כתבה מתחברת למודעה. "ידיעות אחרונות", 6.5.2013

"ידיעות אחרונות", 6.5.13

 

תודה: אורי תובל, שונית שחל-פורת, דורון ברקת.