הפרינט מסרב למות, וממשיך להזכיר את קיומו באתר "דה-מרקר" (25.12.12).

(לפני שתעירו על קיומה של טעות נוספת, במספור העמודים אחורה במקום קדימה, נזכיר שב"דה-מרקר" המודפס מתפרסמות כתבות שתחילתן בשער האחורי והמשכן בעמודים הפנימיים)

"המשך בעמוד 35" באתר "דה-מרקר", 25.12.12

"המשך בעמוד 35" באתר "דה-מרקר", 25.12.12

תודה, עופר פרידמן.

נתקלתם בטעויות בתקשורת? שלחו לינק וצילומסך (כך עושים זאת) לכתובת tikunim@kenans.net, וציינו אם ברצונכם לקבל קרדיט.

ארכיון התיקונים ב"העין השביעית" ובפייסבוק