בית-המשפט דחה היום (1.6) עתירה לחשיפת זהות החוקרים שהיו מעורבים בניסוח ההצהרה המשותפת של ממשלת ישראל וממשלת פולין, בדבר חוסר אחריותו של העם הפולני לפשעי השואה. השופט עודד שחם קיבל את גרסת מנכ"ל משרד החוץ, לפיה ניתנה התחייבות מפורשת לחוקרים שלא לחשוף את שמותיהם, למרות שבכתב התשובה של המשרד לא נכתב כך ולמרות שראש הממשלה עצמו חשף בפומבי את זהות אחת החוקרות.

בפסק הדין קבע השופט שחם כי עילת "פגיעה ביחסי החוץ" לא היתה מספיקה כדי לחסות את המידע. "לא למותר לציין, כי טענת המשיבים בדבר חשש ממשי לפגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל נשענה, לפחות בחלקה, על חשש כי גילוי המידע יצית מחדש את הדיון הציבורי הער, ואף הסוער, שהתקיים בעקבות ההצהרה המשותפת. על קיומה של סערה ציבורית בעקבות ההצהרה, אין חולק. לא ניתן לשלול על הסף את האפשרות כי עיסוק מחודש בנושא יעורר תגובות דומות. ואולם, זהו מחיר מובנה של החיים בחברה דמוקרטית וחופשית, בה מוכר חופש הביטוי כזכות יסוד מרכזית. בין אם יגולה המידע ובין אם לאו, את הדיון הציבורי בנושא לא ניתן לבלום".

את העתירה הגיש עו"ד איתי מק בשמו ובשם 22 אזרחים נוספים, בהם פעילי זכויות אדם, פעילים חברתיים ופעילים פוליטיים, והיא נועדה לחשוף את שמות החוקרים שסייעו למשרד החוץ לקראת הצהרה משותפת שנתנו ישראל ופולין לפני כשנתיים. בהצהרה המשותפת נאמר, בין היתר: "מאז ומעולם הסכמנו על כך שהמונח 'מחנות ריכוז/השמדה פולניים' שגוי מיסודו ומפחית מאחריותם של הגרמנים להקמת המחנות הללו . [...] אנו דוחים את הנסיונות להאשים את פולין או את האומה הפולנית בכללותה בזוועות שבוצעו על-ידי הנאצים ומשתפי הפעולה שלהם מאומות שונות".

במסיבת העיתונאים שבה הוצגה ההצהרה המשותפת הודה ראש הממשלה נתניהו בין היתר לחוקרת השואה פרופ' דינה פורת מיד-ושם על "ליווי המהלך". ואולם, לאחר פרסום ההצהרה פרסם יד-ושם התייחסות חריגה מטעמו להצהרה המשותפת, שלפיה ההצהרה מכילה "עיוותים היסטוריים" ועלולה לייצר אווירת הפחדה בקרב חוקרי השואה.

בעקבות המחלוקת שעוררה ההצהרה המשותפת פנה עו"ד איתי מק אל משרד החוץ בבקשה לקבלת מידע על זהות החוקרים שליוו את הכנת הנוסח ואישרו אותו. במשרד החוץ סירבו ועו"ד מק נאלץ לעתור לבית-המשפט. במשרד החוץ והממונה על יישום חוק חופש המידע השיבו לעתירה תוך שהם עומדים על סירובם לחשוף את השמות.

לפי התשובה, שהוגשה באמצעות עו"ד יעקב פונקלשטיין מפרקליטות מחוז ירושלים, גילוי המידע על זהות החוקרים שעמם התייעץ המשרד לפני פרסום ההצהרה "מקים חשש לפגיעה ביחסי החוץ של מדינת ישראל", וזאת משום ש"ברקע למידע המבוקש מצוי משא-ומתן מדיני רגיש עם מדינה זרה". עוד טענו במשרד החוץ כי "גורמים רבים שבהם מסתייעים משרדי ממשלה משתפים פעולה עם משרדים אלו מתוך המוסכמה כי עצם מערכת היחסים בינם לבין משרדי הממשלה, והתפקיד שהם ממלאים במסגרתה, אינם פומביים, קל וחומר כאשר עניין ההיוועצות בסוגיות רגישות במיוחד כבענייננו".

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו וראש ממשלת פולין מטאוש מורבייצקי (צילומים: פלאש 90 וצילום מסך)

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו וראש ממשלת פולין מטאוש מורבייצקי (צילומים: פלאש 90 וצילום מסך)

בדיון שהתקיים אתמול התברר כי משרד החוץ שינה את גרסתו. בדיון שהתקיים במעמד צד אחד, בנוכחות מנכ"ל משרד החוץ יובל רותם, התברר כי במשרד טוענים כעת כי התחייבו במפורשות לחוקרים ששמם יישאר חסוי. על רקע זאת החליט השופט שחם לדחות את העתירה.

"לא נעלם מעיניי, כי בדברי ראש הממשלה הנ"ל הייתה התייחסות מפורשת לזהותם של אנשי מקצוע אשר ליוו את המהלך", כתב השופט שחם בפסק-דינו. "קיים מתח מסוים בין נתון זה לבין קביעתי כי הייתה התניה מפורשת בדבר אי מסירת שמותיהם של היועצים. אין בפניי תשתית ברורה המאפשרת לקבוע ממצא כיצד נוצר מצב דברים זה. גם אין לכך מקום, שעה שלא כל הגורמים הנוגעים בדבר צורפו כמשיבים בעתירה, וממילא לא נשמעה עמדתם. ברם, אין באמור כדי להשמיט את הבסיס מתחת לקביעה, המעוגנת בתשתית שבפניי, כי התניה מפורשת, כאמור, אומנם הייתה".

בהמשך פסק-הדין דחה השופט שחם את כל הטענות האחרות שהעלתה המדינה כדי למנוע את חשיפת שמות החוקרים, כולל החשש לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה, החשש לפגיעה בתפקוד משרד החוץ, המניעה לגלות מידע אודות פרטי משא ומתן עם אדם שמחוץ למשרד, המניעה לגלות מידע בדבר דיונים פנימיים והמניעה למסור מידע העלול לפגוע באינטרס מקצועי של אדם.

על העותרים הוטלו הוצאות בסך 7,500 שקל.

62775-12-18

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 429KB)