הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

תביעת מארק נגד מלמד

כתב תביעה, 4.8.20

כתב הגנה, 19.11.20

תביעת מארק נגד בן יצחק

כתב תביעה, 2.10.20

כתב הגנה, 13.12.20

תביעת מארק נגד עידן

כתב תביעה, 14.10.20

כתב הגנה, 8.12.20

תביעת מארק נגד קופמן

כתב תביעה, 18.10.20

תביעת מארק נגד לנדוי

כתב תביעה, 3.11.20

תביעות מארק נגד בן-שטרית

כתב תביעה, 19.11.20

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il