מודעה של אמריקן לייזר ("בלייזר", אוגוסט 2013): הטקסט טקסט בנקבה, הידיים ידי זכר.

* * *

מודעה ל"אמריקן לייזר", בלייזר, אוגוסט 2013

• תודות, יאיר קיבייקו