הכתבת המדינית של "הארץ" נעה לנדאו עתרה לבג"ץ יחד עם עיתון "הארץ", עורכי-הדין שחר בן-מאיר ויצחק אבירם והתנועה לחופש המידע, כדי לחשוף לציבור את כל התמלילים והפרוטוקולים של ישיבות הממשלה העוסקים בהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, כמו גם את כל התשתית העובדתית של בסיסה התקבלו החלטות הממשלה בנוגע להתמודדות עם התפרצות המגיפה.

לפי העתירה, שהוגשה באמצעות עורכי-הדין טל ליבליך מטעם לנדאו ו"הארץ", בן-מאיר ואבירם מטעם עצמם ורחלי אדרי מטעם התנועה לחופש המידע, דווקא בימי משבר פועלת הממשלה בניגוד להוראות חוק יסוד: הממשלה ומסרבת לגלות לציבור מידע על הדיונים היומיים שהיא עורכת במסגרת התמודדותה עם המגיפה.

בעתירה מובהר כי לפני כשבועיים פנתה לנדאו למזכיר הממשלה צחי ברוורמן בבקשה לעיין בפרוטוקולים של ישיבות הממשלה, אולם זה סירב באופן גורף. "תמלילי הישיבות (סטנוגרמות) הן מסווגות בסיווג סודי ביותר בהתאם לתקנון הממשלה והינם חומר חשאי למשך 30 שנה בהתאם לתקנות חוק הארכיונים", השיבה מזכירות הממשלה ללנדאו. לפי מזכירות הממשלה, יש צורך בחיסיון מקיף שכזה כדי "לאפשר לקברניטים להצביע ולהחליף דעות באופן חופשי ומשוחרר מלחצים".

"באמצעות חשיפתו של הציבור לדיוני הממשלה והליך קבלת ההחלטות, באופן מבוקר, יכול הדבר לסייע ולהגביר את אמון הציבור בצעדים בהן נוקטת הממשלה, לסייע לביטחונם האישי של אזרחי ישראל ולהגביר את שיתוף הפעולה האזרחי הדרוש בעת הזו"

מכתבים מטעם עו"ד בן-מאיר והתנועה לחופש המידע, בדרישה לגילוי הפרוטוקולים, לא נענו בחיוב אף הם.

לפי סעיף 35 בחוק יסוד: הממשלה "הדיונים וההחלטות של הממשלה ושל ועדות השרים בעניינים אלה הם סודיים וגילוים ופרסומם אסור: (1) ביטחון המדינה; (2) יחסי חוץ של המדינה; (3) סוג ענינים אחר שהממשלה ראתה את סודיותו כחיונית למדינה, והכריזה עליו בצו, לענין סעיף זה; (4) ענין שהממשלה החליטה לשמרו בסוד, ובלבד שגילויו ופרסומו של ענין כאמור אינו אסור אלא על מי שידע על ההחלטה".

בעתירה נטען כי "אותם סעיפי פטור לגילוי המפורטים בתתי הסעיפים של סעיף 35 הנ"ל, לא מתקיימים ולא ראוי שיתקיימו נוכח משבר הקורונה, ולכן יש להורות למשיבים לפרסם את התמלילים והפרוטוקולים של הממשלה הדנים במשבר הקורונה, ואף ישנה הסמכות לכך למזכיר הממשלה נוכח המצב המיוחד בו אנו מצויים".

בהמשך טוענים העותרים כי "מצופה מהממשלה, ועל אחת כמה וכמה מממשלת מעבר, להקפיד לדווח לציבור על דיוניה והחלטותיה בקשר עם דרכי הטיפול בהתפרצות נגיף הקורונה באורח שקוף ותכוף, דבר שלא נעשה עד כה". העותרים מדגישים כי "כמובן שהגילוי המבוקש במסגרת עתירה זו אינו מתייחס למידע שבפרסומו עלול להיות משום פגיעה בביטחון המדינה ובשאר אינטרסים ציבוריים חיוניים שלגביהם הדין אוסר על גילוי במפורש". עם זאת, לטענתם "מלבד דברים מעטים אין כל סודיות בהחלטות הממשלה הנוגעות למשבר הקורונה".

עוד טוענים העותרים כי דווקא בתקופה זו, שבה הפיקוח הפרלמנטרי על עבודת הממשלה לוקה בחסר, ואילו רוב הציבור מסוגר בבתים מתוקף הוראות הממשלה, חיוני לפרסם את כלל התמלילים והפרוטוקולים מישיבות הממשלה.

"בימים אלו בהם נמצאים אזרחי מדינת ישראל במצב של סגר (גם אם חלקי) ועתידם הקרוב לוט בערפל, אנו סבורים כי באמצעות חשיפתו של הציבור לדיוני הממשלה והליך קבלת ההחלטות, באופן מבוקר, יכול הדבר לסייע ולהגביר את אמון הציבור בצעדים בהן נוקטת הממשלה, לסייע לביטחונם האישי של אזרחי ישראל ולהגביר את שיתוף הפעולה האזרחי הדרוש בעת הזו", כותבים העותרים.

לפי העותרים, אם הממשלה תגדיר מידע מסוים ככזה שפרסומו עלול להביא לפגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה, הם אינם מבקשים לפרסמו. ואולם, הם כותבים, "החסייתו של כל המידע, לרבות זה העובדתי, כפי שהובא בפני הממשלה לצורך גיבוש מדיניות בעת משבר - אינה יכולה לעמוד בשום אמת מידה חוקית והיא אינה סבירה".

2414/20

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 1.05MB)