בכותרת הראשית של "מעריב", וגם בעמודי החדשות, דווח על תפיסתם של ארבעה מתוך ששת האסירים הבטחוניים שנמלטו מכלא גלבוע. מסיבה כלשהי, האסיר הנמלט מחמוד עארדה הופיע פעמיים, תחת שמו האמיתי – ותחת שמו (המשובש) של אסיר נמלט נוסף, בן משפחתו מוחמד עארדה.

  • תודה, דוד אלון
שער "מעריב", 12.9.2021

שער "מעריב", 12.9.2021