היועץ המשפטי לממשלה מודיע כי יקים ועדת בדיקה לאופן בו משתמשת משטרת ישראל בתוכנות פריצה והשתלטות על מחשבים וטלפונים ניידים, בעקבות סדרת הפרסומים של תומר גנון ב"כלכליסט" על השימוש בתוכנת הפריצה והריגול "פגסוס" של חברת NSO נגד אזרחים ישראלים.

במכתב שכותרתו "טענות באשר לאופן פעילות משטרת ישראל בתחום האזנות סתר", הממוען למפכ"ל קובי שבתאי, מגבה היועמ"ש אביחי מנדלבליט את המשטרה וקובע כי מבחינה ארגונית השימוש בתוכנה נעשה "בהתאם לחוק ורק על פי צו בית משפט", וזאת בניגוד לנטען ב"כלכליסט". אולם הדבר נכון רק "על דרך הכלל", ומקרים פרטיים שפורטו בסדרת הכתבות טרם נבדקו.

"לאחר בחינת מכלול החומר שאגף חקירות ומודיעין העביר לנו לבקשתנו כאמור, ולאור המוצג בו, לא מצאנו כל בסיס לחשש אודות שימוש ארגוני שלא כדין שמבצעת משטרת ישראל באמצעים העומדים לרשותה, ונחה דעתנו כי משטרת ישראל פועלת מכוח סמכויותיה על פי דין", כותב היועמ"ש, המוסיף כי יכולות של "פגסוס" שהפעלתן חורגת מסמכות המשטרה "נוּוְנו לכתחילה".

"עוד עולה מהמידע שהוצג לנו, כי משטרת ישראל מפעילה את הסמכות בהתאם לחוק ורק על פי צו בית המשפט. זאת, לאחר שהוצגה בפני בית המשפט תמונה עובדתית רחבה הכוללת תיאור המתייחס לאופן ביצוע ההאזנה וסוג התוצרים הצפויים מלהתקבל כתוצאה מהפעלתו של אמצעי ההאזנה המבוקש".

היועמ"ש אינו מתייחס לטענה שעלתה ב"כלכליסט" לפיה אישור בית המשפט התקבל במקרים מסויימים בדיעבד כדי "להלבין" את החומרים שהושגו באמצעות התוכנה שלא כחוק.

היועמ"ש מוסיף עוד כי גם לפי הדיווחים התקופתיים על השימוש בהאזנות סתר, שמוסרת המשטרה למשרד היועמ"ש לפי חוק, עולה כי היא פועלת כדין. במובלע ניתן להבין מהדברים כי גם לפי דיווחים אלה נמצאה התנהלות משטרתית שלא היתה תקינה, אולם היא טופלה. המכתב אינו מפרט בנוגע לכך.

"תמונה מדאיגה עד מאוד"

"באשר למישור הפרטני", מוסרת הודעת היועמ"ש, "תיאור המקרים בתקשורת בהם נטען כי הופעל אמצעי האזנת סתר שלא כדין, אשר מעלה תמונה מדאיגה עד מאוד, אינו כולל מידע קונקרטי דיו, דבר המקשה על זיהוי האירועים המדוברים. עם זאת נמסר לי, כי משטרת ישראל עדיין עושה מאמץ להתחקות אחר הדברים. ככל שאכן תתגלה התנהלות פסולה, עשויה זו בהחלט לעלות כדי עבירה פלילית וככל שימצא בסיס לכך היא תחייב מיצוי הדין".

לצורך הבדיקה מבקש היועמ"ש מהמשטרה את כל צווי האזנות הסתר "לתקשורת בין מחשבים בדרך של חדירה סמויה למכשירי קצה" מהשנים 2020 ו-2021 ומודיע כאמור על הקמת צוות בדיקה. בראש הצוות תעמוד המשנה ליועמ"ש לעניינים פליליים, עו"ד עמית מררי, "שנושא הבקרה על האזנות סתר על פי החוק מצוי בתום טיפולה", ויהיו חברים בו "שני גורמים נוספים בעלי מומחיות רלוונטית".

עוד מורה היועמ"ש למשטרה לבדוק את "האפשרות לחסימה טכנית של יכולות החורגות מגדר הסמכויות המוקנות בחוק האזנת סתר, אף שכאמור עולה כי לא נעשה בהן שימוש, כמו גם את בדיקתכם בדבר צורך בטיוב אמצעי הפיקוח ובקרה ויצירת חיווי אודות הפעלת הכלי", כלומר תוכנת "פגסוס" של NSO.

"לא פורטו בפנינו"

מכתב היועמ"ש מדגיש שוב ושוב כי פעולות המשטרה בנוגע להאזנות סתר, גם כשהן נעשות באמצעות טכנולוגיות וחברות אזרחיות, נעשות כדין ותוך פיקוח משפטי ובקרה בדיעבד, אך באותה הנשימה מוסיף כי "לא פורטו בפנינו הליכי הפיקוח והבקרה הקיימים במשטרה לעניין ביצוע הפעולות באמצעות כלי האזנת הסתר לתקשורת בין מחשבים".

היועמ"ש מתייחס גם לטענה לפיה גורמים חיצוניים כמו עובדי NSO נחשפים למידע המופק באמצעות התוכנה שלהם, ושולל אותה: "הם מספקים תמיכה טכנית בלבד במקרים המתאימים". היועמ"ש מתייחס גם לגילוי נוסף של "כלכליסט", לפיו המשטרה משתמשת בהאקרים אזרחים. לפי היועמ"ש, "עולה מתשובות המשטרה" כי אותם "מומחים ויועצים" "אינם מפעילים שיקול דעת מהותי", אולם הוא אינו מתייחס לשאלה אם וכיצד אותם האקרים נחשפים למידע הפרטי.

*  *  *

להורדת הקובץ (PDF, 958KB)