במשך שנים סובלים תושבי אשדוד מריחות רעים, חלקיקי אפר שנישאים עם כל משב רוח מאזור התעשייה הענק ורווי המפעלים המזהמים, וגם התחלואה בסרטן באזור גבוהה יחסית לממוצע הארצי.

אבל בציבור ובקרב מקבלי ההחלטות אין ממש קשב או טיפול בכך. יעל געתון המשיכה השבוע לעקוב אחר המקומות המזוהמים ביותר בישראל, והביאה משם את הקולות והסיפורים.

עוד השבוע: פרשה שנחשפת בהליך משפטי נותנת לנו הצצה על איך נראה ניהול של קמפיין פוליטי אנונימי ארסי; האם משרד הבריאות, בחסות הליך חבוי מעין הציבור, מנסה לעכב בפועל את פתיחת מרכזי הלידה, חרף פסיקת בג"ץ בנושא? ומדוע דואר ישראל מונע גישה מלאה למידע שאמור להיות ציבורי?