יוסי שריד מוצג כמשה ארנס. מעריב, 2.6.2013

("מעריב", 2.6.13)

• תודה, איתמר ב"ז