מתוך 43 גופים ציבוריים שמרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) פנה אליהם לצורך הכנת דו"ח על מענה לפניות הציבור בגופים ציבוריים, רק 26 טרחו להשיב. לשישה מתוכם כלל אין נוהל לטיפול בפניות הציבור ורק עשרה מפרסמים את הנהלים לציבור. בפחות ממחצים מהגופים ישנה אפשרות לפנייה באמצעות הרשתות החברתיות. ממצא נוסף של הדו"ח הוא כי אזרח הפונה לגוף ציבורי, במידה וניתן בכלל לפנות אליו, יכול לחכות לתשובה עד שלושה חודשים. לפי תקנון שירות המדינה, עובד ציבור חייב לתת תשובה עניינית בכתב תוך 45 יום.

הנתונים הוצגו בוועדת הכנסת לפניות הציבור. בהודעה לעיתונות מטעם הוועדה נמסר כי אריק קליינר, ראש אגף פניות הציבור במשרד ראש הממשלה, אמר בישיבת הוועדה כי "השירות לציבור הוא שירות לא טוב, העבודה שנעשתה עד עכשיו לשיפור השירות לתלונות הציבור בכלל המשרדים היא לא מספיק טובה. רוב המשרדים לא נותנים שירות בשפה הערבית שהיא שפה רשמית במדינת ישראל. אנשים בעלי מוגבלות ואוכלוסיות חרדיות לא יכולות לפנות לחלק מהמשרדים באמצעות הטלפון. אין היום נוהל שמחייב את כלל המשרדים והגופים השונים לסטנדרט אחיד לטיפול בפניות הציבור, כל משרד בונה לעצמו את הנוהל בהתאם לצרכי הארגון".