ב-7 באוקטובר, עם פלישת כוח חמאס לישראל ופרוץ המלחמה, הכניס שר המשפטים יריב לוין את מערכת בתי-המשפט בישראל לפגרה כפויה שטרם הסתיימה. כבר ביום הפלישה חתם לוין על החלת תקנות בתי המשפט (מצב חירום מיוחד), ובכך הגביל את פעילות בתי-המשפט לדון במעצרים, עתירות דחופות, סעדים דחופים ועוד מגוון הליכים המפורטים בתקנות.

בששת השבועות שחלפו מאז התרחבו והלכו השירותים שמספקת מערכת המשפט לציבור, אולם דיוני הוכחות באלפי ההליכים המתנהלים בכל בתי-המשפט בישראל טרם חודשו וככל הנראה לא יחודשו לפחות עד סוף החודש. גם לא בהליך פלילי 67104-01-20, מדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, שאול ואיריס אלוביץ' וארנון (נוני מוזס).

בשבוע שעבר, במהלך דיון בנושא פעילות בתי-המשפט בזמן המלחמה בוועדת חוקה, חוק ומשפט, נדמה היה לרגע כי בכל זאת אפשר יהיה לבחון חידוש מוקדם יותר של משפט המו"לים, משפט השחיתות של ראש הממשלה, בעלי "וואלה" לשעבר והבעלים הנוכחים של "ידיעות אחרונות" ו-ynet.

עו"ד אופיר טישלר מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, הצהיר בוועדה: "מבחינתנו אפשר להרחיב את הדיונים בנוכחות [הצדדים] גם בעניינם של עצורים וגם בעניינם של משוחררים בצורה משמעותית, למעט דיוני הוכחות, חוץ מתיקים שבהם יש באמת איזושהי דחיפות רבה מאוד בגלל משך המשפט או בגלל חשיבות העניין".

משפט המו"לים, כידוע, הוא אחד המשפטים הארוכים ביותר המתנהלים בישראל בשנים האחרונות. הוא בוודאי החשוב מכולם ולו מפאת זהותו של נאשם מספר 1. על פניו נראה כי ישנה היתכנות מבחינת פרקליטות המדינה לקדם את חידוש המשפט. אולם במענה לשאלת "העין השביעית" מדוע לא יתחדש משפטו הפלילי של ראש הממשלה נתניהו, ממהרים בפרקליטות לקחת צעד לאחור ומשיבים, בפשטות, כי עדיין לא חשבו על כך:

"בשלב זה לא התקבלה החלטה ע"י הגורמים המוסמכים לכך על קיום דיוני הוכחות בתקופת מצב החירום", מסרה הפרקליטות. "הציטוטים בפנייתכם נאמרו בחלק מהדיון שהתקיים בוועדה, ובו הביעה הפרקליטות את עמדתה העקרונית בנוגע לדיונים שניתן לקיים במצב החירום. על כל פנים, ככלל עניינם של תיקים פרטניים לא נדון".

בהנהלת בתי-המשפט מסרו כי הם פועלים לפי תקנות החירום שתקפות עד לתאריך ה-30.11.2023. "לקראת ה-30 לחודש יצאו הוראות חדשות ובהתאם יוחלט האם דיוני הוכחות בתיקים פליליים ישמעו", נמסר. עוד הפנו בהנהלת בתי-המשפט את "העין השביעית" להודעת דוברות של הרשות השופטת שיצאה בעקבות הדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט ומסכמת את העמדה שהציג בוועדה עו"ד ברק לייזר, יועמ"ש הנהלת בתי-המשפט.

"בתקופה שחלפה מאז יום 7.10.2023 פועלת מערכת בתי המשפט ככל שביכולתה להרחבת השירותים הניתנים על ידה לציבור, וזאת בהתחשב במגבלות התקופה וחרף גיוס מסיבי של מאבטחי משמר בתי המשפט בצו 8, על המשמעויות הנובעות מכך ביחס ליכולת לדאוג לשמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחון הקהל והעובדים בבתי המשפט", נכתב בהודעת הדוברות.

ואמנם, עו"ד לייזר הדגיש בדבריו בוועדה כי קיים קושי לחדש את הפעילות המלאה באולמות השופטים לאור גיוסם של פרקליטים, עובדי שב"ס ובעיקר אחוזים נכבדים מקרב אנשי משמר בתי-המשפט. בהודעת הדוברות נמסר עוד כי "מערכת בתי המשפט אינה פועלת בוואקום. קיום הדיונים והמשך קידום ההליכים תלוי בגורמים השונים המופיעים בבתי המשפט", כולל הפרקליטות ועורכי-הדין הפרטיים.

כל הסייגים הללו אינם תופסים בכל האמור למשפט המו"לים. ודאי אין קושי למצוא מספיק מאבטחים על מנת לאפשר קיומו של הליך אחד באולם אחד. נוכחותו של נתניהו אינה נדרשת והוא ממילא לא מגיע לדיונים. בפרקליטות, ראינו לעיל, קיימת נכונות עקרונית לחדש משפטים דחופים, בשל משכם או חשיבותם. ומה עם צד ההגנה? עורכי-הדין הפרטיים משוועים לחידוש הדיונים, כיוון שהשבתת מערכת בתי-המשפט פוגעת אנושות בהכנסותיהם.

עו"ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי-הדין, קרא בוועדה להחזיר את מערכת בתי המשפט לעבודה מלאה. "הבנקים פתוחים, המשק עובד, הפיננסים. הבריאות, שרותי החינוך. הכל עובד תחת פתיחה", אמר עו"ד בכר, "צריך להחיל את זה גם ברמה הציבורית על בתי-המשפט". לדברי עו"ד בכר, הצורך בכך נובע בין היתר מהעובדה ש"סקטור עורכי-הדין" נמצא "תחת לחץ כלכלי גדול מאוד" בשל היעדר הדיונים.

עורכי-הדין בעז בן-צור ועמית חדד, המייצגים את ראש הממשלה נתניהו, לא הגיבו לשאלת "העין השביעית" לגבי עמדתם ועמדת מרשם בדבר חידוש מיידי של דיוני ההוכחות במשפט המו"לים. עו"ד ז'ק חן, המייצג את בני-הזוג אלוביץ', מסר כי התשובה לשאלת חידוש המשפט "מורכבת" ובכל מקרה יספק אותה לבית-המשפט אם וכאשר יתבקש לכך. עו"ד נוית נוגב, באת-כוחו של מוזס, מסרה כי לא יגיבו לפניית "העין השביעית".