בית-המשפט המחוזי דן בערעור שהגיש "הארץ" על פסק-דין שנתן השלום, ביטל את הקביעה כאילו העיתון הגיע להסכם שיתוף תכנים הדדי עם אתר "כיכר השבת" וחייב את האתר החרדי לשלם ל"הארץ" הוצאות בסך 90 אלף שקל.

בשנת 2018 הגישו ב"הארץ" תביעה בסך מיליון שקלים נגד האתר בטענה כי זה ביצע "העתקה מתמשכת ושיטתית של כתבות" מ"דה מרקר". לפי התביעה, אותרו 13 כתבות שביום פרסומם הופיעו מחדש ב"כיכר השבת" תוך "שינויי עריכה מינוריים" ותחת שמו של "דניאל הרץ", הוא העיתונאי נתנאל לייפר. בגוף הכתבות ב"כיכר השבת" הוזכר השם "דה מרקר" אולם באופן מוצנע ובלא קישור לכתבה המקורית.

ב"כיכר השבת" טענו להגנתם כי בינם לבין "דה מרקר" נכרת הסכם לשימוש בתכנים. לפי האתר, ב"דה מרקר" פרסמו בלא רשות תצלומים שזכויותיהם שייכים ל"כיכר השבת". במקביל הגישו ב"כיכר השבת" תביעה שכנגד, אף היא על סך מיליון שקלים, בדרישה לפיצוי בגין אותם תצלומים שפורסמו ב"דה מרקר". במענה לתביעה שכנגד הכחישו ב"דה מרקר" כל הסכם לשיתוף תכנים והציגו אישורים שקיבלו לשימוש בכל אחד מהתצלומים שנכללו בכתב התביעה של "כיכר השבת".

את "הארץ" ייצגו עורכי הדין דור ליאונד ורם פרייס-סיטון ואילו את "כיכר השבת" ייצגו עורכי-הדין שי טביב וזאב פרל.

לפני כשנה דחתה שופטת בית-משפט השלום כוכבה לוי את שתי התביעות, זו של "הארץ" וזו שכנגד, שהוגשה בידי "כיכר השבת". השופטת לוי הגיעה למסקנה "כי בין הצדדים אכן נהג בפועל הסכם שיתוף פעולה על פיו הותר לצד לעשות שימוש בתכני משנהו - שימוש שאלמלא הסכם שיתוף הפעולה, היה בהחלט נחשב להפרת זכויות יוצרים, הסכם על פיו רשאית הייתה כל אחת מהתובעות לעשות שימוש ביצירות רעותה - ללא תשלום".

אמנם, ציינה השופטת לוי, ראוי כי הסכם שכזה "ייערך בכתב, על ידי גורם מוסמך", אולם להתרשמותה אכן התקיים לאורך שנים "דפוס התנהגות הדדי מתמשך ועקבי העשוי לבסס מסקנה בדבר הסכם שיתוף פעולה בדרך של התנהגות".

בעקבות פסק-הדין ערערו ב"הארץ" לבית-המשפט המחוזי. בין היתר נטען כי השופטת לוי שגתה כשקבעה כי לאורך שנים לא מחו ב"הארץ" על השימוש שעשו בכתבותיהם ב"כיכר השבת", שכן ב"הארץ" כלל לא ידעו על ההפרות.

מוטי לביא (צילום: "העין השביעית")

מרדכי (מוטי) לביא (צילום: "העין השביעית")

בנוסף קבלו ב"הארץ" על התעלמות השופטת לוי מכך שבשנת 2009, אחרי שגילו ב"הארץ" כי כתבה שלהם הועתקה בלא רשות ל"כיכר השבת", שיגרו מכתב דרישה לאתר וקיבלו בתגובה מכתב מאת הבעלים מרדכי לביא, ובו הוא התנצל והתחייב שהאתר לא יעתיק שוב כתבות של "דה מרקר". הקביעה כאילו בין הצדדים התקיים הסכם שימוש הדדי בתכנים "שגויה מן היסוד", טענו ב"הארץ", ו"מנוגדת לעובדות שהוכחו בתיק".

ב"הארץ" הדגישו כי אף לא אחד מעדי "כיכר השבת" העיד כי כרת את אותו הסכם וכי בתכתובת בין הצדדים טרם הגשת התביעה לא נטען כלל מצד "כיכר השבת" כי פעלו לפי הסכם שכזה. התגובה המקורית של "כיכר השבת" היתה כי "מזה שנים שקיים הנוהג שגופי תקשורת מסקרים ומדווחים אודות כתבות כאלה ואחרות אשר מתפרסמות באתרי התקשורת" ועל כן מדובר בשימוש הוגן.

בדיון שהתקיים לאחרונה בפני השופטים שאול שוחט, נפתלי שילה ואילן דפדי מבית-משפט המחוזי בת"א-יפו, ביקרו השופטים את פסק-הדין של לוי.

"מצער לומר אולם בפני בית משפט קמא נשמעו 9 עדים, 4 ישיבות הוכחות, הוגשו מאות ראיות ואין מחלוקת שהשאלה המרכזית שטעונה הכרעה היא האם היה שיתוף פעולה הדדי", העירו השופטים בדיון. "כשקוראים את האמור בפסק הדין בעמ' 14 לא מוצאים זכר לראיה או עדות כלשהי שנשמעה בפניו עליה הוא מבסס את הקביעה שהיה הסכם כזה".

"לטעמנו", הוסיפו השופטים, "קביעות קמא לא נסמכות על דבר [...] יש חוסר גדול בפסק הדין בעניין הזה". לפיכך, הבהירו השופטים, כדי לדון בתיק ולכתוב פסק-דין עליהם לצלול לעומק הראיות שהוצגו בפני בית-משפט השלום.

"אנחנו לא מתכוונים לכתוב פסק דין 20 עמוד ולהיכנס לכל ראיה וראיה ולכל טענה וטענה", הבהירו שופטי המחוזי וטענו שלפיכך יש לחזור לדיון בבית-משפט השלום. "אנחנו יודעים שהשופטת כוכבה לוי פרשה אבל מה לעשות, זה הסיכון של המקצוע", אמרו לבא-כוח "הארץ".

בהמלצת השופטים, וכדי לא לגרור את ההליך עוד שנים נוספות, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה פסק-הדין של השופטת לוי, על קביעתו בדבר הסכם שיתוף פעולה הדדי בתכנים, יבוטל. ביהמ"ש המחוזי נתן להסכמה זו תוקף של החלטה ובהמשך חייב את "כיכר השבת" לשלם ל"הארץ" הוצאות בסך 75 אלף שקלים ובנוסף מחצית האגרה ששילמה, כ-15 אלף שקלים נוספים.

ב"כיכר השבת" ביקשו למסור לאחר הפרסום תגובה לפיה הם עומדים על כך שבינם לבין "הארץ" היה הסכם החלפת תכנים, למרות שבית-המשפט המחוזי קבע אחרת. בנוסף ביקשו ב"כיכר השבת" להדגיש כי ערעור "הארץ" לא התקבל במלואו; כי בית-המשפט לא פסק כי "כיכר השבת" העתיק כתבות ללא רשות וכי התשלום ל"הארץ" לא הוגדר מבחינה משפטית כפיצוי אלא כתשלום הוצאות.

66826-01-23
58566-12-18