בית-הדין האזורי לענייני עבודה בתל-אביב–יפו שגה כשהסיק כי שיקולים כלכליים עסקיים הביאו את "מעריב" להחלטה שלא לקלוט מחדש את יו"ר ועד העובדים בעיתון, חגי מטר. כך טוענים באי-כוחה של הסתדרות העובדים, עורכי-הדין איריס ורדי, שי תקן ואמיר בשה, בערעור שהגישו בשבוע שעבר לבית-הדין הארצי לעבודה בעקבות החלטתו של שופט בית-הדין האזורי אורן שגב.

"בפני בית-הדין הארצי הנכבד מונחת סאגה, אופיינית למאבקם של מעסיקים, העוינים את זכות ההתארגנות של עובדיהם, ומבקשים להדיר מחצרם את מנהיגות ועד העובדים", נכתב בבקשת הערעור. "סיפור התארגנותם של העיתונאים עובדי 'מעריב', ומר מטר בראשם, אינו ייחודי במובן זה, למגינת לב".

לטענת באי-כוחה של ההסתדרות, שבמסגרתה פועל ארגון העיתונאים בישראל, "המניע מאחורי מעשיה של המשיבה הוא מדיניות מכוונת להחלשת הכוח הארגוני של העובדים, על-ידי פגיעה בחברי הוועד שתחליש או תסכל כליל את התארגנות העובדים".

בערעור נמנות תשע שגגות שנפלו, לטעם באי-כוח ההסתדרות, בהחלטת בית-הדין האזורי. בין היתר נטען כי ראוי היה לתת משקל נאות "לטענה השקרית" של הנהלת "מעריב" כאילו לא ידעה כי מטר משמש יו"ר ועד הפעולה; כי ראוי היה לתת משקל נאות לעובדה שעורך המקומונים ב"מעריב", שנטען כאילו קיבל את ההחלטה על אי-קליטתו של מטר בעצמו, בחר שלא להעיד בתיק; וכי בית-הדין האזורי התעלם מפסיקות קודמות בעניין נסיונות מעסיקים להביא לפיטורי פעילי התארגנות עובדים "אך ורק כדי להביא לפגיעה בבטן הרכה של ההתארגנות".

לטענת באי-כוחה של ההסתדרות, "מארג העובדות והפסיקה שהובאו בפני בית-הדין קמא מחייב אפוא החלטה של מתן לגיטימציה לעבודה המאורגנת ולמארגניה וקליטתו של יו"ר הוועד לעבודתו ולתפקידו ללא מורא ופחד מהתנכלותה של המשיבה. העניין המונח בפני בית-הדין הארצי הנכבד הוא חשוב מאין כמוהו, נוכח התנהלותה הדורסנית של ההנהלה והותרתו מחוץ לשערי מקום עבודתו של מר מטר. לאור החלטת בית-הדין קמא, מתבקשת התערבותו הדחופה של בית-הדין הארצי הנכבד".

בבקשת הערעור מצוין דרך אגב כי החשש שמא הנהלת "מעריב" מבקשת להתנער מחובותיה כמעסיקה מקבל משנה תוקף בשל מצבו של המשא-ומתן הקיבוצי בינה לבין העובדים.

"שמי העיתון התקדרו עד מאוד בימים האחרונים חרף העובדה כי אנו נמצאים בעונת האביב", נכתב בבקשת הערעור. "מו"מ קיבוצי בין הצדדים בנושא הסכם קיבוצי מפורט לא נפתח כלל. גרוע מכך, המשיבה, שרכשה את העיתון, הודיעה כי בכוונתה לפטר עשרות עובדים, מעבר להוראות ההסכם הקיבוצי, וכן כי בכוונתה להעביר את מערכת העיתון ממקום מושבה המיתולוגי ברחוב קרליבך 2 בתל אביב לכתובת אחרת, כשאחת האפשרויות שהוצגו על-ידיה נמצאת בעיר ירושלים. אם לא די באמור, הרי שהמשכורות בעיתון לא שולמו במועדן החודש. נדמה כי אין צורך להכביר מלים על חומרת הדבר ומשמעויותיו".

דיון בבקשה אמור להתקיים ביום חמישי הקרוב.

33603-04-13