תאגיד השידור הציבורי הודיע לארגוני העובדים כי הוציא עובדים לחופשות כפויות בשל הוראת הממונה על השכר, אלא שבמשרד האוצר אומרים כי לא ניתנה כל הוראה כזו.

תקנות לשעת חירום שהותקנו בשל משבר הקורונה מגבילות את מספר העובדים במקומות העבודה השונים, לשם צמצום התפשטות הנגיף. לפי התקנות, "במקום העבודה לא ישהו בו-זמנית יותר מ-10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם". אלא שמיד אחר כך מבהירות התקנות כי ישנם גופים המוחרגים מהוראה זו ובהם יכולים לשהות יותר מ-30 אחוזים ממצבת העובדים.

הרשימה מונה גופים רבים, ממערך הסייבר הלאומי (70%) ועד הרשות להגנת עדים (80%). רק מספר מצומצם מאוד של גופים מוגדר כמי שיכולים לשהות במסגרתו כל מצבת העובדים - 100 אחוז. אחד מהם הוא תאגיד השידור הישראלי "כאן", במסגרתו פועלים ערוץ הטלוויזיה כאן 11 ותחנות הרדיו ובהן רשת כאן ב'.

התקנות כוללות אמנם הוראה לפיה יש לצמצם "ככל האפשר" את מספר העובדים השוהים בחלל מקום העבודה, אולם בשום מקום בתקנות לא נכתב כי יש להפסיק את עבודתם, והדברים נכונים שבעתיים לגוף תקשורת ובוודאי בעידן הדיגיטלי. התמיהה מתגברת נוכח העובדה שקצב וכמות האירועים המצריכים סיקור רק גובר בעיתות חירום וכי הסיקור החדשותי גם בהתאם לחוק ולפסיקת בית המשפט העליון הוא ההצדקה העיקרית לקיומו של התאגיד.

למרות כל זאת, ולמרות ההחרגה הברורה והגדרתו של התאגיד כמפעל חיוני, בתאגיד השידור בראשותו של המנכ"ל אלדד קובלנץ, יצאו למהלך תמוה של כפיית חופשות על עובדים, בהם עיתונאים; קיצוץ תוכניות ופיטור פרילנסים. כאמור, בתשובה לפניית ההסתדרות וארגון העיתונאים, מסר התאגיד כי המהלך בוצע בהוראת הממונה על השכר.

"לא ברור מה הוביל להחלטה של הנהלת התאגיד להודיע לעובדים רבים (ביניהם עשרות כתבים) בשבוע החולף כי הם יוצאים לחופשה לפרקי זמן ארוכים של שבוע ויותר", נכתב במכתב ארגוני העובדים, "כשניסינו לברר אל מול הגורמים הרלוונטיים בהנהלת התאגיד לגבי סיבת ההנחיה שלעיל, נאמר כי הדבר נעשה בהנחיית הממונה על השכר במשרד האוצר. ובכן, אם אכן היתה הנחיה כזו של הממונה על השכר, אין ספק כי דינה להתבטל לאור נוסח התקנות שאושר ע"י הממשלה".

בתגובה לפניית "העין השביעית" נמסר מהתאגיד: "הנחיות הממונה על השכר באוצר הן צמצום ככל האפשר של מספר העובדים הדרוש להבטחת פעילותו החיונית של התאגיד. בהתאם להסכם הקיבוצי שבין ההסתדרות לאוצר כל עובד שאינו חיוני ייצא לחופשה מעתה ועד תום תקופת ההסכם. התאגיד משדר רצוף ברדיו ובטלוויזיה מחמש בבוקר ועד חצות. נוכח המצב שוּנו לוח השידורים ותוכניות התאגיד כך שאנו משדרים  רצועות שידור הורחבו וצומצמו צוותי העבודה במטרה לשמור על בריאות העובדים ולאפשר שידור חיוני ורציף לציבור בישראל. עובדים רבים עברו לעבודה מהבית. התאגיד פועל על פי הנחיות משרדי הבריאות והאוצר ובשיתוף מלא עם ועדי העובדים, שנציגיו משתתפים בישיבות בנושא המשבר והשלכותיו".

אלא שכאמור, מהאוצר נמסר כי בשום רגע לא ניתנה הנחיה של הממונה לצמצם פעילות. "הממונה על השכר לא הנחה את תאגיד השידור לצמצם את פעולתו. התקנות לשעת חירום שאושרו בממשלה החריגו את תאגיד השידור הישראלי ב100% ואפשרו את פעילותו המלאה. יחד עם זאת, סעיף 2ב' לתקנות קובע: 'כל גוף נדרש לפעול כמה שניתן לצמצום מספר העובדים (ב) על אף האמור בתקנת משנה(א), מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית בגופים המפורטים להלן יהיה כמפורט לצדם, ובלבד שהגופים צמצמו, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותם החיונית'".

מדוע אם כן, למרות ההחרגה המיוחדת, למרות ההיתר המפורש לפעול במתכונת מלאה, בתאגיד ניצלו את המצב והפסיקו זמנית את עבודתם של עובדים רבים?