כתב האישום שהוגש נגד ח"כ דוד ביטן כולל פרשה שבה לכאורה קיבל כסף כדי לסדר לאדם פגישה עם שר התיירות. בכתב האישום לא צוין שמו של השר; באתר "הארץ" ובמהדורה המודפסת של העיתון השלימו את החסר והמציאו את ירון לוין, שר תיירות שמעולם לא היה קיים. באתר הספיקו לתקן את השם ל"יריב לוין", אך עבור המהדורה המודפסת היה זה כבר מאוחר מדי.

מתוך אתר "הארץ", 6.7.2021

מתוך אתר "הארץ", 6.7.2021