סבלנותה של עו"ד יהודית תירוש, מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), פקעה אתמול (29.3) בעת שחקרה את עד המדינה שלמה (מומו) פילבר. היה זה כשפילבר, ביום השלישי לעדותו, התבקש להתייחס לסיבות שבגינן החליט בשנת 2016 להסתיר מעו"ד דינה זילבר, אז המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, את דבר ערוץ הקשר הנסתר שקיים עם ראשי בזק.

פילבר, כזכור, מונה על ידי ראש הממשלה ושר התקשורת דאז בנימין נתניהו לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת. לפי כתב האישום ולפי עדותו בבית-המשפט, מיד עם מינויו קיבל הנחייה מנתניהו לפעול לטובת האינטרסים העסקיים של שאול אלוביץ', אז בעל השליטה בבזק. לגרסת הפרקליטות, זו התמורה שסיפק נתניהו למתת שנתן לו אלוביץ' באמצעות אתר "וואלה": סיקור מחניף לו ולמשפחתו וסיקור ביקורתי ליריביו.

אחרי שגידי וייץ פרסם ב"הארץ" בשלהי 2015 כתבת תחקיר על ניגוד העניינים של נתניהו כשר תקשורת, לאור קשריו עם אלוביץ', ועל יחסי תן-קח פסולים הכוללים התערבות במערכת "וואלה" מחד והטבות רגולטוריות מאידך, נדרש היועמ"ש להגביל את מהלכיו של נתניהו במשרד התקשורת באמצעות הסכם ניגוד עניינים. זילבר נשלחה מטעמו לבצע את המשימה ושמעה ממשרד התקשורת בניהולו של פילבר כי נתניהו כלל לא התערב בהחלטות של גורמי המקצוע ועל כן לא נקלע לניגוד עניינים. המשנה ליועמ"ש סיכמה זאת בחוות דעת שהעבירה בתחילת 2017 במענה לבדיקה שערך מבקר המדינה דאז על הנעשה במשרד התקשורת.

ביהמ"ש המחוזי, 29.3.22 (צילום: אורן בן חקון)

עו"ד יהודית תירוש מהפרקליטות. ברקע: עו"ד בועז בן-צור ועו"ד ליאת בן-ארי, ביהמ"ש המחוזי, 29.3.22 (צילום: אורן בן חקון)

לפני כשבועיים, כשהוצג מסמך זילבר במסגרת החקירה הנגדית של היועצת המשפטית לשעבר במשרד התקשורת עו"ד דנה נויפלד, אוהדי נתניהו בתקשורת תקעו בשופרותיהם בקולי קולות והכריזו על "מסמך מזכה" ש"הוסתר" מבית-המשפט וכעת סוף סוף נחשף. אתמול הודה פילבר כי כשמסר לזילבר מידע על מהלכיו של נתניהו במשרד התקשורת לא גילה לה כי הוא עצמו מנהל זה חודשים ארוכים ערוץ קשר ישיר וחשאי עם בעל השליטה בקבוצת בזק אלוביץ', עם יועצו הקרוב אלי קמיר ועם מנכ"לית בזק סטלה הנדלר, וזאת בהתאם להנחייה שקיבל מנתניהו עם כניסתו לתפקיד.

אתמול בבית-המשפט שאלה עו"ד תירוש את פילבר האם סיפר לזילבר על הקשר עם אנשי בזק. פילבר, בהתאם להרגלו מראשית עדותו, ניסה תחילה להתחמק. "זה הביצה והתרנגולת", השיב. השופט עודד שחם קטע את תמרון ההתחמקות כבר בראשיתו. "השאלה היתה עובדתית", אמר, "האם גילית או לא גילית". עו"ד ז'ק חן, סנגורם של בני-הזוג אלוביץ' קם להתנגד אך השופט שחם הושיב אותו וביקש מפילבר להשיב.

"אני לא סיפרתי לגורמים שבדקו את ניגוד העניינים איך אני עובד", הודה פילבר. "כן אמרתי להם על איזה סוגיות אני עובד. לא אמרתי להם איך אני עובד עם בזק".

שאול אלוביץ' (מימין) ועורך דינו ז'ק חן, ביהמ"ש המחוזי, 29.3.22 (צילום: אורן בן חקון)

שאול אלוביץ' (מימין) ועורך דינו ז'ק חן, ביהמ"ש המחוזי, 29.3.22 (צילום: אורן בן חקון)

"למה?", שאלה עו"ד תירוש את עד המדינה. "זה לא העניין שלהם", השיב פילבר. לדבריו, כיום הוא מבין שבזמנו קיים ערוץ חשאי עם בזק שאינו הולם יחסי רגולטור וגוף מפוקח, אולם בזמן אמת הוא ראה עצמו כמי שמתמודד עם התנגדות פנימית במשרד למהלכיו ובכלל לא ידע "על אלוביץ'-נתניהו" (אמירה אחרונה זו מנוגדת בתכלית לחלקים אחרים בעדותו לפיהם כבר עם כניסתו לתפקיד מנכ"ל משרד התקשורת היה מודע לקשר האישי בין ראש הממשלה ושר התקשורת לבעל השליטה בבזק).

"אתה לא יודע שזה ערוץ שאתה לא מנהל מול מנכ"לים אחרים?", שאלה עו"ד תירוש. פילבר שוב ניסה לחמוק. "אני יודע שאני נותן לבזק עדיפות מסוימת, אני רק אומר ששיטת העבודה שלי, לא פירטתי אותה כי לא היתה נראית דרמטית".

בחקירתו במשטרה העיד פילבר כי לא סיפר לזילבר על הערוץ החשאי שקיים עם בזק - שכלל העברת מסמכי טיוטה פנימיים של המשרד באופן חשאי וקבלת תדרוכים כיצד לשנות את החלטותיו בהתאם לאינטרסים של החברה - כי הקשר הזה היה בעיניו "לא תקין". לחוקרי המשטרה אמר "זו היתה התנהלות לא תקינה, שבוודאי הייתה מקרינה עלינו, הייתה מקרינה על חוות הדעת [שהכינה זילבר]". עו"ד תירוש הזכירה זאת לעד והוא אישר כי אכן כך אמר במשטרה וכי הדברים הם אמת, אם כי שוב סייג ואמר כי הדברים "נכונים לגופם לזמן הזה".

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן (צילום: אתר הרשות השופטת)

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן (צילום: אתר הרשות השופטת)

עו"ד תירוש ניסתה פעם נוספת להבין כיצד ניתן לגשר על הפערים בין הסיבה שנתן לשוטרים לאי גילוי הקשר עם בזק (התנהלות לא תקינה שהיתה משליכה על חוות הדעת של זילבר) לבין הסיבה שהוא נותן בבית-המשפט (לא עניינם, לא דרמטי). עו"ד חן שוב התנגד, אך נדחה פעם נוספת והשופטת רבקה פרידמן-פלדמן נטלה את מושכות החקירה.

"מר פילבר", אמרה השופטת לעד, "אנחנו חוזרים על אותה שאלה. אמרת שההתנהלות לא היתה תקינה ולא סיפרת כדי שלא יקרין על חוות הדעת". עד המדינה הסביר בתשובה כי התנהלותו אכן לא היתה תקינה "מבחינה אתית" אך "ודאי לא מבחינה פלילית".

"למה לא סיפרת על זה", שאלה השופטת את העד. "אמרת כי זה היה מקרין על חוות הדעת. אם זה לא פלילי, למה לא סיפרת?". "למה לא סיפרתי לדינה זילבר?", חזר פילבר על בעצמו השאלה, והפעם השיב: "אני לא זוכר". ניסיון נוסף לחלץ ממנו תשובה הוליד מונולוג שבסופו חזר עד המדינה להסבר כי חשב שסוגיית ניגוד העניינים של נתניהו נולדה מלכתחילה כניסיון של גורמים לסכל את העבודה שלו במשרד התקשורת. "כשאני אומר שחשבתי שזה יפגע בנו אני חושב שהתכוונתי לדברים האלה", אמר פילבר.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן גוללה את עיניה מעלה ואמרה: "טוב, זו התשובה שלו".

בשלב זה קמה עו"ד תירוש ואמרה "אני אבקש מכבודכם לאפשר לי לחקור את העד כעד עוין. הגיעה העת".

פילבר, אחוז בעתה, הצהיר כי הוא מוכן "למשוך" את תשובתו האחרונה והבטיח מעתה ואילך להיצמד לגרסתו במשטרה. הצהרה זו רק הגבירה את אי-הנוחות בקרב השופטים. השופטת פרידמן-פלדמן הזכירה לו כי תשובותיו אמורות לשקף את האמת ולא להתחשב בזהות הגורם שאותו הן כביכול משרתות. השופט משה בר-עם אמר כי הוא "מאוד מוטרד" מכך שעד המדינה רוצה "למשוך את התשובה" שנתן.

רה"מ לשעבר והנאשם בשוחד בנימין נתניהו מגיע לביהמ"ש המחוזי בירושלים, מלווה בעורכי דינו עמית חדד (משמאל), בועז בן-צור (מימין) ויועץ התקשורת עופר גולן, ביום הראשון לעדותו של עד המדינה ניר חפץ במשפט המו"לים, 22.11.21 (צילום: אורן בן-חקון)

רה"מ לשעבר והנאשם בשוחד בנימין נתניהו מגיע לביהמ"ש המחוזי בירושלים, מלווה בעורכי דינו עמית חדד (משמאל), בועז בן-צור (מימין) ויועץ התקשורת עופר גולן, ביום הראשון לעדותו של עד המדינה ניר חפץ במשפט המו"לים, 22.11.21 (צילום: אורן בן-חקון)

בסופו של דבר בית-המשפט לא הכריז על פילבר "עד עוין" אך בהסכמתם האדיבה של הסנגורים, שנראה כי בעצמם ביקשו למנוע ככל הניתן מהכרזתו של פילבר "עד עוין" (שכן השלב הבא יהיה לבקש מבית-המשפט לקבל את גרסתו במשטרה כגרסת האמת ולא את דבריו בבית-המשפט), הוחלט לאפשר לתביעה לחקור אותו בחקירה נגדית.

עו"ד תירוש קיבלה מרגע זה מערך כלים חקירתי חדש, שנועד לאפשר לה למנוע מפילבר להתחמק בתשובותיו ולאלץ אותו למסור גרסה קוהרנטית יותר לפעולותיו. בחקירה נגדית, להבדיל מחקירה ראשית, יכולה הפרקליטה להדריך את העד בשאלותיה, להטיח בו עובדות ולעמת אותו חזיתית עם סתירות בעדותו.

עם זאת, גם לאחר שביהמ"ש העניק לעו"ד תירוש את היכולת לחקור את פילבר בחקירה נגדית עד המדינה המשיך בשלו ונקט בשלל תמרוני התחמקות מורכבים. מודה בעובדה אחת אך מוסיף עליה אחרת, סותרת. מאשר גרסה אל"ף אך מצמיד אליה גרסה בי"ת, המוציאה את העוקץ מזו הראשונה. שינוי הגדרת החקירה הקל על התובעת להציף את הסתירות הללו, אך לא שינה את אופיו של העד.

"הילד משגע לי את השכל"

חלק נכבד מיום החקירה הוקדש גם אתמול, באופן טבעי, לנושאי רגולציה וליחס החריג שהפגין פילבר כלפי גוף מרכזי עליו אמור היה לפקח – בזק. אולם בחקירתו התבקש עד המדינה להתייחס גם לנושאים הקשורים לצד השני של עסקת השוחד שבלב כתב האישום – עולם העיתונות.

כבר שלשום העיד פילבר כי בשנת 2015, כשכיהן כראש מטה הבחירות של הליכוד, הגיעה לאוזנו הבשורה כי אתר "וואלה" הוא אתר "מאוזן יותר" ש"יותר קל להכניס" אליו ידיעות נוחות לנתניהו. בחקירתו במשטרה פילבר היה נחרץ יותר ואמר ששמע מדוברו של נתניהו דאז וכיום עד המדינה הנוסף בתיק 4000, ניר חפץ, כי הוא "יכול להכניס מה שהוא ירצה" לאתר "וואלה" ושהם מהבחינה הזו "כמו 'ישראל היום'".

סרטון "הערבים נעים בכמויות אל הקלפי" של נתניהו באתר "וואלה", 17.3.15 (צילום מסך)

סרטון "הערבים נעים בכמויות אל הקלפי" של נתניהו באתר "וואלה", 17.3.15 (צילום מסך)

באופן אירוני, אגב, פילבר הוא מי שחתם באותם הימים ממש של טרום בחירות 2015 על תצהיר שבו הוא מאמת את גרסת הליכוד ונתניהו לפיה לראש הממשלה דאז אין כל השפעה שהיא על תכני "ישראל היום".

בבית-המשפט פילבר טרם נשאל על יחסי נתניהו - "ישראל היום", אך העיד על יחסי נתניהו ו"וואלה". לדבריו, בתקופה שבה כיהן כבר כמנכ"ל משרד התקשורת, במהלך ערב דיונים ארוך מול בזק ואלוביץ', סיפר לו בעל השליטה בבזק "סוג של מורשת קרב" על כך שהסרטון שהפיץ נתניהו ביום בחירות 2015 ובו הוא מזהיר כי "הערבים נעים בכמויות לקלפי" התנוסס באתר "וואלה" בכותרת הראשית לאורך שעות ארוכות. בחקירתו במשטרה סיפק פילבר פרט חשוב נוסף: "כשדיברנו על הבחירות הוא [אלוביץ'] דיבר איתי בגילוי לב על הכותרת, והוא אמר לי 'הוא [נתניהו] ביקש ממני'. שם שמו של ראש הממשלה עלה".

בנימין ויאיר נתניהו בכותל המערבי, לאחר בחירות 2015 (צילום: יונתן זינדל)

בנימין ויאיר נתניהו בכותל המערבי, לאחר בחירות 2015 (צילום: יונתן זינדל)

לא היתה זו הפעם היחידה שאלוביץ' גילה לפילבר על הצד השני של יחסי הקח-תן המושחתים שעומדים בבסיס כתב האישום. בהזדמנות אחרת באותן השנים, גם כן במהלך דיון רגולציה מרתוני, ראה פילבר את אלוביץ' "מתעסק עם הטלפון" שלו. "באיזשהו שלב הוא אמר לי את המשפט 'הילד משגע לי את השכל' והמשיך להתעסק בטלפון", העיד פילבר. "אחרי כמה דקות באיזשהו שלב הראה לי מרחוק את המסך שלו ואמר לי 'הנה עלה'".

בתשובה לשאלות עו"ד תירוש הסביר פילבר כי אלוביץ' כנראה התבקש להעלות ידיעה באתר "וואלה". "לאיזה ילד התכוון?", שאלה הפרקליטה. "ליאיר נתניהו", השיב עד המדינה.

"הוא מבקש ממך לעשות משהו, אתה לא שואל למה"

במסגרת עדותו של פילבר תיאר עד המדינה כמה אירועים שבהם פעל בשליחות ראש הממשלה באופן החורג מתפקידו כמנכ"ל משרד התקשורת.

הראשון שבהם אירע ב-14.8.2015, אז שלח לשאול אלוביץ' שלושה צילומים. בעל השליטה בבזק השיב מילה אחת: "תודה".

לפי עדותו של פילבר, זמן קצר לפני כן, בעוד משרד התקשורת כולו בחופשת קיץ, התקשר אליו היועץ המדיני של ראש הממשלה דאז יונתן שכטר. "אני יורד מירושלים, קיבלתי מעטפה להעביר לך", ציטט פילבר את שכטר.

אלי קמיר (צילום מסך מתוך שידורי תאגיד השידור הציבורי)

אלי קמיר (צילום מסך מתוך שידורי תאגיד השידור הציבורי)

מנכ"ל משרד התקשורת נפגש עם יועץ ראש הממשלה בעיר מגוריו מודיעין. "כשהגעתי הוא פתח את הבגאז' של האוטו, הוציא לי שתי מעטפות סגורות שהיה כתוב עליהן השם 'שאול אלוביץ''. אמר לי 'ביקשו שתמסור את זה לשאול אלוביץ''. לקחתי את זה ונסעתי הביתה. התחלתי לחפש את אלוביץ' - לא ראיתי מה יש במעטפה הסגורה - בשביל להגיד לו שיש לי משהו בשבילך. באיזשהו שלב הבנתי שהוא בחו"ל, בחופשה. ואז לא ידעתי דחוף / לא דחוף, חשוב / לא חשוב. פתחתי את המעטפה, צילמתי את שלושת העמודים האלה שרואים פה ושלחתי אליו. דיברתי איתו בטלפון או שאמרתי לו שיש לי חומר בשבילו. זהו, הוא לא הגיב. אני חושב שהוא חזר אלי מהטלפון של אשתו. הבנתי שאין לי מה לעשות, היה יום שישי אחה"צ, שמתי את המעטפות בצד ואחרי יומיים דיברתי עם אלי קמיר, שהוא שכן שגר לא רחוק, קבענו באיזושהי נקודה באמצע, מסרתי לו את זה, אמרתי 'התבקשתי למסור' וזהו".

במעטפות, העיד פילבר, היו "שני קלסרים עבים, שני פולדרים עבים" של מאמרי דעה שפורסמו באתר "וואלה" מדצמבר 2014 ועד לתחילת אוגוסט 2015. כל המאמרים עסקו בראש הממשלה דאז נתניהו, ומלבדם נכלל במעטפות גם סיכום בדיקה של המאמרים אשר העלתה כי רובם (64%) היו שליליים לראש הממשלה. אגב, הבדיקה כללה גם השוואה למאמרי דעה ב"מעריב" שהעלתה כי בכלי התקשורת הזה היחס במדור הדעות לנתניהו היה שלילי יותר מאשר ב"וואלה".

פילבר העיד כי לא שאל את היועץ שכטר מדוע פנה אליו בבקשה להעביר את המעטפות לאלוביץ'. כשעו"ד תירוש תהתה מדוע לא שאל, השיב עד המדינה: "כי ככה אנחנו מתנהלים. הוא נותן לי מעטפה. כמו שלא פתחתי עד שלא הייתי חייב, התבקשתי לעשות שליחות, אני עושה שליחות. אני מעריך שגם יונתן כך. שגם הוא התבקש לעשות שליחות ועשה שליחות. אין לי מושג למה דווקא הוא".

"עד כמה הסיבה שאתה לא שואל אלא עושה, קשורה לקשר שלך עם ראש הממשלה?", שאלה עו"ד תירוש. "זה חלק מההתנהלות עם מר נתניהו", אישר פילבר. "הוא מבקש ממך לעשות משהו, אתה לא שואל למה".

הנאשם בנימין נתניהו בפתח היום הראשון של חקירתו הראשית של עד המדינה שלמה פילבר. בקדמת התמונה: בנו אבנר נתניהו ועו"ד עמית חדד, סנגורו ב"תיק 1000". בית-המשפט המחוזי בירושלים, 23.3.2022 (צילום: יונתן זינדל)

הנאשם בנימין נתניהו בפתח היום הראשון של חקירתו הראשית של עד המדינה שלמה פילבר. בקדמת התמונה: בנו אבנר נתניהו ועו"ד עמית חדד, סנגורו ב"תיק 1000". בית-המשפט המחוזי בירושלים, 23.3.2022 (צילום: יונתן זינדל)

"עד כמה הייתי פועל כפי שפעלת אם היית חושב שהמעטפה הזו לא מגיעה משלכת רה"מ אלא ממקום אחר", תהתה עו"ד תירוש בהמשך החקירה. "העובדה שעשיתי שירות כזה היתה בנויה גם על מערכת יחסי האמון שהיתה לי עם ראש הממשלה לאורך שנים", השיב פיבלר. "כששכטר פנה אלי ואמר לי 'קיבלתי משהו להעביר אליך', עליתי על אוטו ונסעתי כי יש איזו נורמה כזו של ביצוע משימות. אני לא ידעתי למה אני הולך".

עוד העיד פילבר כי גם את קמיר לא שאל שאלות בעניין ולא וידא האם אכן העביר את המעטפות לאלוביץ'. בעדותו במשטרה הסביר כי העדיף "להתרחק מזה" כדי "לא לדעת ולא לשמוע".

"למה להבנתך מעבירים חוברת כזו דרכך ולא דרך אנשי הדוברות?", שאלה עו"ד תירוש. "אני העליתי סברה שאולי בגלל שאני רגולטור, אבל אני לא יודע", השיב פילבר.

"כשאתה עושה את זה, נוסע לשכטר, חוזר הביתה, מוציא, רואה במה מדובר, מצלם ושולח, באיזה כובע אתה עושה את זה?", שאלה עו"ד תירוש.

פילבר: "הוא ביקש שאעשה שליחות ואני עושה"

"בשני הכובעים", השיב פילבר, "מנכ"ל משרד התקשורת וגם איש מקורב לרה"מ שהרבה זמן נמצא איתו בקשר והוא ביקש, כך אני הבנתי, שזה הגיע ממנו, הוא ביקש שאעשה שליחות ואני עושה".

"מה היחס בין הפעילות הזו לכובעך כמנכ"ל משרד התקשורת?", תהתה עו"ד תירוש. "מה זאת אומרת?", החזיר לה פילבר בשאלה, "עשיתי את זה כדי לבצע משימה. אם היו מניחים בפניי את הנושאים האלה פתוחים והיו אומרים לי 'קח, תעביר את זה' הייתי מעביר את זה למישהו אחר, אבל כבר לקחתי, זה אצלי בבית, אני צריך לסיים את המשימה אז אני מבצע אותה".

"פנית לראש הממשלה? שאלת אותו למה שכטר ביקש ממך להעביר מעטפה?", שאלה עו"ד תירוש. "מעולם לא", השיב עד המדינה.

"לא השקעתי יותר מדי מחשבה"

כמה ימים אחר כך, ב-25.8.2015, ביצע פילבר שליחות נוספת בשירות ראש הממשלה. הפעם היה זה כשהעביר לאלי קמיר, יועצו של אלוביץ', מסר שקיבל מניר חפץ, דוברו של ראש הממשלה: "מומו - יש בנאדם בשם יואב גולן לשעבר סגן עורך מעריב שמועמד לוואלה - זה חבר קרוב קרוב של בן כספית, ושפוט שלו, יש ביניהם ברית אסטרטגית של שנים. יש ווטו על האיש!".

חפץ העביר לפילבר את המסר על גולן יחד עם התמריץ "תזדרז עם ההמלצה שלך". לאחר שפילבר השיב לחפץ "טופל" שיגר הדובר למנכ"ל משרד התקשורת סימן של אגודל מונף מעלה.

"קיבלתי הודעה, העברתי אותה הלאה ומבחינתי סגרתי את העניין", העיד פילבר בבית-המשפט. "כתבתי 'טופל' לניר חפץ אז זה כנראה מניר חפץ וזה גם מסביר את ההתנהלות שלי בעניין הזה". לפי פילבר, מערכת היחסים שלו עם חפץ היתה "סוג של כבדהו וחשדהו".

עדי המדינה ניר חפץ (מימין) ושלמה פילבר. ברקע: בנימין ושרה נתניהו (צילומים מקוריים: פלאש 90)

עדי המדינה ניר חפץ (מימין) ושלמה פילבר. ברקע: בנימין ושרה נתניהו (צילומים מקוריים: פלאש 90)

"מבחינתי", אמר עד המדינה פילבר על עד המדינה חפץ, "הוא היה גורם מפריע בעבודה שלי, לא מסייע. הוא ראה את עצמו כסוג של פטרון או אחד שמותר לו להתערב במסגרת תפקידו כיועץ תקשורת של נתניהו, אני שמתי לו גבולות בדרך כלל, אף פעם לא יזמתי שום דבר אליו, אבל כשהגיע אלי השתדלתי להיות מנומס ונחמד, אבל לעצור את הדברים. פה לא השקעתי יותר מדי מחשבה בהעברה של המסרון. האינסטינקט שלי היה מבחינתי, עוד פעם, קיבלתי משהו לעשות שהוא חודר אולי לתחום שאני לא רוצה לחדור בו, אני עושה את המינימום ההכרחי ומנתק מגע".

"למה מר חפץ העביר את הסמס דרכך?", שאלה עו"ד תירוש. "הוא ניסה להפעיל לחץ מסוים עליהם [בני-הזוג אלוביץ'] דרכי", השיב פילבר. "אני התעלמתי מזה, עשיתי העברה As Is".

פילבר: "אני הערכתי שאולי כי אני הרגולטור והוא רצה להפעיל כוח דרכי"

"אבל למה דרכך?", התעקשה עו"ד תירוש. "אין לי מושג מה עבר בראש של חפץ", השיב פילבר, "אני הערכתי שאולי כי אני הרגולטור והוא רצה להפעיל כוח דרכי".

פילבר העיד כי לא הרגיש בנוח עם העברת המסר לאלוביץ' אבל העדיף לא להתעמת עם חפץ. "לפעמים אתה לא חושב עד הסוף על דברים אלא עושה מוכנית משהו", הסביר. כשנשאל מדוע חשש מעימות עם חפץ אמר: "ניר חפץ מבחינתי היה הנציג של משפחת נתניהו בדגש על יאיר ושרה. הוא לא ייצג כלפיי את ראש הממשלה. ידעתי שראש הממשלה לא בדיוק מעביר מסרים דרכו אלי. מבחינתי הוא היה פוטנציאל נזק, לא ידעתי מי ומה מעורב בזה רק ידעתי שאם אתחיל להיכנס איתו לעימות אמצא את עצמי בשיחות טלפון עם ראש הממשלה דרך רעייתו ובנו. בדרך כלל טיפלתי בזה בצורה מושלמת. מעולם לא מצאתי את עצמי שניר ניצח אותי בוויכוח כזה ואני לא צריך את זה".

עד מדינה חפץ הגיב בזמן אמת לדברי פילבר בבית-המשפט וצייץ: "מעניין אם הסמרטוט חדל האישים יספר גם על הקומבינה הכספית המסריחה שעשה עם חברו י' בבחירות 2015".

פגישה באורות מעומעמים

ב-25.8.2015, אותו היום ממש שבו העביר פילבר לאלוביץ' את המסר מניר חפץ בדבר הווטו שהוטל על מינוי יואב גולן לעורך ב"וואלה", אירע האירוע המוזר ביותר עליו העיד עד כה פילבר בעדותו.

בשעה 16:22 של היום, כשעתיים לפני שמנכ"ל משרד התקשורת העביר את המסר על גולן, פילבר קיבל הודעה ממזכירתו של ראש הממשלה נתניהו: "היי מומו, תפגשו היום ב-22:20 בבית רוהמ בקיסריה ותצאו משם יחד ל[משה] אדרי. אשר לי קריאת ההודעה". "קראתי. אגיע", השיב פילבר.

"אוגוסט זה חופשה", הזכיר פילבר בבית-המשפט, "ראש הממשלה נמצא בביתו בקיסריה במסגרת החופשה. הוא ביקש ממני להגיע, הגעתי. לא שואל שאלות".

רה"מ לשעבר בנימין נתניהו (מימין) ואיל ההון לארי אליסון. למטה, מימין: ערן טיפנברון, ברי בר-ציון, עקיבא ביגמן, עמית חדד ושלמה פילבר. לפי עדות ניר חפץ, החמישה היו מעורבים בניסיון להקים בישראל ערוץ תקשורת שישרת את נתניהו (צילומים מקוריים: פלאש 90)

רה"מ לשעבר בנימין נתניהו (מימין) ואיל ההון לארי אליסון. למטה, מימין: ערן טיפנברון, ברי בר-ציון, עקיבא ביגמן, עמית חדד ושלמה פילבר. לפי עדות ניר חפץ, החמישה היו מעורבים בניסיון להקים בישראל ערוץ תקשורת שישרת את נתניהו (צילומים מקוריים: פלאש 90)

כשהגיע לביתו של נתניהו בקיסריה נאלץ להמתין. ראש הממשלה חזר מסיור בצפון המדינה, באזור טבריה, ו"איחר קצת". כשנתניהו לבסוף בא הוא הוביל את פילבר לבית סמוך, אך לא לביתו של משה אדרי אלא לבית אחר.

בבית זה פגש פילבר את היועץ המדיני יונתן שכטר וגם אדם אלמוני, דובר אנגלית, שאותו פילבר לא הכיר.

"ראש הממשלה הציג בפניך מי הבן אדם?", שאלה עו"ד תירוש. "לא ממש", השיב פילבר. "הבית היה חשוך. לא היו בו באותו רגע אורות, הדליקו חלק מהאור, היתה שם תאורה מעומעמת, היה לי קשה לזהות מי הפרסונה בכלל. לא הציגו לי. ראש הממשלה ביקש ממני באיזשהו שלב שאני אציג את מפת התקשורת הישראלית, את בעלי השליטה, את כלי התקשורת, את מי שצריך. יש לי כמו שאמרתי כבר בבגאז' באוטו חומרים מוכנים. היה לי חומר והסברתי, התחלתי באנגלית, קצת התקשיתי, עברתי לעברית, ראש הממשלה תרגם. וזהו".

"אתה זוכר מה מסרת?", שאלה עו"ד תירוש.

עד המדינה ניר חפץ והנאשם ארנון (נוני) מוזס באולם משפט המו"לים, 29.12.2021. מאחור: עורכי-הדין ז'ק חן ואלון גילדין (צילום: יונתן זינדל)

עד המדינה ניר חפץ והנאשם ארנון (נוני) מוזס באולם משפט המו"לים, 29.12.2021. מאחור: עורכי-הדין ז'ק חן ואלון גילדין (צילום: יונתן זינדל)

"הסקירה התמקדה יותר בקבוצת מוזס. ידיעות אחרונות, ynet, החיבורים של HOT, דברים מהסוג הזה, אבל הצגתי את כל מפת התקשורת. היתה לי פרזנטציה שבזמנו הכנו אותה עם ראש הממשלה, עם מועצת הכבלים והלוויין, אותה הצגתי בפגישה הזו".

בתשובה לשאלת המשך של עו"ד תירוש הוסיף פילבר כי נדמה לו שנתניהו אמר לו שהאדם האלמוני שבפניו התבקש להציג את מפת התקשורת הישראלית הוא "גורם שמתעניין ברכישה של ידיעות-אחרונות".

בעבר דיווחה טלי חרותי-סובר ב"דה מרקר" כי המולטי-מיליארדר לארי אליסון, מקורבו של ראש הממשלה לשעבר נתניהו, הגיע באוגוסט 2015, מועד האירוע שתיאר פילבר, לביקור של ארבעה ימים בישראל וכי במסגרת ביקור זה בדק את האפשרות לרכוש מניות בקבוצת ידיעות-אחרונות. לפי דיווחה של חרותי-סובר, אליסון אף נפגש בישראל עם ארנון (נוני) מוזס, בעל השליטה בקבוצה. בסופו של דבר לא רכש מניות בקבוצת התקשורת של המו"ל הנאשם.

"מה נאמר לך לגבי מידת החשאיות של העניין?", תהתה עו"ד תירוש.

עו"ד תירוש הציגה בפני בית-המשפט את ההודעה ששלח פילבר לאלוביץ' ב-00:40 בלילה: "ער עדיין? פנוי לשיחה קצרצרה?"

"אמרו לי שבאופן כללי צריך לשמור פה על דיסקרטיות, למרות שהיה די מיותר להגיד את זה כי כל הפגישות שלי מעולם לא דיברתי ולא שוחחתי", השיב פילבר.

"בסוף הפגישה איזה שיח היה לך עם מר נתניהו?", שאלה עו"ד תירוש.

"הפגישה התארכה, הגענו כבר לחצות פלוס, ואז כשיצאתי ביקש ממני להגיד לאלוביץ', לתאם עם אלוביץ' פגישה למחרת".

עו"ד תירוש הציגה בפני בית-המשפט את ההודעה ששלח פילבר לאלוביץ' ב-00:40 בלילה: "ער עדיין? פנוי לשיחה קצרצרה?". בעל השליטה בבזק השיב בחיוב ופילבר זימן אותו לפגישה למחרת בביתו הפרטי של נתניהו בקיסריה.

"למה נתניהו צריך שאתה תתקשר לאלוביץ'? אתה לא המזכיר שלו", אמרה עו"ד תירוש. "אנחנו בבית זר, נתניהו בסביבה הטבעית שלו יש לו את הטלפון שלו והוא מתחבר למזכירה. כאן היתה חופשה, הוא משתמש במי שנמצא בסביבתו כרגע כדי לעשות את זה".

"עדכנת את נתניהו שזימנת את אלוביץ'?", שאלה "עו"ד תירוש. "נדמה לי שאמרתי לו שסגרתי", השיב פילבר.

"מערכת יחסים של שיתוף פעולה"

בכל הקשור לעולם הרגולציה, המשיכה אתמול התביעה להציג בפני בית-המשפט ראיות לקשר החריג שקיים פילבר עם ראשי בזק. כך, לדוגמה, ב-26.8.2015 כתב בעל השליטה בבזק אלוביץ' למנכ"ל משרד התקשורת: "היי, תאשר לי בבקשה שהצלחת לעצור את המכתב". פילבר השיב "עצרתי" ואלוביץ' כתב לו "תודה".

בעדותו הסביר פילבר כי באופן כללי ניסה להיענות לבקשות של בזק במסגרת "מערכת יחסים של שיתוף פעולה" שבנה איתה. ככל שהבקשה לא נגעה לעניין דחוף, וניתן היה לעצור איזשהו מכתב שכנראה עמד לצאת מאגף הפיקוח, עשה זאת. פילבר אישר כי הנחה לעצור את המכתב בלי שהתייעץ עם איש.

סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק לשעבר, מובאת לדיון בהארכת מעצרה. בית-משפט השלום בתל-אביב, 21.2.2018 (צילום: פלאש 90)

סטלה הנדלר, מנכ"לית בזק לשעבר, מובאת לדיון בהארכת מעצרה. בית-משפט השלום בתל-אביב, 21.2.2018 (צילום: פלאש 90)

עד המדינה התעקש על הטענה כי פעל כפי שפעל מול בזק לא רק בשל ההנחייה של ראש הממשלה, אלא גם משום שחשב כי נכון לייצר שיתוף פעולה עם תאגיד התקשורת הענק, כדי לקדם את המדיניות שבה האמין. עוד התעקש פילבר כי פעל באופן דומה, גם אם לא זהה, מול מנכ"לים של חברות תקשורת אחרות, קטנות יותר. עם מנכ"ל גולן טלקום נפגש פעמים רבות וסיפר לו באופן גלוי על תוכניותיו הרגולטוריות.

"אני רוצה להכניס דברים לפרופורציה", ביקש פילבר, "אני הייתי פתוח. אני לא החבאתי מהמנכ"לים, הסברתי להם מה המדיניות שלי והייתי שקוף עם כולם". עם זאת הודה כי מול מנכ"לית בזק הנדלר היה "יותר קשוב", וזאת בין היתר בשל הנחיית נתניהו.

"בהחלט היו אירועים שאולי חרגו מתחום של מפוקח ורגולטור", אמר פילבר על יחסיו עם בזק, "כמו שאמרתי שרגולטור לא אומרים לו 'תחכה, תעצור'. היו אירועים כאלה ואחרים של גב אל הקיר שבהם בהחלט לא פעלתי בקלאסיקה של הרגולטור".

פילבר: "היו אירועים כאלה ואחרים של גב אל הקיר שבהם בהחלט לא פעלתי בקלאסיקה של הרגולטור"

בתשובה לשאלות עו"ד תירוש הודה פילבר כי מנכ"לים אחרים לא קיבלו מסמכים פנימיים של המשרד, כפי שקיבלה מנכ"לית בזק, וכי הוא לא גילה לאיש במשרד על העברת המסמכים למנכ"לית בזק. כשנשאל מדוע פעל באופן חשאי השיב פילבר כי חשש כי גורמים במשרד שהתנגדו לו, ובראשם סמנכ"ל הכלכלה הרן לבאות, יסכלו את מהלכיו. "הספקתם טיפ טיפה להכיר אותי", אמר פילבר לשופטים, "אני אדם דיסקרטי, אני לא מספר לכל העולם מה אני עושה. בסוף ההחלטה היא תמיד חשופה לכל. איך היא מתגבשת ואיך אני מבשל את העסק…", אמר בלי להשלים את המשפט.

עו"ד תירוש הקריאה מחקירתו של פילבר במשטרה שם הודה כי שיקול הדעת שלו היה "מוטה לטובת בזק בעקבות הנחיה שקיבלתי בתחילת הדרך". בעדותו בבית-המשפט ניסה להתנער עד המדינה מהמילה "מוטה".

"היא די סותרת את כל מה שאמרתי לאורך כל החקירות שלי", טען, "הקפדתי תמיד שכל החלטה תהיה מגובה בשיקול דעת מקצועי. אני חושב שהמילה הזו טיפ טיפה חריגה ולא משקפת. אין לי שום אינטרסים בחברת בזק ובסוף אני בניתי תזה כלכלית שאני חושב שבמבחן המציאות, בשנת 2022, במקום לעמוד פה על דוכן העדים מגיעה לי איזושהי מדליה ממדינת ישראל כי כולם היום מאמצים את כל מה שאני אמרתי אז. אז במבחן התוצאה זה לא היה מוטה, לא היה שגוי".

פילבר ניסה לטעון גם כי אמנם הדיר את הגורמים המקצועיים במשרד ממהלכיו ותוכניותיו, אך ביצע "החלפה של גורמים מקצועיים" ובעוד שהרחיק את סמנכ"ל הכלכלה לבאות ואת היועמ"ש נויפלד, קירב אליו בכירים במשרד כגון יאיר חקאק, עדי קאהן, מימון (מוני) שמילה וחיים גרון. עם זאת, בתשובה לשאלות עו"ד תירוש הודה פילבר כי גם מהם הסתיר בזמן אמת את הציר החשאי שקיים מול בזק.

בהמשך עדותו, כשטען פילבר כי נפגש בארבע עיניים גם עם יו"ר פרטנר אדם צ'זנוף כפי שנפגש עם אלוביץ', שאלה אותו עו"ד תירוש האם הפגישות עם צז'נוב תועדו ועד המדינה נאלץ להשיב בחיוב.

פילבר המשיך וטען כי פעל באופן לגיטימי מול בזק, אף שהודה כי ההתנהלות שלו היתה חריגה. מבחינתו, כך טען, תוכן הפגישות שבהם שמע בקשות מהגוף המפוקח היה ראוי, אך לא כן הסגנון והמסגרת. בחקירתו במשטרה העיד כי מנכ"לית בזק הנדלר, כאשת אמון של אלוביץ', הבינה היטב כי הוא רגולטור נוח להשפעה. היא גם הזכירה באוזניו לא פעם את שמו של אלוביץ', כשדרשה ממנו להתיישר לפי האינטרסים של החברה שניהלה.

"אני לא חשפתי את עצמי מול אחרים כמו שחשפתי את עצמי מול סטלה", העיד פילבר במשטרה, ובבית המשפט, כשנשאל מה הבין מהשימוש שהנדלר עשתה בשמו של אלוביץ' השיב: "הערכתי שהיא מודעת לזה שלשאול יש איזשהו מנוף".

תאנים, ענבים וגבינה דליקטס

בספטמבר 2015 כתב היועץ קמיר לפילבר "מומו ידידי בוקר טוב. אני בפריז, אני מבין שאתה נפגש עם סטלה היום…". "אכן", השיב מנכ"ל משרד התקשורת.

"משהו מיוחד לקראת?", התעניין קמיר. "לא, תהנה", השיב פילבר.

"הרן נרגע?", שאל היועץ. "מפוחד", השיב המנכ"ל. "מייבש אותו בינתיים בחוסר ודאות".

"הוא יודע על פגישותיך איתנו?", שאל קמיר.

"מה פתאום ואסור שידע", השיב פילבר.

"ברור", סיים קמיר.

כמה ימים אחר כך, ב-29.9.2015, התנהלה תכתובת נוספת בין היועץ של אלוביץ' למנכ"ל משרד התקשורת, ממנה נולדה הכותרת "פסגת התאנים והיין".

"אהלן, הבנתי משאול שהיתה לכם פגישה טובה", כתב קמיר לפילבר.

"התקדמנו, יש הבנות כפוף לאישור הבוס", השיב המנכ"ל.

"עוד מעט אדבר איתו. דגש מיוחד?", שאל קמיר.

"לא. היתה פגישה טובה. היין היה מצוין", השיב פילבר.

"אתה זוכר מה שתית?", שאל קמיר. "יין לבן יבש, לא שמתי לב של מי", השיב פילבר.

"אתה מעדיף תמיד לבן יבש? לא אדומים?", תהה קמיר. "גם וגם. אתמול זה הגיע עם תאנים, ענבים וגבינה דליקטס", השיב פילבר.

"תענוג אמיתי", כתב קמיר, וכעבור כמה שעות הוסיף: "עכשיו כשאני מכיר את הסיכום. יש פה הזדמנות אמיתית לבוס שלך לבוא עם בשורה אמיתית".

בעדותו בבית-המשפט סיפר פילבר כי במהלך חופשת סוכות, כשהמשרד היה סגור, הגיע לפגישה בביתו של אלוביץ' שבה "סגרתי איתו בלחיצת יד את מתווה הסיבים", כלומר את הסיכום כי משרד התקשורת יבטל את חובת ההפרדה המבנית בקבוצת בזק, מהלך שיגדיל משמעותית את חופש הפעולה וההכנסות של חברת התקשורת של אלוביץ', ובתמורה בזק תתחייב לפרסום סיבים אופטיים על פני מרבית שטח המדינה. זאת במקום לקיים את רפורמת השוק הסיטונאי. הפגישה נערכה בלי תיעוד, בלי פרוטוקול, בלי ליווי של יועץ משפטי, הנדסי או כלכלי.

"כל ההסתמסות הקולינרית הזו, המטרה היתה להרחיק אותו [קמיר] מהעניין", טען פילבר. "לא שיתפתי אותו בפרטים". כשעו"ד תירוש הזכירה לו כי בטוויטר נהג עד לאחרונה להתלוצץ על הפגישה הזו השיב עד המדינה כי הרגיש מאוד מתוסכל כשראה את הדיווח של גיא פלג בחדשות 12 על הפגישה הזו שלו עם אלוביץ', שכן הוא מבחינתו הצליח להביא את בעלי בזק להתחייב לפריסת תשתית סיבים אופטיים, מהלך שלדבריו היה שווה למדינה כ-50 מיליארד שקלים, ואילו בתקשורת מציגים אותו כמי ש"סוגר דילים על צעטלה".

"זה היה גם הויכוח שלי עם החוקרים", הוסיף פילבר, "הם הלכו לפרוצדורה ואני הלכתי למהות".

לפגישה בבית אלוביץ' הוזמנה גם בת-זוגו של פילבר, אך היא נמנעה מלהגיע. אולם בביתו של בעל השליטה בבזק פגש פילבר את איריס אלוביץ', נאשמת מספר 3 במשפט המו"לים. לפי עדותו, היא אמרה לו שהיא בקשר עם "חברה" שלה, שרה נתניהו, ושנתניהו אמרה לה שבכל מה שקשור לנושא הפגישה של פילבר עם אלוביץ', "הכל יהיה בסדר".

עו"ד תירוש הציגה לבית-המשפט מסמך שחיבר ניר חפץ בכתב ידו ובו בין היתר סיכום הפגישה של אלוביץ' ופילבר עם המילים "זה מה שסוכם עם מומו". פילבר טען כי לא הוא כתב את הסיכום והוסיף כי ממילא הפגישה נערכה באופן פרטי בביתו של אלוביץ' כאילוץ, משום שהיה זה חג ומשרד התקשורת היה סגור.

עו"ד תירוש הזכירה לו כי יכול היה לדחות את הפגישה לאחרי החג, ולערוך אותה במשרד, באופן גלוי ובהשתתפות אנשי המקצוע. "לדחות לא רציתי, ולעשות עם אנשי המשרד דיברנו על זה. אם את שואלת אותי, הצעטלה הזה היא פסגת ההישגים שלי", השיב פילבר.

67104-01-20

משפט המו"לים

להורדת הקובץ (PDF, 1.57MB)