בחינת ארבע מערכות הבחירות מעלה כי הסיקור באמצעי התקשורת בישראל נוטה להיות שיטחי, מתמקד ב"נושאי קמפיין" (ססמאות, סקרים, תשדירים וכו') ולא בנושאים מהותיים, עם דגש רב להיבטים שליליים.

החוקרים מצאו כי גם בסיקור בולט מסגור המשקף גישה צינית, המציגה את הפוליטיקה כתהליך מושחת, ערמומי, מניפוליטבי, נצלני ולא הגון.

המחקר נערך במסגרת מכון הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה. המחקר כולל גם שורה של המלצות לשיפור הסיקור התקשורתי, אשר גובשו בדיון שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה באפריל 2003.

לקריאת המחקר