על רקע עימותים מחריפים בין העיתונאים להנהלה ב"מעריב" וחשש להמשך קיומו של העיתון, ממשיך להתנהל בבית-הדין לעבודה המשפט בסוגיית אי-קליטתו מחדש של יו"ר ועד העובדים חגי מטר, שעבד ככתב מוניציפלי במקומון התל-אביבי של העיתון.

הנהלת "מעריב" מעוניינת "לפסול אישית אזרח ממתן עבודה עקב השקפותיו האישיות בהתייחס לנושא מסוים, בהתעלם משלטון החוק, ולקחת עליה תפקיד של צנזורית על חירות הפרט ותוך פגיעה בחירות הזולת", כך טוענים באי-כוחו של ארגון העיתונאים, עורכי-הדין איריס ורדי, שי תקן, אמיר בשה וד"ר מורן סבוראי. הפרקליטים השיבו לטענות הנהלת העיתון כי מטר לא גויס מחדש ל"מעריב" בשל השקפת עולמו שאינה ציונית והשתתפותו בהפגנות נגד תוואי גדר ההפרדה באזור בילעין.

"המשיבה 'טענה' כאמור כי מניעים ענייניים עומדים מאחורי ההחלטה שלא לקלוט את חגי לעבודה ולא פעילותו בוועד העובדים", נכתב בסיכומי התשובה, "ואולם, מרגע שעורך המקומונים העיד בלשון מאוד ברורה כי חגי לא נקלט לעבודה עקב פעילותו בוועד העובדים, 'נזכרה' המשיבה להציג את גרסתה 'האמיתית', ולפיה השקפתו הפוליטית של חגי היא זו שעמדה מאחורי ההחלטה 'העניינית ומשיקולים מקצועיים'. נראה כי מדובר בנסיון בריחה נואש של גנב שנתפס בפעילותו ומבקש למלט את נפשו מזירת הפשע באמצעות הוספת חטא על פשע".

בהמשך נכתב כי הנהלת "מעריב" "איבדה את הבושה, ביודעה כי גם 'גרסתה' הנוכחית אינה עומדת במבחן משפטי, בבחינת תמות נפשי עם פלישתים [...] אין מחלוקת כי חגי אינו פרשן פוליטי או כותב טור דעות וגם לא הוכח כי חגי הביא את השקפת עולמו הפרטית למלאכה אשר ביצע בעיתון. לפיכך אין כל רלבנטיות להשקפת עולמו של חגי, תהיה אשר תהיה, לבין תפקידו בעיתון, והגבול כאן נמתח. דומה העניין להשקפת עולמו הפוליטית של כתב לענייני רכב או אפילו, בכל הכבוד, למרכזן במערכת המשיבה – אין קשר ואין כל רלבנטיות למשרה אותה חגי מילא ובכך טמונה אפליה אסורה".

לפי באי-כוחו של ארגון העיתונאים, "הניסיון השקרי לצייר את השקפת עולמו כהתנהלות בלתי חוקית אינו במקומו ומן הראוי כי לא היה נכתב כלל".

21961-11-12