חגי מטר לא הועסק מחדש ב"מעריב" על-ידי שלמה בן-צבי מפני שתפיסת העולם שלו אינה ציונית, ולא משום שכיהן כיו"ר ועד העובדים בעיתון. כך מצהיר אודי רגונס, המשנה למנכ"ל "מעריב", בתצהיר שהגיש אתמול לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו.

התצהיר הוגש כחלק מהתדיינות משפטית מתמשכת על אודות נסיבות אי-קליטתו מחדש של מטר לעיתון אחרי שנרכש על-ידי שלמה בן-צבי. בעוד שארגון העיתונאים של הסתדרות העובדים טוען כי מטר לא הועסק מחדש בשל היותו יו"ר ועד העובדים ומתוך כוונה לפגוע בעבודה המאורגנת בעיתון, בהנהלת "מעריב" טענו עד כה כי הסיבות לאי-קליטתו היו כלכליות וענייניות בלבד. כעת, כאמור, נוספה סיבה אידיאולוגית.

על אף ששלב ההוכחות במשפט זה תם, מבקשת הנהלת "מעריב" מבית-הדין להתיר לה להוסיף את התצהיר של רגונס, שנועד להזים את עדותו של יובל הימן. הימן, שהיה אחראי על קליטה מחדש של כתבי מערך המקומונים של "מעריב", העיד בפני בית-הדין כי קיבל הוראה שלא לקלוט את מטר, והניח כי הדבר קשור לפעילותו בוועד העיתונאים. בא-כוחה של הנהלת "מעריב", עו"ד איתמר נצר, טוען כי הימן "העיד דברים שלא היו ולא נבראו".

להלן גרסת המשנה למנכ"ל "מעריב" לנסיבות אי-קליטתו של מטר בעיתון: "אני שוחחתי עם מר יובל הימן", מצהיר רגונס, "על חוסר שביעות רצונו של נציג הבעלים, מר שלמה בן-צבי, מן האג'נדה של מר מטר, אשר מגיעה לידי הפרות חוק של ממש, בנקיטת עמדה אנרכיסטית וקיצונית ביותר כנגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל, וחשבנו כי אין זה נכון לקלוט לעבודה כתב אשר הכיוון שלו שונה לחלוטין מן הקו המערכתי שעיתון ציוני כמו 'מעריב' מבקש להציג. יובל היה שותף מלא לדעתי ולדעת מר שלמה בן-צבי. לא אמרתי ליובל ולא ביקשתי ממנו לא לקלוט את חגי מטר בגלל היותו יו"ר הוועד או כל דבר דומה לכך".

בהמשך התצהיר מוסיף רגונס: "ההסתדרות יודעת את הדברים הללו עוד לפני שהתיק המשפטי התחיל. עו"ד ניסנקורן [אבי ניסנקורן, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות] ניסה לשכנע את מר בן-צבי לקלוט את חגי מטר לעבודה, ומר בן-צבי אמר לעו"ד ניסנקורן בנוכחותי שהוא לא מוכן לקלוט מי שפועל כנגד חיילי צה"ל".

21961-11-12