פרקליטות המדינה טוענת כי אין בידה תמליל נוסף, אלטרנטיבי, של השיחה שהתקיימה בין אור אלוביץ' לשוטרת שחקרה אותו מעבר לתמליל שהוגש לסנגורי הוריו, איריס ושאול אלוביץ', הנאשמים במתן שוחד לראש הממשלה בנימין נתניהו במסגרת פרשת "תיק 4000". ואולם, בפרקליטות מודים שבעקבות פניית יו"ר לשכת עורכי-הדין נערכה בדיקה נוספת, ובה התברר שיש בידי הפרקליטות ניירות עבודה פנימיים הכוללים תיקונים לתמליל השיחה. לפי הפרקליטות, אין ולא היה מקום להעביר את המסמכים הללו לסנגורים.

לטענת הסנגורים, ההקלטה של אלוביץ' והחוקרת מעלה שבמשטרה ניסו לגרום לאור אלוביץ' לשכנע את אביו להחליף את הייצוג המשפטי שלו, ולמסור את התפקיד לעורך-דין שיתמוך באפשרות שיחתום על הסכם עד מדינה. בפרקליטות טענו שלא נפל פגם כלשהו בהתנהלותה.

במהלך הדיון האחרון שנערך במשפט השוחד של נתניהו, בני הזוג אלוביץ' והעורך האחראי של "ידיעות אחרונות" ארנון (נוני) מוזס, באי כוחם של בני הזוג אלוביץ', עורכי-הדין מיכל רוזן-עוזר וז'ק חן, טענו כי גילו פערים ניכרים בין התמליל שמתעד את השיחה שקיימו אור אלוביץ' וחוקרת המשטרה לבין מה שנאמר בהקלטה שתיעדה את הפגישה. שני הפריטים, התמלול וההקלטה, הועברו לסנגורים מידי הפרקליטות.

לפני כשלושה שבועות החליטו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם להיענות לדרישת סנגורי בני הזוג אלוביץ' ולהורות לפרקליטות להשיב לכמה מהשאלות שהעלו הסנגורים ביחס לפערים בין התמליל להקלטה: האם בפרקליטות היה תמליל מתוקן ומלא של החקירה, מדוע הוא לא נמסר להגנה ואיזה מידע נוסף קיים בידי הפרקליטות לגבי פערים בין תמלילי החקירה להקלטות.

על תקרית התמלול החסר נכתבו כבר כמה כתבי טענות וכתבות עיתונאיות. על כן, ראוי להזכיר כי מדובר בסוגיה פרוצדורלית שכלל לא נוגעת לעצם האישומים בתיק. בדומה לטענות אחרות שמוצפות באופן ישיר או עקיף על-ידי הנאשמים ובאמצעות התקשורת, גם סוגיית חילופי הדברים בין חוקרת המשטרה לאור אלוביץ', או יכולות התמלול של המתמלל שהעלה אותם על הכתב, אינן קשורות ישירות לאישומי השוחד, המרמה והפרת האמונים של "תיק 4000".

משפט המו"לים: תיקי "2000" ו"4000"

פרקליטות המדינה השיבה היום, באמצעות עורכות-הדין יהודית תירוש וניצן וולקן, כי אין בידיה כל "מידע נוסף" בנוגע לפערים בין הקלטת החקירות שנערכו במסגרת התיק לבין התמלילים שהועברו לסנגורים. לפי הפרקליטות, אנשיה כבר עשו מעל ומעבר לנדרש על-פי חוק, והעבירו לסנגורים מבעוד מועד גם תמלילים של חקירות שכלל לא היו מחויבים להעלות על הכתב. דרישת הסנגורים לבדוק שוב את התמלילים כנגד חומרי הגלם, טוענים בפרקליטות, היא דרישה מוגזמת שתגזול משאבים רבים ואינה נשענת על כל אסמכתא משפטית.

אשר לשיחה של חוקרת המשטרה עם אור אלוביץ', בפרקליטות מודים כי אחרי שיו"ר לשכת עורכי-הדין, עו"ד אבי חימי, פנה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לבדוק האם החוקרים ביקשו לפגוע בזכותו של שאול אלוביץ' לייצוג משפטי הולם, התבצעה בדיקה נוספת.

במסגרת בדיקה זו האזינו בפרקליטות להקלטת השיחה בין אלוביץ' הבן לחוקרת, והוכן "נייר עבודה פנימי המבוסס על תמליל הקלטת המקורית של השיחה בין החוקרת לבין אור אלוביץ'". לפי הפרקליטות, "נייר עבודה פנימי זה כלל תיקונים ממוקדים ונקודתיים במקטעים מסוימים של השיחה שהיו רלבנטיים לבחינת הטענה שהועלתה". הנייר הפנימי, הוסיפו בפרקליטות, "לא כלל תמלול מדויק של השיחה במלואה".

לטענת הפרקליטות, משום שמדובר ב"נייר פנימי" שנועד לבדוק טענה ממוקדת, לא היה מקום להעביר אותו עם הכנתו לצוות הסנגוריה, מה גם שהוא נערך בשלב שבו טרם התקבלה החלטה סופית על הגשת כתב אישום.

67104-01-20

* * *

לעיון בתגובת הפרקליטות

להורדת הקובץ (PDF, 1.61MB)