פורום קהלת, מכון המחקר שמאחורי המהפכה המשטרית, פנה לאומבודסמן של תאגיד השידור בטענה לליקויים אתיים בתוכנית ששודרה בתאגיד ושעסקה בפורום ובפועלו, זאת למרות שעיקרה של התוכנית היה ראיון עם מנכ"ל הפורום, מאיר רובין.

תלונת הפורום נסובה על הפרק הראשון של העונה הנוכחית של התוכנית "זמן אמת", בעריכת ארנון גל ובהגשת אסף ליברמן, ששודר ב-16 למאי. הפרק זכור בעיקר בגלל התבטאווית כוחניות ומלאות היבריס של רובין ובשל הסתרת זהותם של התורמים למכון, אולם בתלונה בחר הפורום להתמקד דווקא במספר קטן של פרטים אחרים מתוך הסרט, שארך כ-55 דקות.

לטענת הפורום, כפי שהובאה על-ידי עו"ד אריאל ארליך, בתוכנית חרגו "חריגה" בוטה מהקוד האתי של "כאן" ומהקוד האתי ליוצרים בהפקות חוץ של סרטי ותוכניות תעודה ותוכניות דוקו-ריאליטי. חריגה בוטה זו מתמצה, אליבא דהפורום, בארבעה מקרים: סטייה לכאורה מסיכום מקדים שנערך בין התוכנית לבין הפורום, נתונים שהוצגו לכאורה באופן מטעה לרובין ולמיכאל שראל (ראש "פורום קהלת לכלכלה") והצגה לא נכונה לכאורה של מדיניות הפורום ביחס לפיקוח על מעונות לפעוטות. טענה נוספת היא בקשר לאי-שידור של תיקון.

בדוברות התאגיד ביקשו להמתין לתשובתו של נציב הקבילות, אולם בתוכנית משיבים לטענות קהלת, ודוחים אותן בתוקף.

הטענה הראשונה של קהלת היא כי בין הפורום לבין התוכנית היה סיכום מוקדם, בעל-פה, לגבי הצילום במשרדי הפורום, וכי הוא הופר. "בהקדמה לקוד האתי ליוצרים בהפקות חוץ מודגש העיקרון האתי של 'עמידה בהבטחות ששימשו כבסיס להסכמתו של מושא הסיקור להשתתף בתכנית'. הקוד גופו (סעיף 15) אוסר על פרסום 'מידע שנמסר לנו בתנאי מפורש או מכללא שיישאר חסוי' (סעיף 15 וכן סעיף 19 לקוד האתיקה של כאן)", נכתב במכתב התלונה. לפי קהלת, ב"זמן אמת" עברו על הוראות אתיות אלה.

לפי קהלת, הסיכום המוקדם קבע כי ב"זמן אמת" לא ישדרו כל התייחסות של חברי הפורום לרפורמה המשפטית, למעט של המנכ"ל רובין והיו"ר משה קופל (שממילא סירב להתראיין). בקהלת מלינים על כך שבסרט שודרה פנייה של המנחה, ליברמן, לחברת הפורום מורין אמיתי, באשר לעמדתה ביחס לרפורמה וטוענים כי מדובר בהפרת ההסכם.

עוד טוענים בפורום כי עצם חשיפת ההסכם בתוכנית, על-ידי ליברמן, היא הפרה של ההסכם: "ליברמן וגל פרסמו בתכנית את דבר הסיכום שהוסכם בין הצדדים, והציגו אותו לצופים כגנאי לפורום קהלת, כביכול עצם הסיכום הזה מלמד על ניסיון הסתרה. זו התנהלות בלתי הגונה. גרוע מכך, זהו מעשה של פגיעה באתיקה העיתונאית ובמקצוע העיתונות, שכן הוא צפוי להרתיע מסוקרים מלהגיע להסכמות עם עיתונאים".

ב"זמן אמת" מגיבים כי לא ברור על מה מלינים בדיוק ב"קהלת". גם אם היה סיכום מוקדם כפי שטוענים ב"קהלת", הרי שבתוכנית לא שודרה כל התייחסות של חבר פורום שאינו רובין או קופל, לרפורמה המשפטית. וגם אם היה סיכום, הוא לכל הדעות לא כלל איסור על הצגת עצם קיומו, כפי שעשו בתוכנית הן בהתייחסות אל הסיכום עצמו והן בהמחשה שלו על-ידי הצגת רובין אוסר על ליברמן לפנות לחברת הפורום בדברים בנוגע לרפורמה. ובקיצור, אומרים ב"זמן אמת", לא ברור מדוע רובין חושב כי הסכמות כלשהן הן חסויות.

הטענה השנייה של הפורום היא בנוגע לציטוט של קופל שהוצג לרובין, לפיו "עיסוקו של הפורום בנושאים כלכליים נכפה על הפורום מצד ה'תורמים'". לפי "קהלת", "פרופ' קופל מעולם לא אמר את הדברים שהובאו בשמו" ולכן מדובר בעבירה על "סעיפי 4 בקוד האתי של כאן ובקוד האתי ליוצרים בהפקות חוץ המחייבים שלא לפרסם מידע שאינו בדוק באופן סביר בהתאם לנסיבות ולהקשר, מידע מסולף או מידע שעלול להטעות".

בתוכנית אומרים כי הביאו כלשונה את ההכחשה של רובין לגבי תוכנו של הציטוט וכי הוא לא הכחיש את עצם קיומו. מקורו של הציטוט, הם מסבירים, בכתבה ב"מקור ראשון", שם הוצגה כשהיא מיוחסת ל"קברניטי קהלת".

הטענה השלישית של הפורום היא בנוגע להצגת עמדת הפורום, ובפרט עובדת שלו בשם תרצה אטיה, ביחס לרגולציה על מעונות לפעוטות, שעברה לכאורה על סעיפים 3 ו-4 בקודים האמורים. לפי "קהלת", ב"זמן אמת" הציגו "כאילו פורום קהלת, ובפרט נציגה מטעמו, פעלו להתנגד באופן מוחלט לכל הטלת פיקוח או דרישות רגולטוריות אחרות על טיפול בפעוטות במעונות. בין היתר הוצג בתכנית כאילו התנגד הפורום גם להכשרת בטיחות ולהכשרה בעזרה ראשונה למטפלות במעונות אלו".

בתוכנית עומדים על כך שהציגו את הדברים בצורה מדויקת, כי לא טענו דבר ביחס לעמדת הפורום ביחס לפרט כזה או אחר ברגולציה וכי עמדתה של הנציגה אטיה בדיון בכנסת, השוללת רגולציה על מעונות באופן כללי, הובאה כפי שהיא.

הטענה הרביעית של הפורום היא ביחס לנתון שהוצג בפני בכיר "קהלת" הכלכלן מיכאל שראל, באופן מטעה כביכול, דבר המהווה עבירה, בין היתר, על סעיף 41 לקוד האתי של כאן ו-33 לקוד האתי ליוצרים בהפקות חוץ.

לפי הפורום, בחלק של התוכנית שעסק בעמדה של "קהלת" נגד דיור ציבורי, הוצג בפני שראל כאילו יש 30 אלף ממתינים לדיור ולא 4,000 כפי שטען הוא עצמו בנייר מדיניות של הפורום. לדבריהם, המספר בו נקבו בתוכנית אינו נכון בהקשר שבו הוא הובא. בתוכנית אומרים על כך כי לא ברור על מה מלינים ב"קהלת", מאחר שלעמדתם דווקא הנתון של שראל אינו נכון. כלומר, לא "זמן אמת" הטעו את שראל, אלא שראל הטעה כביכול את ועדת הכנסת ובתוכנית הציגו את ההטעייה הזו.

טענה נוספת של הפורום מוכתרת בכותרת "אי-פרסום תיקון של מידע שגוי", אולם מאחר שבתוכנית לא סבורים שפרסמו מידע שגוי, ממילא אין תיקון שנדרש לפרסמו.

"אין מדובר אפוא בסטייה קלה או יחידה מן הקוד האתי, כי אם בכתבה שבנויה על שורה של סטיות מן הקוד, חלקן קשות, כולן כפי הנראה במודע ואחדות כפי הנראה במתכוון. תחת הצגה כנה, הגונה ומתונה של ממצאי עבודתם בחרו ליברמן וגל לפעול שלא בדרך המקובלת והמצופה מהם כעיתונאים, כפי הנראה כדי להוכיח את הנרטיב שבחרו להם מראש, וסירבו לתקן גם לאחר מעשה", מסכמים ב"פורום קהלת" את תלונתם לנציב הקבילות ומבקשים כי יציף את הדברים בפני ועדת האתיקה של תאגיד השידור.

בתוכנית, כאמור, סבורים כי הציגו את הפורום ואת עמדותיו באופן הוגן וכי ככל שעמדות אלה מאירות על הפורום באור שלילי, הרי שאין לפורום להלין אלא על עצמו שבחר בעמדות אלה.

כעת יידרש נציב הקבילות של התאגיד, אורי פז, לדברים.