הפרקליטות אינה נוהגת באופן הגון בהליך נגד בני הזוג איריס ושאול אלוביץ', כך טוענים באי-כוחם בתגובה שהגישו היום (2.9) לבית-המשפט. בני הזוג אלוביץ' טוענים כי הפרקליטות היתה מחויבת לתמלל מחדש קלטת שתיעדה מפגש בין חוקרת משטרה לבנם שאול אלוביץ' ברגע שידעה כי התמלול המקורי פגום, ולהעביר את התמלול החדש להגנה. המחדל של הפרקליטות, טוענים בני-הזוג אלוביץ', הוא דוגמה נקודתית להתנהלות כללית שמחייבת לאפשר לצוות ההגנה של הנאשמים זמן נוסף להתכונן למשפט.

במהלך הדיון האחרון שנערך במשפט השוחד של נתניהו, בני הזוג אלוביץ' והעורך האחראי של "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס - טענו באי כוחם של בני הזוג אלוביץ', עורכי-הדין מיכל רוזן-עוזר וז'ק חן, כי גילו פערים ניכרים בין התמליל שמתעד את השיחה שקיימו אור אלוביץ' וחוקרת המשטרה לבין מה שנאמר בהקלטה שתיעדה את הפגישה. שני הפריטים, התמלול וההקלטה, הועברו לסנגורים מידי הפרקליטות.

לפני כשלושה שבועות החליטו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם להיענות לדרישת סנגורי בני הזוג אלוביץ' ולהורות לפרקליטות להשיב לכמה מהשאלות שהעלו הסנגורים ביחס לפערים בין התמליל להקלטה: האם בפרקליטות היה תמליל מתוקן ומלא של החקירה, מדוע הוא לא נמסר להגנה ואיזה מידע נוסף קיים בידי הפרקליטות לגבי פערים בין תמלילי החקירה להקלטות.

על תקרית התמלול החסר נכתבו כבר כמה כתבי טענות וכתבות עיתונאיות. על כן, ראוי להזכיר כי מדובר בסוגיה פרוצדורלית שכלל לא נוגעת לעצם האישומים בתיק. בדומה לטענות אחרות שמוצפות באופן ישיר או עקיף על-ידי הנאשמים ובאמצעות התקשורת, גם סוגיית חילופי הדברים בין חוקרת המשטרה לאור אלוביץ', או יכולות התמלול של המתמלל שהעלה אותם על הכתב, אינן קשורות ישירות לאישומי השוחד, המרמה והפרת האמונים של "תיק 4000". מטרת העלאתם הוא הניסיון להביא לדחייה במועדי המשפט.

משפט המו"לים: תיקי "2000" ו"4000"

אתמול מסרה הפרקליטות כי ברשותה מסמך ובו תיקונים לתמלול השיחה בין חוקרת המשטרה לבנם של בני הזוג אלוביץ', אור. מסמך זה הוגדר על ידי הפרקליטות כ"נייר פנימי", ולפיכך קבעה כי לא היה צורך להעביר אותו לנאשמים. במפגש זה, כך טענו באי-כוח בני הזוג, שידלה החוקרת את אלוביץ' הבן להשפיע על אביו להחליף את הייצוג המשפטי שלו, כדי שיהיה קל יותר להגיע עמו להסכם עד מדינה. בפרקליטות דחו את הטענה הזו, וטענו כי ממילא העבירו לסנגורים של בני-הזוג אלוביץ' את כל ההקלטות. התמלולים, הוסיפו, הן "כלי עזר" בלבד ובכל מקרה על הנאשמים לעבור על חומרי הגלם המקוריים.

"מאחורי ריבוי ציטטות והרחבה בדבר מעמדם הראייתי של קלטות ותמלילים, מסתתרת עמדה קיצונית ומפתיעה, שגויה על פניה, לפיה אין על המאשימה חובה לגלות להגנה את הידוע לה על טעויות שנפלו בתמלילי החקירה", כתבו באי-כוח בני-הזוג אלוביץ' בתגובה שהעבירו היום לבית-המשפט. העובדה שהפרקליטות הגדירה את מסמך התיקונים לתמליל השיחה עם אור אלוביץ' כ"נייר פנימי" היא "להטוט", הוסיפו. "עמדתה של המאשימה בתגובתה אינה מתיישבת עם עקרונות בסיסיים של ניהול הליך פלילי הוגן".

לטענת בני-הזוג אלוביץ', "אם ידוע למאשימה על קיומם של פערים בין הקלטות לבין התמלילים, מוטלת עליה החובה לערוך תמלולים מלאים כדי שניתן יהיה להיעזר ב'כלי העזר'. וודאי שכך הוא מקום בו מצד אחד המאשימה מסכימה שהיערכות ראויה לתיק מחייבת שמיעת כל קלטות החקירה, ומצד שני דורשת ניהולו בהקדם ותחילת הדיונים (שלוש פעמים בשבוע) דווקא בפרשה רחבת ההיקף מכולן".

לפיכך, דורשים בני-הזוג אלוביץ' מבית-המשפט לחייב את הפרקליטות להעביר לידיהם לאלתר את התמליל המתוקן ולערוך תמלולים חדשים ומדויקים לכל החקירות שבהן קיימים פערים בין חומר הגלם לתמלול. היענות לדרישה זו יביא, כמובן, לעיכוב בפתיחת הדיונים ב"תיק 4000".

67104-01-20

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.18MB)