יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, מבקש לסלק על הסף תביעה שהגישו נגדו 75 בוגרי קרן וקסנר, זאת בטענה כי חוק איסור לשון הרע אינו מאפשר להגיש תביעת דיבה אזרחית בגין פרסום שפגע ב"חבר בני אדם" או ציבור כלשהו. בנימוקיו נסמך נתניהו הבן על החלטת בית-המשפט העליון במקרה של "ג'נין ג'נין", סרטו של הקולנוען מוחמד בכרי.

בחודש ספטמבר האחרון הגישו 75 מקבלי מלגת קרן וקסנר לעובדי מדינה תביעה בסך מיליון שקל נגד נתניהו הבן בעקבות שלושה ציוצים בטוויטר שבהם תיאר את בוגרי הקרן כחברים בכת פדופילים סודית ומטורללת שמטרתה לבצע הפיכה שלטונית, וקרא לאסור עליהם לעבוד בשירות המדינה.

כתב התביעה, שהוגש באמצעות עורכי-הדין יורם מושקט ואוריין אשכולי-יהלום, כלל התייחסות למספר הגדול של התובעים ולכך שהפרסומים לא הזכירו אף אדם ספציפי, ולאפשרות כי בשל כך נתניהו יטען שעומדת לו ההגנה בחוק מפני תביעה של "חבר בני אדם". לפי כתב התביעה, הגנה זו אינה תקפה משום שנתניהו "התייחס אל כל אחד מחברי הקבוצה באופן פרטני, קרא במפורש שלא למנותם ולהעסיקם בתפקידים ציבוריים, את כל אחד מהם, וזאת בשל היותם שייכים, כל אחד מהם, ל'כת' אשר פעלה לביצוע הפיכה שלטונית. מדובר בהתייחסות אישית ופרטנית המקימה זכות תביעה אישית לכל אחד מהתובעים".

כעת, בבקשה שהגיש נתניהו באמצעות עו"ד יוסי כהן, נטען כי אין מקום לקבל את עמדת התובעים. נתניהו מצטט באריכות מהחלטת העליון בעניין בכרי ו"ג'נין ג'נין", ואף מדגיש ומצטט פעמיים את השורות הבאות: "יש לתת את הדעת ל'אפקט המצנן' של הכרה נרחבת מדי בתביעות של פרטים הנוגעות לדברים שנאמרו על קבוצה שהם נמנים עליה על חופש הביטוי, במיוחד נוכח העובדה כי פעמים רבות דברים הנאמרים על קבוצה אינם אלא ביקורת או הבעת דעה על תופעה חברתית או על עניין ציבורי".

עיקר המסקנה של העליון, מציין נתניהו, היא כי אמנם קיימת לפרט זכות "לנקוט בהליך בגין פגיעה בשמו הטוב, אף אם זו נגרמה בעקבות פרסום דברים ביחס לקבוצה עמה הוא נמנה", אך יש "להבחין בין זיהוי הדברים עם השם הטוב של הקבוצה לבין זיהוי הדברים עם השם הטוב של הפרט הנמנה על הקבוצה".

לפי נתניהו, "אין לקבוע בענייננו כי למרות שההתייחסות היתה לכל הקבוצה כקבוצה ('כת') – נראה ביחיד כמי ששמו הטוב נפגע. אין להסיק מנסיבות אמירתם של הדברים כי הם כוונו לאדם מסוים, אלא להפך: הפרסומים התייחסו לציבור אנשים בלתי מוגדר ובלתי מזוהה. [...] ניקח נא את האדם הסביר: האם האדם הסביר יודע קרן וקסנר מהי? האם הוא שמע כלל את שמה? האם האדם הסביר יודע מי הם יחידיה? מי ומי לאורך השנים למד בחסות הקרן? ודאי וודאי שהתשובה לשאלות אלה שליליות".

במקביל לבקשה לסילוק התביעה על הסף הגיש נתניהו בקשה לדחיית המועד להגשת כתב הגנה עד להחלטה בסילוק על הסף.

19007-09-20

* * *

לעיון בבקשה שהוגשה מטעם יאיר נתניהו

להורדת הקובץ (PDF, 412KB)