שני מכתבים רשמיים מן החודשים האחרונים מלמדים על האופן שבו דיווחים עיתונאיים נתפסים בעיני אנשי הפרקליטות ורשויות האכיפה.

שני המכתבים באו בתשובה לפנייה להורות לרשות חוקרת לפתוח בחקירה בעקבות פרסומים עיתונאיים, שני המכתבים דחו את הפנייה. במקרה אחד (ב-30.10.12) היתה זו החלטה בערר שהוגש על קביעה של הרשות להגבלים עסקיים שלא לחקור חשדות להסדר כובל; ובשני (מה-10.6.12) החלטה שלא להורות למשטרה לפתוח בחקירה בחשד למעשה זיוף שבוצע לכאורה על-ידי פקידים ברשות מקומית כלשהי.

המכתב שעסק בדחיית הערר ציין כי אחד הטעמים העיקריים לכך הוא שבתלונה, שכאמור התבססה בעיקרה על פרסומים עיתונאיים, אין כדי להניח תשתית לביסוס חשד בפלילים שיצדיק פתיחה בחקירה, ובלשון אנשי הרשות להגבלים: "המשקל הנמוך יחסית שיש לפרסומים בתקשורת כבסיס לפתיחה בחקירה פלילית, וזאת במיוחד נוכח המגבלות החלות על משאבי הרשות". במכתב השני, שהכיל את הסירוב להורות למשטרה לחקור את מעשי הזיוף לכאורה, נכתב כי "הנחיה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה מחייבת תשתית עובדתית מוצקה יותר. מבירור שערכנו מסתבר כי חלק מהפרטים בכתבה אינם נכונים".

שתי התשובות המנומקות מתייחסות ליכולת לבסס על ממצאים עיתונאיים קריאה לרשויות לפתוח בחקירה או לנקוט פעולות אחרות שבסמכותן. משתיהן ניכר כי גורמים רשמיים אינם סבורים כי פרסום עיתונאי ניחן באמינות, דיוק ותשתית שיצדיקו התערבות כלשהי בפני עצמם.

הימנעותה של זרוע האכיפה המבצעת מלהיעזר במידע המוגש לה על-ידי העיתונות מצערת. במקום לברך על שהעיתונאי ימשוך את החוטים שיסייעו בסופו של דבר לשוטר ולפרקליט לקשור את ידי ורגלי הפושעים, מתגלה בשני המקרים יחס חשדני, מבטל – ואף מזלזל.

המסקנה שאליה הגיעו בפרקליטות עצובה למי שעיתונות חוקרת ויסודית חשובה לו כאחת מאבני היסוד למשטר דמוקרטי. לא מעט חקירות ששינו את פני החברה נפתחו בעקבות תחקירים עיתונאיים (היו כאן גם עיתונאים ועורכים, מאורי אבנרי ועד יואב יצחק, שלא הסתפקו בפרסום התחקיר בעיתון, אלא ליוו אותו בתלונה למשטרה). מאז השתנו פניה של העיתונות והשתנה גם מעמדו של העיתונאי: הוותק המקצועי יורד והמשאבים המערכתיים מצטמצמים באופן שאינו מיטיב עם הרצון לדיוק ויסודיות ביצירת המוצר העיתונאי.

נדמה כי משמעותו של המשפט השגור בפי הציבור, "אבל זה היה כתוב בעיתון", התחלפה מהוכחה לאמיתותו של מידע להבעה של פקפוק וזלזול. את הרושם הזה מטמיעה למרבה הצער מערכת אכיפת החוק בישראל בתגובותיה הרשמיות.