עיתון "מעריב" יחל בקרוב להדפיס כמה מגליונותיו בדפוס גרפופרינט של קבוצת "הארץ". כך עולה מהחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים דייוויד גילה, שנדרש לסוגיה.

במשך עשרות שנים נהג "מעריב" להדפיס את גליונותיו בבית-הדפוס שבבעלותו, אולם עם העברת העיתון לידיו של שלמה בן-צבי נפרד העיתון מבית-הדפוס, וזה נמכר לאחרונה לבעלי "ישראל היום" שלדון אדלסון. באין לו בית-דפוס משלו הודפסו גליונות "מעריב" בבית-הדפוס של "גלובס", אולם כעת טוענת "מעריב" כי בית-דפוס זה אינו יכול לעמוד באופן קבוע במספר ההדפסות הדרוש לעיתון. בחודש שעבר, עם פרסום תוצאות סקר TGI שהראו על היחלשות משמעותית של "מעריב", הצהירו בעיתון כי בקרוב יפעילו תוכנית שמטרתה החזרת "מעריב" לתפוצה רחבה, כולל הפצה רוויה של העיתון בימי שישי.

דפוס "מעריב" - לוין-אפשטיין, 16.12.13 (צילום: "העין השביעית")

דפוס "מעריב", בת-ים (צילום: "העין השביעית")

במקביל חל שינוי בדפוס "הארץ". בשנים האחרונות הודפסו רוב גליונות "ישראל היום" בדפוס זה, אולם בימים הקרובים אמור העיתון להתחיל להדפיס לפחות כמה מגליונותיו בבית-הדפוס של "מעריב" לשעבר, שנמצא כעת בבעלותו. עם המעבר הצפוי של הדפסת עשרות ומאות אלפי גליונות "ישראל היום" לבית-הדפוס של עיתון זה, יוכל בית-הדפוס של "הארץ" לספק ל"מעריב" שירותי הדפסה נרחבים בלא כל קושי (נוסף ל"הארץ", מציין הממונה על ההגבלים, מודפסים בגרפופרינט גם היומון באנגלית "הראלד טריביון" והיומון החרדי "המבשר").

כדי לאפשר את שיתוף הפעולה פנו העיתונים לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה לאשר הסדר שבמסגרתו ידפיס בית-הדפוס של "הארץ" את גליונות המוסף "סופשבוע" של "מעריב" וכן את גליונות ערב שבת של העיתון. "על פני הדברים מדובר בשיתוף פעולה בין מתחרים – ולמצער, מתחרים פוטנציאליים – שבמסגרתו רוכש מתחרה תשומה מאת מתחרה אחר", כתב הממונה בהחלטתו. "שיתוף פעולה שכזה בין מתחרים מהווה הסדר כובל והוא מקים חששות מסוגים שונים.

"הדפסת העיתון 'מעריב' על-ידי גורם המתחרה בו מקנה למתחרה מידע מעודכן בדבר כמויות הגליונות המודפסים על-ידי 'מעריב' ותוכנם, ובכך עלולה לכאורה להקל על יצירת שיווי משקל מתואם ביניהם. בנוסף, הסדר מסוג זה עשוי לייצר תלות מצד העיתון 'מעריב' במתחרה, לפגוע ביכולתו להגדיל כמות ולשפר איכות, באופן שעשוי להשפיע על יכולותיו התחרותיות ואף עשוי להרתיעו מנקיטה בפרקטיקות תחרותיות בשל החשש מפני 'ענישה' מצד המתחרה".

אלא שגילה מצא כי במקרה זה אין מקום לחשש מכבילת התחרות. ראשית, מפני ש"מעריב" ימשיך להיות מודפס בחלקו על-ידי בית-הדפוס של "גלובס". שנית, מפני שלפי בדיקת רשות ההגבלים העסקיים, הסיכוי שיהיה תיאום תוכני בין העיתונים קלוש.

"במסגרת תהליך ההדפסה מועבר גיליון דיגיטלי על-ידי הלקוח לבית-הדפוס, כאשר עובדי בית-הדפוס אחראים לבחינת עימוד הגיליון בלבד", הסביר הממונה. "כמו כן, העתקת תכנים על-ידי המתחרים מתוך הגיליון הדיגיטלי כרוכה בעיכוב בהדפסת העיתון המתחרה. כאשר מדובר בעיתון יומי, עיכוב בהדפסת הגליונות עשוי לפגוע משמעותית בהיקף מכירות העיתון".

כדי לצמצם עוד יותר את החשש מפני העתקות תכנים ופגיעה בתחרותיות קבע הממונה הגבלות על שיתוף הפעולה. בין היתר נקבע כי הצדדים לא יעבירו מידע עסקי שאינו הכרחי לשיתוף הפעולה ביניהם, וכי המגעים ביניהם ייערכו אך ורק על-ידי בעלי התפקידים ההכרחיים לצורך הדפסת "מעריב" בבית-הדפוס של "הארץ".