אחרי עשור של התדיינות משפטית, שבמהלכה החליף אחד הצדדים את בעליו ואף הגיע להקפאת הליכים, הגיעו "דה-מרקר" ו"מעריב" להסכם פשרה. "דה-מרקר" ישלם ל"מעריב" 3.3 מיליון שקל תמורת ביטול ההליכים המשפטיים, זאת בעקבות פסק הדין שקבע כי אתר "דה-מרקר" העתיק בשנים הראשונות לקיומו באופן שיטתי ובלא רשות מאות כתבות שפורסמו ב"מעריב", תוך הפרת זכויות.

באוקטובר האחרון קיבל בית-המשפט המחוזי מרכז את תביעת "מעריב" ועובדיו משנת 2003 וקבע כי על "דה-מרקר" ועורכיו גיא רולניק ואיתן אבריאל לפצות את "מעריב" ועובדיו בסכום של מיליוני שקלים. התובעים יוצגו על-ידי עורכי-הדין צבי בר-נתן, רקפת פלד ואפרת רוזנר, ואילו הנתבעים יוצגו על-ידי עורכי-הדין זאב ליאונד ואלון נדב. בעקבות הפסיקה הגישו הצדדים ערעורים לבית-המשפט העליון.

התביעה הוגשה בזמן שעופר נמרודי היה בעליו של "מעריב", אולם מאז עברה החברה המחזיקה בעיתון לשליטתו של זכי רכיב וממנו לנוחי דנקנר (נמרודי נשאר בעל מניות בעיתון). בסוף השנה שעברה נטש דנקנר את העיתון, השרוי בחובות כבדים, והחברה עברה לניהול נאמנים מטעם בית-המשפט. היום פנה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב עו"ד עמית לדרמן, בא-כוחם של הנאמנים לביצוע הסדר הנושים של חברת מעריב הוצאת מודיעין בע"מ, וביקש לאשר לנאמנים לחתום על הסכם פשרה עם "דה-מרקר".

"למן הגשת הערעורים ההדדיים והבקשה לעיכוב ביצוע, התנהל בין הצדדים משא-ומתן לפשרה", כותב עו"ד לדרמן. "[...] לאחר משא-ומתן ממושך, הוצע על-ידי 'דה-מרקר' כי ישולם על-ידיו לחברה ולכתבי 'מעריב' התובעים סך כולל של 3.3 מיליון שקל [...] שהוא סכום המשקף למעשה את סכום הפיצוי הסטטוטורי אשר נפסק על-ידי בית-המשפט המחוזי, ללא תוספת הפרשי ריבית והצמדה. בכל הנוגע לקביעותיו של פסק הדין, הוסכם בין הצדדים כי כל הקביעות בפסק הדין ייוותרו בעינן, למעט הקביעות הנוגעות להטלת אחריות אישית על מר רולניק ומר אבריאל – אשר תבוטלנה".

לפי טיוטת הסכם הפשרה, שצורפה לבקשה, חברת ביזנסנט מידע מקוון בע"מ (לשעבר מפעילת "דה-מרקר") תשלם את הסכום בחמישה תשלומים (תשלום ראשון של 1,650,000 שקל ועוד ארבעה תשלומים של 412,500 שקל כל אחד). לאחר העברת מלוא הסכום יוגשו לבית-המשפט העליון בקשות מוסכמות למחיקת הערעורים.

עוד עולה מהבקשה ומהסכם הפשרה הנלווה לה כי במהלך ההליכים בין הצדדים העניקו עמוס שוקן, הלל שוקן ורחלי אידלמן, בעלי מניות ב"הארץ", ערבות אישית לתשלום כל סכום שיוטל על "דה-מרקר" במסגרת פסק הדין. ערבות זו, נכתב בהסכם הפשרה, תבוטל עם תשלום הפיצוי ל"מעריב" וכתביו.

בא-כוחם של הנאמנים, שמבקש מבית-המשפט אישור לחתום על הסכם הפשרה עם "דה-מרקר", מציין בהקשר זה כי "הואיל ואין בידי התובעים כל מידע באשר למצבם הכלכלי של הערבים ובאשר למחויבויות אישיות שלהם להתחייבויותיו של עיתון 'הארץ', הרי שאף אין די בקיומה של ערבות זו".

1549-08-07

40721-09-12