מירב אלוש-לברון, חברת מועצת הרשות השנייה, פנתה לעורך-דין חיצוני כדי שיסייע לה לקבל את הפרוטוקולים המלאים של ישיבות המועצה שעסקו בפרשת התנצלות ערוץ 10 בפני שלדון אדלסון.

ד"ר אלוש-לברון: "בקשתי לקבל לעיוני את התמלילים נבעה, כפי שכבר הבהרתי, מרצוני לבחון את מהימנותו של תיעוד הישיבות שקיימה הרשות השנייה"

לטענת אלוש-לברון, היא ביקשה כבר בסוף דצמבר האחרון את הפרוטוקולים מהיועצת המשפטית של הרשות השנייה, עו"ד הילה שמיר, אולם נענתה בשלילה. "אני רואה בכך פגיעה חמורה בשקיפות הראויה לנהוג ברשות, ואף הפרה של סמכותי לפקח על העבודה ברשות השנייה", כתבה אלוש-לברון במכתב שהעבירה היום אל יו"ר מועצת הרשות אילן אבישר.

"בקשתי לקבל לעיוני את התמלילים נבעה, כפי שכבר הבהרתי, מרצוני לבחון את מהימנותו של תיעוד הישיבות שקיימה הרשות השנייה, וזאת לאור עדויות חדשות שנשמעו בתקשורת מזה ועל-ידי עיתונאי התחקיר, אבנר הופשטיין, מזה, בדבר לחצים שהופעלו לכאורה על נציגי הערוץ מצד נציגי בעלי מניות של ערוץ 10", הסבירה אלוש-לברון בהמשך מכתבה.

לדבריה, "בשלב מסוים ובעיתוי שמצאה לנכון לבחור בו היועצת המשפטית, נאמר לי על-ידיה כי אוכל לעיין בתמלילים בנוכחותה במשרדי הרשות השנייה". אלוש-לברון מציינת כי דחתה הצעה זו. "כחברת דירקטוריון אני רשאית לעיין בכל חומר לצורכי עבודתי, מסווג ככל אשר יהא, ולעשות כן כאשר כל האמצעים הטכניים הראויים עומדים לרשותי וללא פיקוח פיזי של יועצת משפטית", היא מבהירה. בהמשך המכתב מוסיפה אלוש-לברון: "בכוונתי למצות את דרישתי בכל האמצעים העומדים לרשותי, לרבות פנייה לערכאות".

בינתיים פנתה אלוש-לברון לעו"ד רם ז'אן כדי שייצגה מול הרשות השנייה. "חוסר ההיענות לבקשת מרשתי בעניין אינו סביר כלל ועיקר, ואף מעורר חשש כי זכותה כדין של מרשתי לעיין בפרוטוקול הדיון נמנעת ממנה עקב שיקולים שלא ממין העניין", כתב עו"ד ז'אן במכתב שהעביר השבוע ליועצת המשפטית של הרשות השנייה. "[...] אי-מסירת הפרוטוקול לעיון מרשתי מהווה פגיעה בוטה בסדרי העבודה הראויים, ביכולתם של חברי המועצה לפקח על פעולות ההנהלה, ויותר מכל – בשקיפות הפנימית והציבורית של הרשות כגוף ציבורי".

הפרוטוקולים בפרשת ההתנצלות נותרו חסויים למרות המלצת נשיא בית-המשפט העליון

עוד קודם לפניית חברת המועצה בעניין הפרוטוקולים המלאים של הישיבות שדנו בפרשת אדלסון, פנתה עמותת "הצלחה" לרשות השנייה בבקשה לקבל לידיה את הפרוטוקולים. נשיא בית-המשפט העליון השופט אשר גרוניס, על אף שדחה את עתירת העמותה בעניין התנצלות ערוץ 10 והתנהלות הרשות השנייה בפרשה, המליץ לרשות לפרסם את הפרוטוקולים הללו לאחר השחרת פרטים הדורשים חיסיון. למרות זאת, הפרוטוקולים המלאים נותרו בידי היועצת המשפטית של הרשות השנייה.

אלוש-לברון מדגישה במכתבה כי היא סבורה שהפרוטוקולים של הישיבות שעסקו בהתנצלות לאדלסון "חייבים להתפרסם ולהיחשף לציבור", אולם היא מציינת שפנייתה שלה אינה קשורה כלל להמלצת בג"ץ בסוגיה. גם בא-כוחה מתייחס לכך במכתבו: "ההחלטה לעיל [של בג"ץ] דחתה את העתירה לפרסום הפרוטוקול לרשות הציבור. אך מרשתי אינה 'הציבור' והיא אף אינה מבקשת את פרסום הפרוטוקול. מרשתי הינה חברת מועצת הרשות והיא מבקשת לממש את זכותה לעיין בפרוטוקול הדיון בו היא עצמה השתתפה".

עו"ד מן: "המשך התעקשותה של הרשות השנייה שלא לחשוף את הפרוטוקולים שהתנהלו אגב השימועים בפרשת ההתנצלות בפני שלדון אדלסון הוא עניין תמוה ומקומם"

עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", מסר בתגובה כי "המשך התעקשותה של הרשות השנייה שלא לחשוף את הפרוטוקולים שהתנהלו אגב השימועים בפרשת ההתנצלות בפני שלדון אדלסון הוא עניין תמוה ומקומם". לדבריו, "למרות שהרשות טענה כי הישיבות הוכרזו כחסויות בהתאם לסעיף 93 לחוק הרשות השנייה, היא מעולם לא המציאה את ההחלטה להכריזן כחסויות, על אף בקשות שהוגשו בעניין בהתאם לחוק חופש המידע. עולה החשש כי מעולם לא התקבלה החלטה כזו בהתאם לדין, כפי שנטען בעתירת 'הצלחה' לבג"ץ.

"לאחר החלטת בג"ץ", מוסיף עו"ד מן, "פנתה 'הצלחה' ליועמ"ש הרשות השנייה, המשמשת גם אחראית חופש המידע ברשות, בבקשה לקיים את המלצת בג"ץ, אך לא נענתה עד עתה לגופו של עניין. במסגרת זו פנתה 'הצלחה' גם ליו"ר הרשות השנייה, שבסמכותו להורות על חשיפת פרוטוקולים שהוכרזו כחסויים, כדי שיפעיל את סמכותו נוכח המלצת בג"ץ, אך גם פנייה זו טרם נענתה. ככל שלא תתקבל תשובה בעניינים אלו בקרוב – לא יהיה מנוס מפניה לערכאות לשם חשיפת הפרוטוקולים לציבור".

יו"ר מועצת הרשות, אילן אבישר, מסר בתגובה: "אני רואה בחומרה רבה את העובדה שחברת מועצה מצאה לנכון לאיים על הרשות בפנייה לערכאות במקום להמתין לתשובה עניינית בצינורות המקובלים. אני מוצא שבכך היא חוטאת לתפקידה כחברת מועצה".