, תקפה בחריפות את עמדתם והביעה ביו"ר חוסר אמון כללי.

אלוש-לברון כתבה כי בניגוד לטענת אבישר, היא פנתה אליו בבקשה לקבל את הפרוטוקולים כבר בחודש שעבר, אך לדבריה לא נענתה ועל כן נאלצה לפנות לעזרת עורך-הדין הפרטי שיסייע לה. "סוד גלוי הוא כי יו"ר הרשות אינו מגיב למיילים/פניות/ובקשות כסוג של הרגל שאימץ לעצמו, וידוע לי מן היועצת המשפטית עצמה כי העירה לו על כך לא אחת", כתבה אלוש-לברון במכתבה.

"יו"ר הרשות אינו מגיב בין אם הוא מקבל פנייה מנומסת ובין אם מקבל פנייה תובענית, בין אם היא מופנית רק אליו ובין אם בתפוצה רחבה יותר. למעשה, חוסר האמון הכללי שיש לי ביו"ר המועצה הוא המקור לפנייתי לעורך-דין חיצוני", הוסיפה אלוש-לברון.

להורדת הקובץ (PDF, 411KB)

מעבר לכך דחתה חברת המועצה את הטענה כאילו פנייתה לעורך-דין פרטי אינה תואמת את נהלי העבודה ברשות וכן רמיזה שהעלה היו"ר כאילו בחרה בכוונה תחילה בעורך-דין שמייצג במקביל גוף שידור בעתירה משפטית נגד הרשות. לדבריה, כלל לא ידעה על העתירה.

אלוש-לברון בתגובה: "אני סבורה כי אני זכאית לקבל עותק מהפרוטוקולים, ומאמציה הנחושים של היועצת המשפטית לבלום אפשרות זו אומרים דרשני"

"אך העיקר הוא בשאלה המהותית והיא העיון בפרוטוקולים", הדגישה אלוש-לברון. "אני סבורה כי אני זכאית לקבל עותק מהפרוטוקולים, ומאמציה הנחושים של היועצת המשפטית לבלום אפשרות זו אומרים דרשני. זכותי לקבל את הפרוטוקולים מתעצמת דווקא בשל כך שעתיד להתקיים בעניין זה דיון בישיבה הקרובה של המועצה. כיצד אוכל אני ויוכלו חברי המועצה להיערך לאותו דיון? כיצד אוכל לשקול אם יש קטעים הראויים לחיסיון? כיצד אוכל להתמודד עם הטיעונים השונים בנוגע לחיסיון, טיעונים הסובלים מתכונה כספיתית ומשתנים מפעם לפעם?

"בעניין זה ההצעה לעיין בפרוטוקול במקום מסוים אינה ברורה. אם יש לי זכות עיון, מדוע להגביל אותה לחדר מסוים, וזאת כאשר מדובר בפרוטוקול ארוך ביותר? האמנם יש ליועצת המשפטית יסוד לחשוב שאדליף את המידע בניגוד לחוק? האם חשש כזה קיים ביחס אלי יותר מאשר ביחס אליה, למשל? אם הזכות אינה שנויה במחלוקת איני רואה כיצד ניתן להכביד אותה כדי להפוך אותה למותרת מבחינה עיונית, אבל לעקרה מבחינה מעשית".

הילה שמיר (צילום: "העין השביעית")

הילה שמיר (צילום: "העין השביעית")

אלוש-לברון ציינה במכתבה כי בניגוד לעולה מעמדת היועצת המשפטית, כאילו אין מניעה שתקבל ממנה את פרוטוקול הישיבה הפתוחה שעסקה בסוגיית ההתנצלות בפני שלדון אדלסון, היא העבירה כבר בשלהי דצמבר בקשה לעיין בכל תמלילי הישיבות שעסקו בסוגיה, אולם "עד היום היא [היועצת המשפטית שמיר] מעולם לא טרחה לציין כי באפשרותה לשלוח לי ולו חלק מן התמלילים הלא מסווגים כהגדרתה".

לדברי אלוש-לברון, "אני לא דרשתי תמלילים חסויים בהכרח. דרשתי את כל תמלילי הדיונים בפרשה בלי לבדוק איזה מהם חסוי ואיזה מהם אינו חסוי. היינו, היועמ"ש עד כה נמנעה מלשלוח לי גם את התמלילים אשר לשיטתה ניתן היה להעביר לעיוני במייל".

בהמשך מכתבה הוסיפה אלוש-לברון כי ביקשה לדחות את הדיון בשאלת פרסום הפרוטוקולים כך שלא יתקיים בישיבה הקרובה של מועצת הרשות, שכן בישיבה זו לא תוכל להשתתף. "הודעה על היעדרותי הצפויה נמסרה לפני זמן רב. העובדה כי לשניכם אין בכך כדי להשפיע על שינוי מועד הדיון ראויה לגינוי, בהתחשב בהיותי חברת המועצה היחידה שהעלתה את סוגיית פרסום הפרוטוקולים", כתבה. "לסיום, פעם נשאלה מבקרת המדינה מרים בן-פורת אם היא סבורה כי לשר מסוים יש מה להסתיר. לא, היא השיבה בנחרצות, יש לו מה לגלות. אני חושבת שזהו המצב גם כאן".

בתשובה לפניית "העין השביעית" לא הגיבו בדוברות הרשות השנייה לטענות שהעלתה אלוש-לברון, אלא חזרו על העמדות שהביע אבישר במכתבו.