תביעות בים. ynet, 13.7.2013

• תודות: Martin4travel