שופטי משפט המו"לים הטילו בשבוע שעבר איסור פרסום על גובה שכר הטרחה ששילם ארנון מילצ'ן לעו"ד בעז בן-צור, כשזה ייצג אותו.

ביום החקירה הראשון של מילצ'ן, מיליארדר המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו ועד מפתח בפרשה המכונה "תיק 1000", חקרה אותו התובעת עו"ד ליאת בן-ארי על הרגע שבו החליט לוותר על שירותיו של עו"ד בן-צור ולשחררו כדי שיוכל לייצג את ראש הממשלה נתניהו.

מילצ'ן היה הראשון להעלות את שמו של בן-צור ובתוך כך גם פלט את הסכום ששילם לעורך-הדין הפלילי הבכיר תמורת שירותיו, זאת מבלי שנשאל על כך כלל. מיד אחרי שציין את סכום העתק, גם הוסיף כי נאסר עליו להגיד זאת.

"בחקירה הרגשתי לא נוח", אמר העד המיליארדר בתשובה לשאלה שהפנתה אליו עו"ד בן-ארי בנוגע לתחושותיו בעת שמסר עדות בנוגע לנתניהו ורעייתו שרה, "[...] בכל זאת חקירה שקשורה לחבר ומעבר לזה ש... או לא אמרתי אז לבועז בן צור, שחררתי אותו לבקשתו של לארי אליסון אחרי ******** שקל, שלחתי את בועז בן צור לומר לביבי שיש לי פינה חמה כי היינו... אסרו עלי להגיד את זה".

בקיץ 2020 הצטרף עו"ד בן-צור לצוות ההגנה של נתניהו ומאז הוא מייצג אותו בפרשה המכונה "תיק 4000" במסגרתו נאשם ראש הממשלה, לצד עבירת מרמה והפרת אמונים, גם בעבירת שוחד.

קודם לכן ייצג עו"ד בן-צור את מילצ'ן עצמו בפרשה, אולם בהתערבותו של המולטי-מיליארדר לארי אליסון, שאף הוא נחשב מקורב לנתניהו, נעתר מילצ'ן ושחרר את עו"ד בן-צור מייצוגו.

בשל העובדה כי ייצג את מילצ'ן, עד תביעה ב"תיק 1000" ו"תיק 2000", נמנע עו"ד בן-צור מלייצג את הנאשם נתניהו בתיקים אלו ומתמקד בייצוגו ב"תיק 4000" בלבד. מהערתו של העד מילצ'ן באולם במלון בברייטון, אנגליה, שם נגבית עדותו, דומה כי טרם התגבר על האובדן.

מיד אחרי שמילצ'ן פלט את סכום שכר הטרחה ששילם לעו"ד בן-צור מיהר להתערב בחקירה עו"ד עמית חדד, סנגורו של נתניהו בפרשות המכונות "תיק 1000" ו"תיק 2000".

"סליחה", אמר עו"ד חדד, "אני מבקש שעל הפרט של שכר טרחה יהיה איסור פרסום. אף אחד לא צריך לדעת כמה קיבל, אני מניח שזה בהסכמה נכון?". אחרי שהתובעת עו"ד בן-ארי הודיעה כי היא מסכימה, פסקה השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: "יש איסור פרסום על הפרט הזה, על שכר הטרחה".

למרות שמדובר בסכום עתק, לא ידוע איזו תקופה הוא מכסה ואם מדובר בשירותים שנתן בן-צור למילצ'ן מעבר לעיסוק בחקירות הפליליות של טובות ההנאה שהעניק מילצ'ן לנתניהו.

לא ידוע מדוע מיהר עו"ד חדד, סניגורו של נתניהו, לבקש לחסות את הסכום ששילם מילצ'ן לעו"ד בן-צור. יתכן כי חשש שחשיפת סכום העתק תשליך על לקוחו, נתניהו, השוכר כעת את שירותיו של עו"ד בן-צור. בעבר פירסם גור מגידו ב"דה מרקר" כי נתניהו החליף עשרה עורכי דין עוד לפני תחילת המשפט, ותלה זאת ב"מוסר התשלומים הלקוי של נתניהו". מעט לפני כן פירסם גידי וייץ ב"הארץ" כי נתניהו חייב יותר ממיליון שקל לעורכי דין שונים, וכי הוא מעכב את התשלום במשך חודשים.

67104-01-20